Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม RSS

ภาพข่าวกรม RSS

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกในการให้เช่าที่ราชพัสดุบริเวณถนนสุขุมวิท ตำบลบางพระและตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมการเตรียมสถานที่ จัดงานกาชาด ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม 801 กรมธนารักษ์
นายอภิชา ประสงค์ธรรม ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญัญัติการประเมิณมูลค่าทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมร่วมกับบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) กองทัพเรือและสำนักงานเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานประชุมหารือซักซ้อมทำความเข้าใจขั้นตอนการรับ-ส่งเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 28/2560 ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือร่วม แนวทางดำเนินการเป็นไปตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีสถานะที่ดินราชพัสดุ
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมสัมนา นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมลงนาม คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิษัติราชการของกรมธนารักษ์(มาตรา44)
เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 27/2560 ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานประเมินผลระบบควบคุมภายในกรมธนารักษ์ ครั้งที่1/2560 ณ ห้องประชุม 801 กรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นายพุทธินันท์ บุญทองงาม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมงาน สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ประจำปี 2560 ณ กรมประชาสัมพันธ์
เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์ใน รายการ กบนอกกะลา ในประเด็น เหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือระหว่าง กรมธนารักษ์ กับ สำนักงาน กสทช เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารอินเตอร์ประจำโรงเรียน
เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลางสำหรับข้าราชการกรมธนารักษ์ ที่ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ณ วัดไตรมิตรวราราม วรวิหาร
เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำร่างกรอบแนวทางการประเมินผลตัวชี้วัดของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!