ปรับขนาดตัวอักษร 
    1  
 
annouce
ดร.นริศ ชัยสูตร
   
 
 อธิบดีกรมธนารักษ์
 
 
  ทำเนียบอธิบดี  

 
วิดิโอเผยแพร่ความรู้ด้านประเมิน
 • Special_Olympics_Thailand   
 • รู้จักสำนัก ประเมิน ราคา ทรัพย์สิน   
 •  ดูทั้งหมด
   
   
   ปฏิทินกิจกรรม

  แสดงความคิดเห็น
  ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กรมธนารักษ์รูปแบบใหม่หรือไม่

   สมัครรับข่าวสาร
  สมัคร ยกเลิก  ภาพข่าวกรม
  ภาพข่าวจังหวัด
  ภาพข่าวจังหวัด
  ภาพข่าวจังหวัด
  ภาพข่าวจังหวัด
  21 เมษายน 2557 เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๒ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” โดยมีนายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมในพิธีเปิดงานดังกล่าว

  18 เมษายน 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557 นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมผู้บริหารกรมธนารักษ์ และเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมธนารักษ์

  18 เมษายน 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ นายชาญณัฏฐ์ แก้วมณี รองอธิบดีกรมธนารักษ์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง ครบรอบ ๗๕ ปี ณ สมาคมสโมสรโรงงานยาสูบ ถนนพระราม ๔

  11 เมษายน 2557 เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลังครบรอบปีที่ ๑๓๙ และงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีนายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ และนายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ รองอธิบด

       
  ประกวดราคา สอบราคาประกาศร่าง TOR ผู้ชนะประกวดราคากฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  24 เมษายน 2557 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมและทดแทนของเดิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)

  24 เมษายน 2557 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอาคารกรมธนารักษ์และการปรับระบบเครือข่ายเพื่อรองรับ IPv6 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)

  24 เมษายน 2557 ประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงผ้าดิบสำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)

  24 เมษายน 2557 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำระบบคอมพิวเตอร์โครงการจัดหาข้อมูลและเผยแพร่ข่าวสารเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนกรมธนารักษ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)

  24 เมษายน 2557 สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ชนิด 70 แกรม ขนาด เอ 4 จำนวน 5,000 รีม (ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) สำนักการคลลัง

  23 เมษายน 2557 ประกาศขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร(สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร)

  22 เมษายน 2557 ประกวดราคาซื้อเหล็กเพลากลมสำหรับผลิตดวงตราเหรียญกษาปณ์ จำนวน 2 ประเภท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)

       
  ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว 
  9 เมษายน 2557 เพื่อโปรดทราบตามสำเนาหนังสือที่ ทก 0201.3/ว1759 ลว. 1 เมษายน 2557 เรื่องประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติกกองบริหารทรัพยากรบุคคล

  9 เมษายน 2557 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัตงาน ลงวันที่ 9 เมษายน 2557กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  4 เมษายน 2557 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ลงวันที่ 4 เมษายน 2557กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  17 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อโปรดทราบตามสำเนาหนังสือที่ ศร 0010.2/ว006 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการศาลรัฐธรรมนูญ (จำนวน 11 อัตรา)กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  17 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อโปรดทราบตามสำเนาหนังสือที่ ศป 0020/ว16 ลว. 31 มกราคม 2557 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการจากหน่วยงานอื่น เพื่อรับโอนมารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านงานช่างศิลป์)กองบริหารทรัพยากรบุคคล

       

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

  สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :02-2730899-903

  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์