Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม RSS

ภาพข่าวกรม RSS

เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมรับฟังหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุนในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และนครพนม เพื่อจัดทำ MARKET SOUNDING
เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 นางสาวนรนุช เดชพิชัย เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ ผู้เยาว์ขอพิสูจน์การครบครองที่ดินของรัฐได้หรือไม่ ในโครงการ
นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 30/2560 ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พร้อมผู้บริหาร นำคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ กาญจนบุรี บ้านพุน้ำร้อน ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ ร่วมแถลงข่าวการดำเนินงานของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ จ.กาญจนบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 9/2560 ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกในการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุบริเวณถนนสุขุมวิท จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 นายวิรุท แสงสิชัยพันธ์กุล นายช่างสำรวจอาวุโส ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ อากาศยานไร้คนขับ(Drone)ในโครงการ ธนารักษ์เล่าสู่กันฟัง
เมื่อวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมโครงการประกวดการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2560 นางสาวสุริยาพร ภูจันทึก นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิง ชาย
เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมการอนุญาตให้บุคคลที่ 3 ใช้หรือเชื่อมต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ที่กระทรวงการคลังเป็นเจ้าของ รายบริษัท ปตท.จำกัด
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือการพัฒนาโครงการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร ร่วมกับสำนักการระบายน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 302
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมการย้ายหรือพัฒนาสะพานปลากรุงเทพตามมติคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 นายเตชนิธิ รุจิปูริตานันท์ และนางสาวสุนทรี สื่อวิมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ การจัดทำแบฟอร์ม 2 ภาษาและ PMQA
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงเปิดอาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธาน ปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลางสำหรับข้าราชการกรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุขององค์กรคนพิการ องค์กรอื่นที่ให้บริการแก่คนพิการฯ และผู้ดูแลคนพิการ ณ ห้องประชุม 302
เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 29/2560 ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!