Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม RSS

ภาพข่าวกรม RSS

เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกในการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุบริเวณถนนสุขุมวิท ตำบลบางพระและตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมโครงการประกวดการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 801 กรมธนารักษ์
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นางพนมวัลย์ วัชชพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักการคลัง ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดการอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ โครงการ พัฒนาศักยภาพทางการสื่อสาร
เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการชมรมกีฬากรมธนารักษ์ ครั้งที่3/2560 ณ ห้องประชุม 601 กรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นางวราภรณ์ เอื้ออาทร ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับไทยแลนด์ 4.0 ในโครงการ "ธนารักษ์เล่าสู่กันฟัง ณ ส่วนประชาสัมพันธ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลังกลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน รับมอบกระเช้าอวยพรจาก นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5ส ณ ห้องประชุม 302 กรมธนารักษ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รับมอบกระเช้าอวยพรจาก นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ในการนี้คณะผู้บริหารและ
เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมการหารืแนวทางการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนโครงการ Digital Park Thailand ณ ห้องประชุม 301 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 8/2560 ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสงานวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติครบรอบปี ที่ 18
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษครั้งที่ 1/2560 โดยมี นายพชร อนันตศิลป์
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกในการให้เช่าที่ราชพัสดุบริเวณถนนสุขุมวิท ตำบลบางพระและตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมการเตรียมสถานที่ จัดงานกาชาด ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม 801 กรมธนารักษ์
นายอภิชา ประสงค์ธรรม ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญัญัติการประเมิณมูลค่าทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมร่วมกับบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) กองทัพเรือและสำนักงานเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานประชุมหารือซักซ้อมทำความเข้าใจขั้นตอนการรับ-ส่งเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 28/2560 ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!