Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ผู้ชนะประกวดราคา

ผู้ชนะประกวดราคา


ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ 3 มิติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (17 ส.ค. 2561)
ประกวดราคาซื้อเครื่องคัดแยกเหรียญกษาปณ์เฉพาะหัวแยก จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 ส.ค. 2561)
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อบรมหลักสุตร "กรมธนารักษ์คุณธรรม" รุ่นที่ 5-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ส.ค. 2561)
การจัดจ้างถ่ายเอกสาร อบรมหลักสูตร "กรมธนารักษ์คุณธรรม" รุ่นที่ 1-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ส.ค. 2561)
การจัดเช่ารถยนต์นั่งปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ส.ค. 2561)
การจ้างซักผ้าม่านห้องทำงานผู้บริหารระดับสูงและผ้าม่านห้องโถงบริเวณหน้าห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ส.ค. 2561)
การจ้างรื้อตู้บิวท์อินและซ่อมผนัง บริเวณห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมธนารักษ์ ชั้น 4 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ส.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์สำหรับให้บริการและพัฒนาแบบฟอร์มที่ให้บริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (15 ส.ค. 2561)
การจัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับการคัดเลือกสรรพนักงานทุนหมุนเวียน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมพื้นห้อง Epoxy ของส่วนจัดการเหรียญกษาปณ์ (15 ส.ค. 2561)
การจัดเช่าพัสดุ รวม 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการประชุม (Working Team) ครั้งที่ 2/2561 (14 ส.ค. 2561)
การจัดเช่าห้องประชุมและรถยนต์ เพื่อใช้ในโครงการฝีกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเหรียญกษาปณ์ (14 ส.ค. 2561)
จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ส.ค. 2561)
การจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การจัดการเหรียญกษาปณ์ของหน่วยงานรับแลก-จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ภายนอก (Windows) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ส.ค. 2561)
การจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเหรียญกษาปณ์" รุ่น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ประเภททขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 1 คัน (10 ส.ค. 2561)
ประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบเสียงตามสาย ณ อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (9 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด Bosch (9 ส.ค. 2561)
การจัดซื้อหนังสือกฎหมาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ โดยวิธีเฉพาะเเจาะจง (8 ส.ค. 2561)
การจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดงานวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 85 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ส.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!