Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ผู้ชนะประกวดราคา

ผู้ชนะประกวดราคา


จ้างทำประกาศนียบัตรพร้อมกรอบใบประกาศนียบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ย. 2561)
จัดจ้างทำหนังสือรายงานประจำปี 2560 จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ย. 2561)
ประกวดราคาซื้อชั้นเก็บรักษาแม่ตรา ดวงตรา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ของอาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (18 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คน ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง โดยวิธีคัดเลือก (18 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คล้างทำความสะอาดและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง (18 ก.ย. 2561)
การจัดเช่ารถยนต์นั่งปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 2561)
ค่าจัดซื้อหนังสือ ต่ออายุสมาชิกนิตยสาร วารสารรายปี และหนังสือพิมพ์สำหรับห้องสมุดกรมธนารักษ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 2561)
การจัดจ้างทำข่าวตัดจากสื่อสิ่งพิมพ์ (Clipping News) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งแผงบังแดดห้องลงยาสี จำนวน 1 งาน สำนักกษาปณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 ก.ย. 2561)
ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 ก.ย. 2561)
จัดจ้างโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการหลักสูตร "การบริหารงานธนารักษ์ในยุค Thailand 4.0" โดยวิธีคัดเลือก (17 ก.ย. 2561)
จัดซ์้อหนังสือและหนังสือพิมพ์สำหรับห้องสมุดกรมธนารักษ์ 2 รายการ (14 ก.ย. 2561)
การจัดเช่ารถยนต์นั่งปรับอากาศ ขนาด 9 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 7 คัน (14 ก.ย. 2561)
การจัดเช่าห้องประชุม และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานที่ราชพัสดุ สำหรับเจ้าหน้าที่กองบริการที่ราชพัสดุภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (14 ก.ย. 2561)
ประกวดราคาซื้อเครื่องนับบรรจุเหรียญใส่ถุงพลาสติก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (14 ก.ย. 2561)
การจัดจ้างทำตรายางและป้ายชื่ออะคริลิค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (14 ก.ย. 2561)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์และโรงจอดรถจักรยานยนต์พร้อมงานถนน ค.ส.ล. (13 ก.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!