การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการลงทุน (SEZ Development for Enhancing Investment)

 


วีดีทัศน์เขตพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
 
วีดีทัศน์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
 ดูทั้งหมด

 

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เขตพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (SEZ : Development for Enhancing Investment)
เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมรับฟังหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุนในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และนครพนม เพื่อจัดทำ MARKET SOUNDING

เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือกรณี การปรับแนวทางมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกระตุ้นการค้า การลงทุน และการบริการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษครั้งที่ 1/2560 โดยมี นายพชร อนันตศิลป์

เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานพิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ระหว่าง กรมธนารักษ์ กับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานพิธีลงนามสัญญาเช่าที่ราชพัสดุเพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครบวงจรในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วยนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ได้ร่วมแถลงข่าวผลการประชุม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานพิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุม คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในการนี้ นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร

>>เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ บรรยายพิเศษ “เปิดเงื่อนไขการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” ณ โรงแรมโกลเค้น คลิฟบิช รีสอร์ท จังหวัดตราด

>>ท่านอธิบดี บรรยาย ตราด 29 เม.ย.59 (ปชส.)

>>ตารางสัมนาระดับชาติ AEC เนชั่น ทีวี 29 เมษายน 2559

>>เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ แถลงข่าวการเปิดประมูลพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หนองคาย มุกดาหาร และตราด

>>เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมในพิธีเปิดงานโครงการ open House พร้อมทั้งร่วมปาฐกถาพิเศษ “เดินหน้า...เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทย”

>>เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการแถลงข่าวพิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว

     
การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการลงทุน (SEZ : Development for Enhancing Investment)
ประกาศเปิดประมูลสรรหาเอกชนเช้าลงทุนในเขตพัฒนาเศรฐกิจพิเศษตาก และเงื่อนไขเสนอการลงทุน

เงื่อนไขประมูล ตาก

ประกาศเปิดประมูลสรรหาเอกชนเช้าลงทุนในเขตพัฒนาเศรฐกิจพิเศษนครพนม และเงื่อนไขเสนอการลงทุน

เงื่อนไขประมูล นครพนม

ประกาศเปิดประมูลสรรหาเอกชนเช้าลงทุนในเขตพัฒนาเศรฐกิจพิเศษกาญจนบุรี และเงื่อนไขเสนอการลงทุน

เงื่อนไขประมุุูล กาญจนบุรี

>> กำหนดการเปิดประมูลสรรหาเอกชนเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก นครพนม และกาญจนบุรี พร้อมข้อมูลพื้นที่ลงทุน

>> หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกผู้พัฒนาพื้นที่เพื่อการลงทุนในที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (TOR : SEZ Development for Enchancing Investment)

>> สิทธิประโยชน์การลงทุนและกิจการเป้าหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

>> แนวทางหลักเกณฑ์การพัฒนาพื้นที่ & อัตราค่าเช่า และค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า

>> ประกาศประมูล สรรหา และคัดเลือกผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

>> พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ตาก สระแก้ว สงขลา มุกดาหาร ตราด และหนองคาย)