ปรับขนาดตัวอักษร 
    1     2  
 
annouce
ดร.นริศ ชัยสูตร
   
 
 อธิบดีกรมธนารักษ์
 
 
  ทำเนียบอธิบดี  

 
วิดิโอเผยแพร่ความรู้ด้านประเมิน
 • 29 th MINT DIRECTORS CONFERENCE BANGKOK 2016   
 • Special_Olympics_Thailand   
 •  ดูทั้งหมด
   
   
   ปฏิทินกิจกรรม

  แสดงความคิดเห็น
  ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กรมธนารักษ์รูปแบบใหม่หรือไม่

   สมัครรับข่าวสาร
  สมัคร ยกเลิก  ภาพข่าวกรม
  ภาพข่าวจังหวัด
  ภาพข่าวจังหวัด
  ภาพข่าวจังหวัด
  ภาพข่าวจังหวัด
  เมื่อวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์ รายการ "ชีวาสยาม" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ASTV ช่อง News 1 ในประเด็นเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้และห้องสมุดชุมชน (พิพิธบางลำพู) ณ พิพิธบางลำพู ถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม (ปรับปรุงวันที่ 1 ตุลาคม 2557)

  ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานกรมธนารักษ์ ร่วมอวยพร นางปนัสย์สร อริยวงศ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ (ปรับปรุงวันที่ 30 กันยายน 2557)

  ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานกรมธนารักษ์ ร่วมอวยพร นางปนัสย์สร อริยวงศ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ (ปรับปรุงวันที่ 30 กันยายน 2557)

  ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานกรมธนารักษ์ ร่วมอวยพร นายชาญณัฏฐ์ แก้วมณี รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ (ปรับปรุงวันที่ 30 กันยายน 2557)

       
  ประกวดราคา สอบราคาประกาศร่าง TOR ผู้ชนะประกวดราคากฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  1 ตุลาคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

  1 ตุลาคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

  1 ตุลาคม 2557 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

  1 ตุลาคม 2557 ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง การประกวดราคาจ้างโครงการก่อส้างบ้านพักทาวน์เฮาส์ ๒ ชั้น ๕ ยูนิต พร้อมงานภายนอก

  30 กันยายน 2557 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม เรื่องสอบราคาจ้างบริการทำความสะอาดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม

  30 กันยายน 2557 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคางานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด และงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์

  30 กันยายน 2557 ประกาศรายชือผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด และงานสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์

       
  ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว 
  30 กันยายน 2557 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สิน ปก. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ปก. นักทรัพยากรบุคคล ปก. และ เจ้าพนักงานดูเงิน ปง. กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  15 กันยายน 2557 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักประเมินฯปก. จนท.จัดผลประโยชน์ปก. นักทรัพยากรบุคคลปก. และจพ.ดูเงินปง. กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  16 กรกฎาคม 2557 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  20 มิถุนายน 2557 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

  13 มิถุนายน 2557 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สิน(ปก.) เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์(ปก.) นักทรัพยากรบุคคล(ปก.) เจ้าพนักงานดูเงิน(ปง.)กองบริหารทรัพยากรบุคคล

       
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :02-2730899-903

  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์