TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
    1     2     3     4     5     6  
 
annouce
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
อธิบดีกรมธนารักษ์
 
ทำเนียบอธิบดี

 
 
 
 ปฏิทินกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กรมธนารักษ์รูปแบบใหม่หรือไม่

 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก 
 
 


ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวจังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
จดหมายข่าว/ประกาศจังหวัด
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดงานกิจการอนุรักษ์กำแพงเมือง-คูเมืองเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมิติด้านอนุรักษ์ และเปิดป้ายสื่อความหมาย (ปรับปรุงวันที่ 30 สิงหาคม 2559)

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดงานกิจการอนุรักษ์กำแพงเมือง-คูเมืองเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมิติด้านอนุรักษ์ และเปิดป้ายสื่อความหมาย (ปรับปรุงวันที่ 29 สิงหาคม 2559)

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 นายสมชาย จันทร์รอด ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างเอกสารตามมาตรา 33 แห่ง พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 (ปรับปรุงวันที่ 29 สิงหาคม 2559)

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพบ ผู้อำนวยการสำนักบริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ให้สัมภาษณ์ รายการ ซูมอิน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (ปรับปรุงวันที่ 26 สิงหาคม 2559)

     
ประกวดราคา สอบราคาประกาศร่าง TOR ผู้ชนะประกวดราคากฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
31 สิงหาคม 2559 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง)

31 สิงหาคม 2559 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักบริหารเงินตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง)

31 สิงหาคม 2559 ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง)

30 สิงหาคม 2559 ขายทอดตลาดถังเปล่า ขนาด 200 ลิตร (ไม่มีฝาและสายรัด) จำนวน 4,000 ใบ (สำนักการคลัง)

29 สิงหาคม 2559 สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ทำการสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน

24 สิงหาคม 2559 ประกวดราคาซื้อเหรียญกษาปณ์สำเร็จรูปโลหะสีแดงไส้เหล็กชุบทองแดง (Copper plated steel) ชนิดราคา 50 สตางค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง)

24 สิงหาคม 2559 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง)

     
ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว 
2 สิงหาคม 2559 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

12 กรกฎาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบฯ ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

24 มิถุนายน 2559 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

17 มิถุนายน 2559 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2559 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

13 พฤษภาคม 2559 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์