TH | EN | W3C | Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
    1     2     3  
annouce
นายพชร อนันตศิลป์
อธิบดีกรมธนารักษ์
 
ทำเนียบอธิบดี

 
 
 
 ปฏิทินกิจกรรม


 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก 


ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวจังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
จดหมายข่าว/ประกาศจังหวัด
นายอภิชา ประสงค์ธรรม ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญัญัติการประเมิณมูลค่าทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ (ปรับปรุงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์ (ปรับปรุงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานประชุมหารือซักซ้อมทำความเข้าใจขั้นตอนการรับ-ส่งเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร (ปรับปรุงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมร่วมกับบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) กองทัพเรือและสำนักงานเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ปรับปรุงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560)

     
ประกวดราคา สอบราคาประกาศร่าง TOR ผู้ชนะประกวดราคากฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
16 พฤศจิกายน 2560 ประกวดราคาซื้อรถเคลื่อนบริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ จำนวน ๒ คัน

15 พฤศจิกายน 2560 ขายทอดตลาดพัสดุไม่ใช้ราชการ จำนวน ๔๒ รายการ

13 พฤศจิกายน 2560 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ (บ้านพักป่าไม้อำเภอพนัสนิคม)

3 พฤศจิกายน 2560 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนโครงการจัดทำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ของสำนักงานธนารักษ์พื้นลพบุรี

2 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อประเมินราคาที่ดินรายแปลงสนับสนุนโครงการจัดทำฐานภาษีฯ (นายณัฐพล)

2 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อประเมินราคาที่ดินรายแปลงสนับสนุนโครงการจัดทำฐานภาษีฯ (นายธนพัฒน์)

2 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อประเมินราคาที่ดินรายแปลงสนับสนุนโครงการจัดทำฐานภาษีฯ (นายสุภวิต)

     
ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว 
11 กันยายน 2560 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

29 สิงหาคม 2560 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

25 สิงหาคม 2560 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

25 สิงหาคม 2560 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการของกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

25 สิงหาคม 2560 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

     
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์