ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
 
 ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์
ดูทั้งหมด
 ด้านที่ราชพัสดุ
ดูทั้งหมด
 ด้านบริหารเงินตราและเหรียญกษาปณ์
ดูทั้งหมด
 ด้านทรัพย์สินอันมีค่าของแผ่นดิน
ดูทั้งหมด
 ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน
ดูทั้งหมด

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903