TH | EN | W3C | Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
    1     2     3     4  
 
annouce
นายพชร อนันตศิลป์
อธิบดีกรมธนารักษ์
 
ทำเนียบอธิบดี

 
 
 
 ปฏิทินกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น
ท่านสนใจข้อมูลข่าวสารด้านใดของกรมธนารักษ์มากที่สุด

 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก 
 
 


ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวจังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
จดหมายข่าว/ประกาศจังหวัด
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ และมอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปรับปรุงวันที่ 22 กันยายน 2560)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถและราชยาน ณ โรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร (ปรับปรุงวันที่ 21 กันยายน 2560)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานประชุมการกำหนดแนวทางปฏิบัติ กรณีการนำที่ดินราชพัสดุไปจัดทำสนามกอล์ฟ ณ ห้องประชุม 801อาคารกรมธนารักษ์ (ปรับปรุงวันที่ 21 กันยายน 2560)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 นาย กฤติน มังคลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ Big Data ในโครงการ “ธนารักษ์เล่าสู่กันฟัง” ณ ส่วนประชาสัมพัน (ปรับปรุงวันที่ 21 กันยายน 2560)

     
ประกวดราคา สอบราคาประกาศร่าง TOR ผู้ชนะประกวดราคากฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
18 กันยายน 2560 ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ประเภทหลังคาสูง ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง)

15 กันยายน 2560 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง)

14 กันยายน 2560 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน กรมธนารักษ์

14 กันยายน 2560 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักบริหารเงินตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง)

5 กันยายน 2560 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

24 สิงหาคม 2560 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา เรื่อง สอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา

24 สิงหาคม 2560 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อทำความสะอาดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี

     
ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว 
11 กันยายน 2560 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

29 สิงหาคม 2560 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

25 สิงหาคม 2560 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

25 สิงหาคม 2560 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการของกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

25 สิงหาคม 2560 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

     
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์