ปรับขนาดตัวอักษร 
    1     2     3     4     5     6  
 
annouce
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
อธิบดีกรมธนารักษ์
 
ทำเนียบอธิบดี

 
วิดิโอเผยแพร่ความรู้ด้านประเมิน
  • 29 th MINT DIRECTORS CONFERENCE BANGKOK 2016   
  • Special_Olympics_Thailand   
  •  ดูทั้งหมด
     
     
     ปฏิทินกิจกรรม

    แสดงความคิดเห็น
    ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กรมธนารักษ์รูปแบบใหม่หรือไม่

     สมัครรับข่าวสาร
    สมัคร ยกเลิก    ภาพข่าวกรม
    ภาพข่าวจังหวัด
    ภาพข่าวจังหวัด
    ภาพข่าวจังหวัด
    ภาพข่าวจังหวัด
    เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558 นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง รับฟังการเข้าเสนองานโครงการที่สำคัญของกรมธนารักษ์ (ปรับปรุงวันที่ 7 ตุลาคม 2558)

    เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมผู้บริหารกรมธนารักษ์ แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 125 ปี (ปรับปรุงวันที่ 7 ตุลาคม 2558)

    เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 นายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมด้านเหรียญกษาปณ์ Coin Technical Training Program 2015 ณ สำนักกษาปณ์ (ปรับปรุงวันที่ 6 ตุลาคม 2558)

    เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558 นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการเตรียมความพร้อมการทำฐานภาษีเพื่อรองรับการดำเนินการตามร่างพระบัญญัติ (ปรับปรุงวันที่ 6 ตุลาคม 2558)

         
    ประกวดราคา สอบราคาประกาศร่าง TOR ผู้ชนะประกวดราคากฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
    9 ตุลาคม 2558 สอบราคาซื้อเครื่องตัดแผ่นโลหะสำหรับผลิตชิ้นงาน ขนาดแรงกดไม่น้อยกว่า ๒๐ ตัน จำนวน ๑ เครื่อง

    9 ตุลาคม 2558 ประกาศราคากลาง โครงการ เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงานชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล

    8 ตุลาคม 2558 สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุ (x-ray) ยี่ห้อ Philips รุ่น PW 2400 จำนวน ๑ รายการ

    6 ตุลาคม 2558 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบน้ำหล่อเย็นเครื่องจักร จำนวน ๑ งาน

    2 ตุลาคม 2558 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี

    28 กันยายน 2558 ประกวดราคาซื้อตลับอะคริลิคพร้อมไส้บังคับเหรียญ จำนวน ๑๕๕,๐๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง)

    25 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ ค.ส.ล. 3 ชั้น พร้อมงานภายนอก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี

         
    ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว 
    5 ตุลาคม 2558 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบในตำแหน่ง นว.การเงินและบัญชีปฏิบัติการและตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

    14 กันยายน 2558 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นว.การเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีปฏิงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

    14 กันยายน 2558 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม) กองบริหารทรัพยากรบุคคล

    7 กันยายน 2558 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

    28 กรกฎาคม 2558 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

         
    จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
    E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

    นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์