ปรับขนาดตัวอักษร 
    1     2     3     4     5     6  
 
annouce
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
อธิบดีกรมธนารักษ์
 
ทำเนียบอธิบดี

 
 
 
 ปฏิทินกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กรมธนารักษ์รูปแบบใหม่หรือไม่

 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก 


ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวจังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
จดหมายข่าว/ประกาศจังหวัด
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายโครงสร้างหลักการจัดงาน การตกแต่งระบบแสงเสียงมัลติวิชั่น พิธีการ (ปรับปรุงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559)

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 นายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า ในฐานะประธานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จำกัด เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ (ปรับปรุงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559)

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 นายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รับมอบกระเช้าดอกไม้จาก สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จำกัด เนื่องในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา (ปรับปรุงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559)

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 นายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รับมอบกระเช้าดอกไม้จาก ข้าราชการ พนักงานสายที่ราชพัสดุกรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา (ปรับปรุงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559)

     
ประกวดราคา สอบราคาประกาศร่าง TOR ผู้ชนะประกวดราคากฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
28 มิถุนายน 2559 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา จำนวน 4 หลัง

28 มิถุนายน 2559 เปิดเผยราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา จำนวน 4 หลัง

24 มิถุนายน 2559 ประสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถยนต์ตรวจการ

24 มิถุนายน 2559 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พี้นที่ชลบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ (ครั้งที่ 2)

23 มิถุนายน 2559 ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะผสมสีขาว (Cupro - nickel) ชนิดราคา ๒๐ บาท จานวน ๖๐,๐๐๐ กิโลกรัม หรือประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง)

20 มิถุนายน 2559 ประกาศขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สก.451

10 มิถุนายน 2559 ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะสีขาวไส้เหล็กชุบนิกเกิล (Nickel plated steel) ชนิดราคา ๑ บาท จำนวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     
ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว 
24 มิถุนายน 2559 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

17 มิถุนายน 2559 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2559 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

13 พฤษภาคม 2559 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

18 พฤศจิกายน 2558 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

2 พฤศจิกายน 2558 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์