วีดีทัศน์เขตพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
 
วีดีทัศน์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
 ดูทั้งหมด

การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการลงทุน

(SEZ Development for Enhancing Investment)
 
การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการลงทุน (SEZ Development for Enhancing Investment)
>> สิทธิประโยชน์การลงทุนและกิจการเป้าหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

>> หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกผู้พัฒนาพื้นที่เพื่อการลงทุนในที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (TOR : SEZ Development for Enchancing Investment)

>> แนวทางหลักเกณฑ์การพัฒนาพื้นที่ & อัตราค่าเช่า และค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า

>> ประกาศประมูล สรรหา และคัดเลือกผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

>> พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ตาก สระแก้ว สงขลา มุกดาหาร ตราด และหนองคาย)

     
ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เขตพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ : SEZ
เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานพิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ระหว่าง กรมธนารักษ์ กับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานพิธีลงนามสัญญาเช่าที่ราชพัสดุเพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครบวงจรในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วยนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ได้ร่วมแถลงข่าวผลการประชุม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานพิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุม คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในการนี้ นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร

>>เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ บรรยายพิเศษ “เปิดเงื่อนไขการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” ณ โรงแรมโกลเค้น คลิฟบิช รีสอร์ท จังหวัดตราด

>>ท่านอธิบดี บรรยาย ตราด 29 เม.ย.59 (ปชส.)

>>ตารางสัมนาระดับชาติ AEC เนชั่น ทีวี 29 เมษายน 2559

>>เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ แถลงข่าวการเปิดประมูลพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หนองคาย มุกดาหาร และตราด