TH | EN | W3C | Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
    1     2     3     4     5     6     7     8     9  
annouce
นายยุทธนา หยิมการุณ
 
 
 
 
อธิบดีกรมธนารักษ์
yuttanayi@treasury.go.th
 
 
 
 

 
 
 
 ปฏิทินกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลอยู่ในระดับใด

 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก 

 
 

 
 
ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวจังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
จดหมายข่าว/ประกาศจังหวัด
ประกวดราคา สอบราคาประกาศร่าง TOR ผู้ชนะประกวดราคากฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
11 ตุลาคม 2562 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี เรื่องประมูลรื้อถอนและขายถอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารราชพัสดุ

27 กันยายน 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยฯ ปี 2563 สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

24 กันยายน 2562 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ไม่ใช้ราชการ จำนวน 80 รายการ

20 กันยายน 2562 ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสนามหญ้า ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

20 กันยายน 2562 ประกาศยกเลิก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

19 กันยายน 2562 ประกาศกรมธนารักษ์โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงาน

19 กันยายน 2562 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ของอาคารศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...

     
ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว 
3 ตุลาคม 2562 ประกาศกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 13 อัตรา กองบริหารทรัพยากรบุคคล

2 สิงหาคม 2562 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนโครงการ 1อำเภอ 1ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการกษาปณ์ ปก. ของกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 2 ส.ค. 2562 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

1 กรกฎาคม 2562 สถานะการเรียกบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้และผู้ได้รับการคัดเลือก (ข้าราชการ)

25 มิถุนายน 2562 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือกฯ ผู้ได้รับทุนโครงการ1อำเภอ1ทุนในตำแหน่งนว.กษาปณ์ ปก. ลว. 25มิ.ย.62 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

5 มิถุนายน 2562 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903