ปรับขนาดตัวอักษร 
    1     2  
 
annouce
ดร.นริศ ชัยสูตร
   
 
 อธิบดีกรมธนารักษ์
 
 
  ทำเนียบอธิบดี  

 
วิดิโอเผยแพร่ความรู้ด้านประเมิน
 • 29 th MINT DIRECTORS CONFERENCE BANGKOK 2016   
 • Special_Olympics_Thailand   
 •  ดูทั้งหมด
   
   
   ปฏิทินกิจกรรม

  แสดงความคิดเห็น
  ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กรมธนารักษ์รูปแบบใหม่หรือไม่

   สมัครรับข่าวสาร
  สมัคร ยกเลิก  ภาพข่าวกรม
  ภาพข่าวจังหวัด
  ภาพข่าวจังหวัด
  ภาพข่าวจังหวัด
  ภาพข่าวจังหวัด
  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 นางปนัสย์สร อริยวงศ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เข้ารับประทานของที่ระลึกจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในฐานะที่กรมธนารักษ์ร่วมเป็นเจ้าภาพ (ปรับปรุงวันที่ 18 กันยายน 2557)

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 นางปนัสย์สร อริยวงศ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ มอบแจกันดอกไม้ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 99 ปี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ปรับปรุงวันที่ 18 กันยายน 2557)

  เมื่อวันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์ รายการ "ของดีประเทศไทย" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง Next Step ในประเด็นเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์เหรียญ (Coin Museam) ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญ (Coin Museum) ถนนจักรพงษ์ (ปรับปรุงวันที่ 16 กันยายน 2557)

  เมื่อวันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 นายชาญณัฏฐ์ แก้วมณี รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมเรืองการประชุมคณะกรรมการพิจารณาวางแผนการใช้ที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ (ปรับปรุงวันที่ 16 กันยายน 2557)

       
  ประกวดราคา สอบราคาประกาศร่าง TOR ผู้ชนะประกวดราคากฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  17 กันยายน 2557 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

  17 กันยายน 2557 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

  15 กันยายน 2557 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานภายในอาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ จำนวน 3 แห่ง (สำนักการคลัง)

  15 กันยายน 2557 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

  15 กันยายน 2557 ระกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์

  15 กันยายน 2557 ระกาศสอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์

  15 กันยายน 2557 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์

       
  ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว 
  15 กันยายน 2557 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักประเมินฯปก. จนท.จัดผลประโยชน์ปก. นักทรัพยากรบุคคลปก. และจพ.ดูเงินปง. กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  16 กรกฎาคม 2557 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  20 มิถุนายน 2557 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

  13 มิถุนายน 2557 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สิน(ปก.) เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์(ปก.) นักทรัพยากรบุคคล(ปก.) เจ้าพนักงานดูเงิน(ปง.)กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  30 พฤษภาคม 2557 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557กองบริหารทรัพยากรบุคคล

       
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :02-2730899-903

  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์