Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม RSS

ภาพข่าวกรม RSS

เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์ สถานีโทรทัศน์VOICE TV ในประเด็น เหรียณกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 นายประภพ อนันตกูล นักวิชการเผยแพร่ชำนาญการ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ บทบาทของส่วนเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินในช่วงเปลี่ยนผ่าน
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 127 ปี ของกรมบัญชีกลาง พร้อมร่วมบริจาคกับองค์กรศาธารณกุศล และมูลนิธิต่างๆ
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 นางสาวรัศมี อริยะสุนทร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมมอบกระเช้าอวยพรวันครบ 30 ปี หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ณ ชั้น 30 อาคารเนชั่นทาวเวอร์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานประชุม คณะกรรมการสวัสดิการ ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 นางเมธาวี ท้วมจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ การเบิกจ่ายงบประมาณในมติของมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานประชุม เตรียมการเรื่องจิตอาสา ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม เรื่อง
เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 25/2560 ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 นายพุทธินันท์ บุญทองงาม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ร่วมเป็ฯเกียรติเนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 15 ปี ของ
นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ในประเด็น เหรียณกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์ สถานีโทรทัศน์อมรินทร์ ทีวี ช่อง 34 ในประเด็น เหรียณกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560นางสาวนฤภร มุขแจ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารและนางสาวศิวาพร ห่อสกุลกล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ แนวทาง
เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างสัญญาร่วมลงทุน โครงการก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร ครั้งที่2/2560
เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานประชุม คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ลงนามสัญญาเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประเภททองคำธรรมดา
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ลงนามสัญญาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะสีขาวสอดไส้ทองแดง ชินิดราคา 5 บาท ณ ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 นางระเบียบ คุ้มอินทร์ เลขานุการกรม ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมเป็ฯเกียรติเนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปีที่ 57 พร้อมร่วมบริจาคเงินให้
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 นาย ต้องชนะ อุมาภิรมย์ นิติกรปฏิบัติการ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ กฎการท่องโลกอ่อนไลน์ ตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ในโครงการ
เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 24/2560 ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารกรมธนารักษ์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!