TH | EN | W3C | Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
    1     2     3     4     5     6  
 
annouce
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
อธิบดีกรมธนารักษ์
 
ทำเนียบอธิบดี

 
 
 
 ปฏิทินกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น
ท่านสนใจข้อมูลข่าวสารด้านใดของกรมธนารักษ์มากที่สุด

 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก 
 
 


ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวจังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
จดหมายข่าว/ประกาศจังหวัด
เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกลำน้ำสาธารณะ “ปทุมธานีโมเดล” (ปรับปรุงวันที่ 27 กันยายน 2559)

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ มอบหมายให้ นายอภิชา ประสงค์ธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ (ปรับปรุงวันที่ 26 กันยายน 2559)

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 กรมธนารักษ์เข้าร่วมรับรางวัล คุณธรรม และจริยธรรมโปร่งใสในภาครัฐ ประจำปี 2559 โดยกรมธนารักษ์ ได้รับรางวัลส่วนราชการที่ส่งผลการประเมินมาตรฐานโปร่งใส่ ประจำปี พ.ศ.2559 (ปรับปรุงวันที่ 26 กันยายน 2559)

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 นายวรเชษฐ์ ทับทิม ที่ปรึกษากรมธนารักษ์ ในฐานะผู้แทนกรมธนารักษ์เข้าร่วมสัมมนาระดับชาติยุทธศาสตร์ประเทศไทย 2016 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ร่วมกับเนชั่นทีวี (ปรับปรุงวันที่ 26 กันยายน 2559)

     
ประกวดราคา สอบราคาประกาศร่าง TOR ผู้ชนะประกวดราคากฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
27 กันยายน 2559 ประกวดราคาซื้อและติดตั้งอุปกรณ์โครงการงานปรับปรุงระบบสนับสนุนการทำงานของ Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง)

27 กันยายน 2559 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

22 กันยายน 2559 สอบราคาซื้ออุปกรณ์กราไฟต์ สำหรับประกอบการใช้งานกับเตาหลอมหล่อแบบต่เนื่อง จำนวน ๑๒ รายการ

15 กันยายน 2559 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ จำนวน 6 หลัง (ครั้งที่ 2)

14 กันยายน 2559 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร และดูแลสวนหย่อมของศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงราย

13 กันยายน 2559 ขายทอดตลาดรถยนต์ไม่ใช้ราชการ จำนวน 1 คัน (สำนักการคลัง)

12 กันยายน 2559 เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่4/2559 การจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า และสวนของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

     
ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว 
2 สิงหาคม 2559 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

12 กรกฎาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบฯ ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

24 มิถุนายน 2559 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

17 มิถุนายน 2559 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2559 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

13 พฤษภาคม 2559 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์