TH | EN | W3C | Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
    1     2     3     4     5     6  
 
annouce
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
อธิบดีกรมธนารักษ์
 
ทำเนียบอธิบดี

 
 
 
 ปฏิทินกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น
ท่านสนใจข้อมูลข่าวสารด้านใดของกรมธนารักษ์มากที่สุด

 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก 
 
 


ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวจังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
จดหมายข่าว/ประกาศจังหวัด
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานประชุมหารือ การบริหารจัดการท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์ (ปรับปรุงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560)

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะประธานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จำกัด เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จำกัด (ปรับปรุงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ แถลงข่าว กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสหกรณ์ไทย และ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก AEC (ปรับปรุงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560)

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เดินทางไปราชการจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการ Senior Complex (ปรับปรุงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560)

     
ประกวดราคา สอบราคาประกาศร่าง TOR ผู้ชนะประกวดราคากฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
24 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ครั้งที่ 2

24 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศราคากลางซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ครั้งที่ 2

23 กุมภาพันธ์ 2560 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 9 ยูนิตของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง ครั้งที่ 2

23 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 9 ยูนิตของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง ครั้งที่ 2

21 กุมภาพันธ์ 2560 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำกล่องบรรจุเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประเภทกล่องกำมะหยี่ จำนวน 3 ประเภท (รวม 16 รายการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 กุมภาพันธ์ 2560 ประกวดราคาซื้อเงินบริสุทธิ์ ไม่ต่ำกว่า 99.9% จำนวน 10,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง)

20 กุมภาพันธ์ 2560 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัย ค.ส.ล. ๗ ชั้น ๖๒ ยูนิตด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     
ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว 
7 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันต.นว.ช่างศิลป์ ปก. นว.เผยแพร่ ปก. ภัณฑารักษ์ ปก. จัดผลประโยชน์ ปก. วิศวกรโยธา ปก. นายช่างสำรวจ ปง. และจพ.ดูเงิน ปง.

30 มกราคม 2560 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ เข้ารับราชการในตำแหน่งนว.ช่างศิลป์ ปก. นว.เผยแพร่ ปก. ภัณฑารักษ์ ปก. จ.จัดผลประโยชน์ ปก. วิศวกรโยธา ปก. นายช่างสำรวจ ปง. และเจ้าพนักงานดูเงิน ปง.

16 ธันวาคม 2559 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯ เข้ารับราชการในตำแหน่งนว.ช่างศิลป์ ปก. นว.เผยแพร่ ปก. ภัณฑารักษ์ ปก. จ.จัดผลประโยชน์ ปก. วิศวกรโยธาปก. นายช่างสำรวจ ปง. และเจ้าพนักงานดูเงิน ปง. กองบริหารทรัพยากรบุคคล

2 สิงหาคม 2559 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

12 กรกฎาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบฯ ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์