Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม RSS

ภาพข่าวกรม RSS

เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 25/2560 ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 นายพุทธินันท์ บุญทองงาม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ร่วมเป็ฯเกียรติเนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 15 ปี ของ
นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ในประเด็น เหรียณกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์ สถานีโทรทัศน์อมรินทร์ ทีวี ช่อง 34 ในประเด็น เหรียณกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560นางสาวนฤภร มุขแจ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารและนางสาวศิวาพร ห่อสกุลกล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ แนวทาง
เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างสัญญาร่วมลงทุน โครงการก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร ครั้งที่2/2560
เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานประชุม คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ลงนามสัญญาเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประเภททองคำธรรมดา
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ลงนามสัญญาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะสีขาวสอดไส้ทองแดง ชินิดราคา 5 บาท ณ ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 นางระเบียบ คุ้มอินทร์ เลขานุการกรม ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมเป็ฯเกียรติเนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปีที่ 57 พร้อมร่วมบริจาคเงินให้
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 นาย ต้องชนะ อุมาภิรมย์ นิติกรปฏิบัติการ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ กฎการท่องโลกอ่อนไลน์ ตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ในโครงการ
เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 24/2560 ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 นางสาวนันทิวัน จันทบุรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ ปัญหาเบื้องต้นที่เกิดจากคอมพิวเตอร์ติดไวรัสและช่องทางการแจ้ง
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ลงนามสัญญาซื้องานเหรียญกษาปณ์สำเร็จรูปโลหะผสมสีขาวสอดไส้ทองแดง ชนิด 5 บาท ณ ห้องประชุมชั้น 302 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานประชุมผู้บริหารกรมธนารักษ์ครั้งที่ 7/2560 ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ และมอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2560 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ และมอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ กระทรวงการคลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์ใน รายการ LIGHTNING TALK กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ชุดพิเศษข้าพระบาท
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมการขอใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุรายสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ณ ห้องประชุม 304 กรมธนารักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธาน พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!