Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม RSS

ภาพข่าวกรม RSS

เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือ กรณี รายการประเมินผลองค์การมหาชนตามข้อสั่งการ นายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับโครงการการอบรมหลักสูตร Singapore-Thailand Leader Ship Development
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ กรมธนารักษ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ณ ห้องประชุม 801 กรมธนารักษ์
ผู้บริหารกรมธนารักษ์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ ร่วมโครงการจิตอาสาให้บริการแจกน้ำดื่ม แก่ประชาชนที่เข้าร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ภาคประชาชน ในพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพฯ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว และ นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ได้ให้เกียรติ ถ่ายภาพร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ในโครงการจิตอา
เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์เยี่ยม โครงการจิตอาสาทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมคณะเป็นประธานการทอดกฐินสามัคคีกรมธนารักษ์ ณ วัดเมืองใหม่ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชาอนุสาวรีย์
เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 นายสุรทิน กรีดำรงศักดิ์ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ การจัดากรเชิงกลยุทธ์กับที่ราชพัสดุ ในโครงการ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมโครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชการและลูกจ้างกองทัพบก กรมการสัตว์ทหารบก
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 นายฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานประเมินราคาทรัพย์สิน ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับโครงการการอบรมเพื่อสนับสนุนการประเมินราคาที่ดิน
เมื่อวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว และ นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์พร้อมคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ เข้าร่วมพระราชพธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 56 ปี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนางานด้านที่ราชพัสดุ ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่ราชพัสดุโครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชการและลูกจ้างกองทัพบกของกรมการสัตว์ทหารบก
เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม.1612 ตำบลศรีภูมิ
เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อ.ชม.20 เนื้อที่ 7-2-70 ไร่

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!