ปรับขนาดตัวอักษร 
    1     2     3     4  
 
annouce
ดร.นริศ ชัยสูตร
   
 
 อธิบดีกรมธนารักษ์
 
 
  ทำเนียบอธิบดี  

 
วิดิโอเผยแพร่ความรู้ด้านประเมิน
 • 29 th MINT DIRECTORS CONFERENCE BANGKOK 2016   
 • Special_Olympics_Thailand   
 •  ดูทั้งหมด
   
   
   ปฏิทินกิจกรรม

  แสดงความคิดเห็น
  ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กรมธนารักษ์รูปแบบใหม่หรือไม่

   สมัครรับข่าวสาร
  สมัคร ยกเลิก  ภาพข่าวกรม
  ภาพข่าวจังหวัด
  ภาพข่าวจังหวัด
  ภาพข่าวจังหวัด
  ภาพข่าวจังหวัด
  เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้การต้อนรับ ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ และคณะทำงานการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ (ปรับปรุงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557)

  นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเหรียญกษาปณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๓๐๒ กรมธนารักษ์ (ปรับปรุงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557)

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 นางปนัสย์สร อริยวงศ์ รองอธิบดีด้านบริหาร และ นายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ รองอธิบดีด้านเหรีญกษาปณ์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการอันเชิญพระพุทธบางลำพูประชานาถ มาประดิษฐานที่พิพิธบางลำพู ณ ห้องประชุม 302 กรมธนารักษ์ (ปรับปรุงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557)

  เมื่อที่ 16 กรกฎาคม 2557 นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ประชาติธุรกิจในประเด็นเกี่ยวกับพระคลังมหาสมบัติ พร้อมเข้าสักการะพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ ณ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน (ปรับปรุงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557)

       
  ประกวดราคา สอบราคาประกาศร่าง TOR ผู้ชนะประกวดราคากฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  22 กรกฎาคม 2557 สอบราคาซื้อปั๊มลมแบบสกรูขนาด 30 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง (สำนักการคลัง)

  21 กรกฎาคม 2557 สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ชนิด ๘๐ แกรม ขนาด เอ ๔ จำนวน ๒,๐๐๐ รีม (ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)

  18 กรกฎาคม 2557 ขายทอดตลาดวัสดุไม่ใช้ราชการ จำนวน 50 รายการ (สำนักการคลัง)

  16 กรกฎาคม 2557 ประกวดราคาซื้อระบบนับและบรรจุเหรียญใส่ถุงพลาสติกแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)

  16 กรกฎาคม 2557 สอบราคาซื้อ Master Alloy จำนวน ๕๐ กิโลกรัม

  15 กรกฎาคม 2557 ขายทอดตลาดรถยนต์ไม่ใช้ราชการ จำนวน 1 คัน (สำนักการคลัง)

  15 กรกฎาคม 2557 สอบราคาซื้อเวอร์เนียร็คาลิปเปอร์ วัดระยะดิจิตอล (6 นิ้ว) Digital Vernier Caliper จำนวน 25 ตัว

       
  ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว 
  16 กรกฎาคม 2557 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  20 มิถุนายน 2557 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

  13 มิถุนายน 2557 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สิน(ปก.) เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์(ปก.) นักทรัพยากรบุคคล(ปก.) เจ้าพนักงานดูเงิน(ปง.)กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  30 พฤษภาคม 2557 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  9 เมษายน 2557 เพื่อโปรดทราบตามสำเนาหนังสือที่ ทก 0201.3/ว1759 ลว. 1 เมษายน 2557 เรื่องประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติกกองบริหารทรัพยากรบุคคล

       
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :02-2730899-903

  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์