ปรับขนาดตัวอักษร 
    1     2     3     4     5     6     7  
 
annouce
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
อธิบดีกรมธนารักษ์
 
ทำเนียบอธิบดี

 
วิดิโอเผยแพร่ความรู้ด้านประเมิน
 • 29 th MINT DIRECTORS CONFERENCE BANGKOK 2016   
 • Special_Olympics_Thailand   
 •  ดูทั้งหมด
   
   
   ปฏิทินกิจกรรม

  แสดงความคิดเห็น
  ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กรมธนารักษ์รูปแบบใหม่หรือไม่

   สมัครรับข่าวสาร
  สมัคร ยกเลิก  ภาพข่าวกรม
  ภาพข่าวจังหวัด
  ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
  จดหมายข่าว/ประกาศจังหวัด
  เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อการประเมินราคาทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ (ปรับปรุงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559)

  นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รับมอบของขวัญอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด จาก นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ ผู้อำนวยการสำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานของสำนัก (ปรับปรุงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559)

  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รับมอบของขวัญอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด จาก ผู้บริหารข้าราชการและพนักงานสายบริหารกรมธนารักษ์ (ปรับปรุงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559)

  เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินโครงการจัดสร้างสวนป่า "เบญจกิติ" ส่วนที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 (ปรับปรุงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559)

       
  ประกวดราคา สอบราคาประกาศร่าง TOR ผู้ชนะประกวดราคากฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  5 กุมภาพันธ์ 2559 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) งานจ้างตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ประกอบสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง

  5 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องประกวดราคาจ้างตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ประกอบสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  2 กุมภาพันธ์ 2559 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะปฏิบัติงานขัดทรายพิเศษ จำนวน 1 ชุด (สำนักการคลัง)

  2 กุมภาพันธ์ 2559 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ

  2 กุมภาพันธ์ 2559 ราคากลางในการจัดซื้้ื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรดาเพื่อดำเนินการประเมินราคาที่ดินรายแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี

  29 มกราคม 2559 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมทางเดินภายในโรงกษาปณ์รังสิต

  29 มกราคม 2559 ประกาศจังหวัดลพบุรีลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงาน (หลังใหม่) ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

       
  ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว 
  18 พฤศจิกายน 2558 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  2 พฤศจิกายน 2558 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  22 ตุลาคม 2558 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นว.การเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  5 ตุลาคม 2558 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบในตำแหน่ง นว.การเงินและบัญชีปฏิบัติการและตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  14 กันยายน 2558 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นว.การเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีปฏิงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

       
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์