TH | EN | W3C | Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
    1     2     3     4     5     6     7     8     9  
 
annouce
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
อธิบดีกรมธนารักษ์
 
ทำเนียบอธิบดี

 
 
 
 ปฏิทินกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น
ท่านสนใจข้อมูลข่าวสารด้านใดของกรมธนารักษ์มากที่สุด

 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก 
 
 


ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวจังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
จดหมายข่าว/ประกาศจังหวัด
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2560 นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดารหาร เป็นประธานการประชุมชี้แจงผู้ลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร และพาผู้ลงทุนดูพื้นที่ลงทุน โดยมีนายวรเชษฐ์ ทับทิม (ปรับปรุงวันที่ 28 มีนาคม 2560)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 นายวรเชษฐ์ ทับทิม ที่ปรึกษากรมธนารักษ์ และนางสุวรรณา ทรัพย์มี ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค และนายธนพร พรหมพันธุ์ ธนารักษ์พื้นที่นครพนม (ปรับปรุงวันที่ 28 มีนาคม 2560)

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็ยประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนเหรียญกษาปณ์ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์ (ปรับปรุงวันที่ 27 มีนาคม 2560)

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมชี้แจงผู้ลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษหนองคาย และพาผู้ลงทุนดูพื้นที่ลงทุน โดยมีนายวรเชษฐ์ ทับทิม ที่ปรึกษา (ปรับปรุงวันที่ 25 มีนาคม 2560)

     
ประกวดราคา สอบราคาประกาศร่าง TOR ผู้ชนะประกวดราคากฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
23 มีนาคม 2560 ขายทอดตลาดรถยนต์ไม่ใช้ราชการ จำนวน ๒ คัน (สำนักการคลัง)

20 มีนาคม 2560 ขายทอดตลาดพัสดุไม่ใช้ราชการ จำนวน ๗๒ รายการ

20 มีนาคม 2560 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 3 ชั้น ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย

17 มีนาคม 2560 ประกวดราคาซื้อระบบน้ำหล่อเย็น จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง)

17 มีนาคม 2560 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย ค.ส.ล. 3 ชั้น พร้อมงานภายนอก

15 มีนาคม 2560 ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการประมูลขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

13 มีนาคม 2560 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ

     
ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว 
20 มีนาคม 2560 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ นว.ช่างศิลป์ นว.เผยแพร่ ภัณฑารักษ์ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ วิศวกรโยธา นายช่างสำรวจ เจ้าพนักงานดูเงิน ลว 20 มี.ค.2560 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

15 มีนาคม 2560 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของกรมธนารักษ์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล

3 มีนาคม 2560 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

7 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันต.นว.ช่างศิลป์ ปก. นว.เผยแพร่ ปก. ภัณฑารักษ์ ปก. จัดผลประโยชน์ ปก. วิศวกรโยธา ปก. นายช่างสำรวจ ปง. และจพ.ดูเงิน ปง.

30 มกราคม 2560 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ เข้ารับราชการในตำแหน่งนว.ช่างศิลป์ ปก. นว.เผยแพร่ ปก. ภัณฑารักษ์ ปก. จ.จัดผลประโยชน์ ปก. วิศวกรโยธา ปก. นายช่างสำรวจ ปง. และเจ้าพนักงานดูเงิน ปง.

     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์