TH | EN | W3C | Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
    1     2     3     4     5     6     7     8  
annouce
นายพชร อนันตศิลป์
อธิบดีกรมธนารักษ์
 
ทำเนียบอธิบดี

 
 
 
 ปฏิทินกิจกรรม


 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก
 
 

ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวจังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
จดหมายข่าว/ประกาศจังหวัด
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 นางสุวรรณา ทรัพย์มี ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์ รายการ เจาะลึกข่าวร้อน ประเด็นกรมธนารักษให้บริษัทเอกชนเช่าที่ราชพัสดุบริเวณ (ปรับปรุงวันที่ 21 กันยายน 2561)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการความรู้ของกรมธนารักษ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมมอบรางวัล (ปรับปรุงวันที่ 20 กันยายน 2561)

เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 25/2561 ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์ (ปรับปรุงวันที่ 19 กันยายน 2561)

เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 นางสาวรัศมี อริยะสุนทร เลขานุการกรม ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมสมทบเงินเข้ากองทุนสวัสดิการ สบน. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สินสาธารณะ (ปรับปรุงวันที่ 18 กันยายน 2561)

     
ประกวดราคา สอบราคาประกาศร่าง TOR ผู้ชนะประกวดราคากฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
20 กันยายน 2561 ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเพื่ออยูู่อาศัย ตั้งอยู่ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ฉช.417 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

20 กันยายน 2561 การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ

19 กันยายน 2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 กันยายน 2561 ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร(รถตู้)ขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

18 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักธนารักษ์์พื้นที่สมุทรสาคร (ค.ส.ล. 2 ชั้น บ้านเดี่ยว)

17 กันยายน 2561 ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 กันยายน 2561 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางกรมธนารักษ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     
ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว 
13 กันยายน 2561 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง นว.การเงินและบัญชี ปก. นว.ช่างศิลป์ ปก. (ด้านปั้นแม่แบบเหรียญ) นว.คอม ปก. นายช่างสำรวจ ปง. นายช่างไฟฟ้า ปง. จพ.ดูเงิน ปง. จพ.การเงินและบัญชี ปง. กองบริหารทรัพยากรบุคคล

12 กันยายน 2561 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการของกรมธนารักษ์ ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2561 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

10 กันยายน 2561 การดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ (ภาค ก พิเศษ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

24 สิงหาคม 2561 ประกาศบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล

23 สิงหาคม 2561 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนโครงการ 1อำเภอ 1ทุน เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปก. ประกาศ ณ วันที่ 23 ส.ค. 61 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์