TH | EN | W3C | Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
    1     2     3     4     5     6     7     8  
annouce
นายพชร อนันตศิลป์
อธิบดีกรมธนารักษ์
 
ทำเนียบอธิบดี

 
 
 
 ปฏิทินกิจกรรม


 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก
 

ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวจังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
จดหมายข่าว/ประกาศจังหวัด
เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ และนายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รับมอบเงินบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ (ปรับปรุงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561)

เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ และนายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รับมอบเงินบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ (ปรับปรุงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561)

เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ และผู้บริหารกรมธนารักษ์ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบปีที่ 85 ณ กรมธนารักษ์ (ปรับปรุงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 15/2561 ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์ (ปรับปรุงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561)

     
ประกวดราคา สอบราคาประกาศร่าง TOR ผู้ชนะประกวดราคากฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
25 พฤษภาคม 2561 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน กรมธนารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง)

24 พฤษภาคม 2561 ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายอาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 พฤษภาคม 2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 พฤษภาคม 2561 ประกวดราคารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน

23 พฤษภาคม 2561 ประกวดราคารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน

17 พฤษภาคม 2561 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 พฤษภาคม 2561 ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะสีขาวไส้เหล็กชุบนิกเกิล (Nickel plated steel) ชนิดราคา ๑ บาท จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง)

     
ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว 
22 พฤษภาคม 2561 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ฯ ลงวันที่ 22 พ.ค. 2561 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

28 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สิน นักวิชาการช่างศิลป์(ด้านปั้นแม่แบบเหรียญ) (ด้านจัดแสดงและเผยแพร่) และนายช่างสำรวจ ลว.28 ก.พ. 61 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

2 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง วัน เวลา สถานที่สอบ นักประเมินฯ ปก. นว.ช่างศิลป์ ปก.(ด้านปั้นแม่แบบเหรียญ),(ด้านจัดแสดงและเผยแพร่) และนายช่างสำรวจ ปง. กองบริหารทรัพยากรบุคคล

5 มกราคม 2561 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบฯ นักประเมินฯ ปก. นว.ช่างศิลป์ ปก.(ด้านปั้นแม่แบบเหรียญ) นว.ช่างศิลป์ ปก.(ด้านจัดแสดงและเผยแพร่) และนายช่างสำรวจ ปง. กองบริหารทรัพยากรบุคคล

27 พฤศจิกายน 2560 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ(ด้านปั้นแม่แบบเหรียญ),(ด้านจัดแสดงและเผยแพร่) และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์