ปรับขนาดตัวอักษร 
    1     2  
 
annouce
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
อธิบดีกรมธนารักษ์
 
ทำเนียบอธิบดี

 
วิดิโอเผยแพร่ความรู้ด้านประเมิน
 • 29 th MINT DIRECTORS CONFERENCE BANGKOK 2016   
 • Special_Olympics_Thailand   
 •  ดูทั้งหมด
   
   
   ปฏิทินกิจกรรม

  แสดงความคิดเห็น
  ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กรมธนารักษ์รูปแบบใหม่หรือไม่

   สมัครรับข่าวสาร
  สมัคร ยกเลิก  ภาพข่าวกรม
  ภาพข่าวจังหวัด
  ภาพข่าวจังหวัด
  ภาพข่าวจังหวัด
  ภาพข่าวจังหวัด
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำของ ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุม 302 (ปรับปรุงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558)

  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 วรเชษฐ์ ทับทิม ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค ผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์ออกอากาศสดรายการสถานีประชาชน (ปรับปรุงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558)

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันในที่ราชพัสดุ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย (ปรับปรุงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558)

  เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 นายนริศ ชัยสูตร รองปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้การต้อนรับ Alderman Alan Yarrow นายกเทศมนตรีแห่งมหานครลอนดอน (ปรับปรุงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558)

       
  ประกวดราคา สอบราคาประกาศร่าง TOR ผู้ชนะประกวดราคากฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  26 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศและระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี

  26 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัย คสล.3 ชั้น 11 ยูนิต ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี

  23 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการ : ก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต จานวน 1 หลัง

  20 กุมภาพันธ์ 2558 ประกวดราคาซื้อเงินบริสุทธิ์ไม่ต่ำกว่า 99.9% จำนวน 10,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)

  19 กุมภาพันธ์ 2558 ขายทอดตลาดพัสดุไม่ใช้ราชการ จำนวน 181 รายการ (สำนักการคลัง)

  17 กุมภาพันธ์ 2558 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยื่นแบบบัญชีแสดงรายการรับจ่ายของโครงการ (บช.1)

  16 กุมภาพันธ์ 2558 สอบราคาซื้อเครื่องขัดผิวตัวอย่างชิ้นงาน จำนวน 1 เครื่อง (สำนักกษาปณ์)

       
  ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว 
  20 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  12 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ

  6 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

  30 มกราคม 2558 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปก. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง. และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปง. ของกรมธนารักษ์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  16 มกราคม 2558 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

       
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์