Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม RSS

ภาพข่าวกรม RSS

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ นำคณะผู้บริหาร มอบของขวัญอวยพร อำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ อาคารกระทรวงการคลัง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ นำคณะผู้บริหาร มอบของที่ระลึกอวยพร จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ อาคารกระทรวงการคลัง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ นำคณะผู้บริหาร มอบของที่ระลึกอวยพร จุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ อาคารกระทรวงการคลัง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ นำคณะผู้บริหาร มอบของที่ระลึกอวยพร นรินทร์ กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ อาคารกระทรวงการคลัง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ และตรวจประเมินเพื่อให้รางวัลการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 นายธนพล พัฒนโสภณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ Ransomware (ไวรัสเรียกค่าไถ่) ในโครงการ ธนารักษ์เล่าสู่กันฟัง
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธิทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561 พร้อมด้วยผู้บริหารกรมธนารักษ์ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกระทรวงการคลัง
เมื่อวันพุธที่ 3 มกราคม 2561 นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร ธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้แทนกรมธนารักษ์ มอบของที่ระลึกอวยพร ท่านปราโมทย์ โชติมงคล
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม คระกรรมการสวัสดิการกรมธนารักษ์ ครั้งที่5/2560 ณ ห้องประชุม 302 กรมธนารักษ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีอันเชิญพระคลังในพระคลังมหาสมบัติขึ้นประดิษฐานบนพระวิมาน ณ ห้องพระ ชั้น 8 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 นางสาวยุวดี กมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ การจัดทำรายงานตามแบรายงานการควบคุมภายใน ในโครงการ
เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 นายอภิลาภ เฮงประเสริฐ เลขานุการกรม ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ มอบกระเช้าอวยพรให้กับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาปีที่ 68 ณ อาคารหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 นายอภิลาภ เฮงประเสริฐ เลขานุการกรม ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ มอบกระเช้าอวยพรให้กับ บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 นายอภิชา ประสงค์ธรรม ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานการประชุมหารือ เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือและการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน
เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 นายเอกราช ชูจันทร์ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ชำนาญการร่วมถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ในโครงการ ธนารักษ์เล่าสู่กันฟัง
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม การจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ภายในกรมธนารักษ์ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม 302 กรมธนารักษ์
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินส่วนลดเบี้ยประกันภัย ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์แก่สถานีโทรทัศน์ Nation Channal ในรายการ ห้องข่าวธุรกิจประเด็นโครงการบ้านคนไทย ณ อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมดำเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลาครั้งที่ 3-4/2560
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 นางสาวนันทวรรณ ผิวเพ็ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ โครงการฝึกอบรมของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ในโครงการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!