twitter
ปรับขนาดตัวอักษร 
    1     2     3     4     5     6  
 
annouce
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
อธิบดีกรมธนารักษ์
 
ทำเนียบอธิบดี

 
 
 
 ปฏิทินกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กรมธนารักษ์รูปแบบใหม่หรือไม่

 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก 


ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวจังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
จดหมายข่าว/ประกาศจังหวัด
เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดหาผลประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของกองทัพเรือ ณ ห้องประชุม 302 กรมธนารักษ์ (ปรับปรุงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 นายปรีชา มงคลหัตถี รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลลงทุนโครงการปรับปรุง บริหารงานและดำเนินกิจการท่าเรือภูเก็ต ครั้งที่ 2/2559 (ปรับปรุงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559)

เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายปรีชา มงคลหัตถี รองอธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วย ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ที่ปรึกษาคณะทำงานย่อยพิจารณาข้อเสนอรูปแบบโครงการลงทุน และรูปแบบจำลองเชิงธุรกิจและคณะทำงานฯ (ปรับปรุงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559)

เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 2/2559 ในการนี้นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ (ปรับปรุงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559)

     
ประกวดราคา สอบราคาประกาศร่าง TOR ผู้ชนะประกวดราคากฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
28 กรกฎาคม 2559 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมทาสีโครงหลังคาสำนักกษาปณ์ (สำนักการคลัง)

28 กรกฎาคม 2559 ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องฝึกอบรมอาคารอำนวยการชั้น 3 สำนักกษาปณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง)

28 กรกฎาคม 2559 ขายทอดตลาดรถยนต์ไม่ใช้ราชการ จำนวน 1 คัน (สำนักการคลัง)

28 กรกฎาคม 2559 ขายทอดตลาดสิ่งของไม่ใช้ราชการ จำนวน 80 รายการ (สำนักการคลัง)

28 กรกฎาคม 2559 สอบราคาซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผล (Total Station) จำนวน ๓ ชุด

28 กรกฎาคม 2559 สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ PLOTTER สี จำนวน ๔ เครื่อง

27 กรกฎาคม 2559 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 หลัง โดยวิธีประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     
ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว 
12 กรกฎาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบฯ ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

24 มิถุนายน 2559 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

17 มิถุนายน 2559 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2559 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

13 พฤษภาคม 2559 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

18 พฤศจิกายน 2558 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์