Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ผู้ชนะประกวดราคา

ผู้ชนะประกวดราคา


จ้างเหมารถยนต์บรรทุกเล็ก พร้อมพนักงานขับรถ เพื่อการปฏิบัติงานสำรวจรังวัดฯ (27 ก.ย. 2561)
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เครื่องเขียน เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2561)
จัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมธนารักษ์ อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ อาคารอเนกประสงค์และอาคารหน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ (ในบริเวณกระทรวงการคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2561)
จ้างเหมาบริการขนย้ายเหรียญกษาปณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีคัดเลือก (27 ก.ย. 2561)
จัดจ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และไม้ประดับสำนักกษาปณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีคัดเลือก (27 ก.ย. 2561)
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานของระบบ ERP สำนักกษาปณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2561)
เช่าตู้สำนักงานเคลื่อนที่ (ตู้คอนเทนเนอร์) จำนวน 25 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2561)
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (27 ก.ย. 2561)
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (Application และ Software Tools) โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (26 ก.ย. 2561)
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (Application และ Software Tools) โครงการระบบบริหารจัดการทะเบียนทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินส่วนขยาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (26 ก.ย. 2561)
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศ จำนวน 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2561)
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮอ 3112 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2561)
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) สำหรับเครื่อง Generator โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2561)
จัดจ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่โช๊คประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2561)
ซื้ออะไหล่เครื่องตีตรา ยี่ห้อ Grabener จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (25 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ลานจอดรถยนต์ฯ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (25 ก.ย. 2561)
ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล ชั่งได้สูงสุดไม่เกิน 35 กก. ความละเอียด 0.1 กรัม จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 ก.ย. 2561)
จัดจ้างพิมพ์แผนที่พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินฯ จำนวน 1,200 แผ่น (24 ก.ย. 2561)
การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ (24 ก.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!