ปรับขนาดตัวอักษร 
    1     2     3     4     5  
 
annouce
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
อธิบดีกรมธนารักษ์
 
ทำเนียบอธิบดี

 
วิดิโอเผยแพร่ความรู้ด้านประเมิน
 • 29 th MINT DIRECTORS CONFERENCE BANGKOK 2016   
 • Special_Olympics_Thailand   
 •  ดูทั้งหมด
   
   
   ปฏิทินกิจกรรม

  แสดงความคิดเห็น
  ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กรมธนารักษ์รูปแบบใหม่หรือไม่

   สมัครรับข่าวสาร
  สมัคร ยกเลิก  ภาพข่าวกรม
  ภาพข่าวจังหวัด
  ภาพข่าวจังหวัด
  ภาพข่าวจังหวัด
  ภาพข่าวจังหวัด
  เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ และ ฯพณฯ ตีแยรี วีโต เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย พร้อมคณะเข้าตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ (ปรับปรุงวันที่ 1 เมษายน 2558)

  เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ณ พลับพลาลานพระราชวังดุสิต (ปรับปรุงวันที่ 31 มีนาคม 2558)

  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการแถลงข่าว เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ปรับปรุงวันที่ 30 มีนาคม 2558)

  เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าตรวจเยี่ยมธนารักษ์พื้นที่สงขลา (ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์) (ปรับปรุงวันที่ 27 มีนาคม 2558)

       
  ประกวดราคา สอบราคาประกาศร่าง TOR ผู้ชนะประกวดราคากฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  30 มีนาคม 2558 สอบราคาจ้างเหมาทำกล่องบรรจุเหรียญกาชาด จำนวน 8 รายการ

  25 มีนาคม 2558 สอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดปฏิบัติงานสำนักกษาปณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 3 รายการ (สำนักการคลัง)

  20 มีนาคม 2558 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรั้วไม้ระแนงบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2 แห่ง (สำนักการคลัง)

  19 มีนาคม 2558 ประกวดราคาซื้อรถยกโฟร์คลิฟท์ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)

  19 มีนาคม 2558 สอบราคาซื้อแว่นขยายชนิดแบบมีขายึดติดกับโต๊ะ จำนวน ๒๖ ตัว

  16 มีนาคม 2558 ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดด้วยเส้นลวดนำกระแสไฟฟ้าควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)

  16 มีนาคม 2558 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ไม่ใช้ในราชการ (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 คัน

       
  ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว 
  27 มีนาคม 2558 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  20 มีนาคม 2558 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ในตำแหน่งนักวิเคราะห์ฯ ปก. และตำแหน่งนายช่างสำรวจ ปง.

  12 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ

  6 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

  30 มกราคม 2558 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปก. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง. และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปง. ของกรมธนารักษ์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล

       
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์