Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐมเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายช่างสำรวจ (16 มิ.ย. 2558)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งที่ 2 ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ (15 มิ.ย. 2558)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (12 มิ.ย. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา (11 มิ.ย. 2558)
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสำรวจข้อมูล (9 มิ.ย. 2558)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งที่ 1 ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ (8 มิ.ย. 2558)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ (8 มิ.ย. 2558)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา) (4 มิ.ย. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา (4 มิ.ย. 2558)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ (29 พ.ค. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา (28 พ.ค. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา (28 พ.ค. 2558)
ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ (ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน) (27 พ.ค. 2558)
ประกาศจังหวัดนครปฐม ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ (27 พ.ค. 2558)
ประกาศ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ (27 พ.ค. 2558)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย เรื่องผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (26 พ.ค. 2558)
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ (25 พ.ค. 2558)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อดำเนินการประเมินราคาที่ดินรายแปลงเพื่อใช้เป็นฐานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (25 พ.ค. 2558)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ (25 พ.ค. 2558)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย เรื่อง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการเพื่อดำเนินการประเมินราคาที่ดินรายแปลงเพื่อใช้เป็นฐานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (25 พ.ค. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!