TH | EN | W3C | Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
    1     2     3     4     5     6     7     8  
annouce
นายพชร อนันตศิลป์
อธิบดีกรมธนารักษ์
 
ทำเนียบอธิบดี

 
 
 
 ปฏิทินกิจกรรม


 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก
 

ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวจังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
จดหมายข่าว/ประกาศจังหวัด
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงฯ กจ.192 รายบริษัทกาญจนพัฒนาการ จำกัด ณ ห้องประชุม 304 อาคารกรมธนารักษ์ (ปรับปรุงวันที่ 23 มีนาคม 2561)

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานประชุม การส่งคืนที่ราชพัสดุของกรมทางหลวง แปลงหมายเลขทะเบียนที่ สฎ.96 จังหวัดสุราษร์ธานี ณ ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์ (ปรับปรุงวันที่ 23 มีนาคม 2561)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมระงับเหตุอัคคีภัยอาคารกรมธนารักษ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปรับปรุงวันที่ 23 มีนาคม 2561)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ลงนามสัญญาซื้องานเหรียญตัวเปล่า ชนิดราคา 2 บาท ณ ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์ (ปรับปรุงวันที่ 22 มีนาคม 2561)

     
ประกวดราคา สอบราคาประกาศร่าง TOR ผู้ชนะประกวดราคากฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
23 มีนาคม 2561 ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ระบบเครือข่ายส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง)

23 มีนาคม 2561 ประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงผ้าดิบสำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์ รวม ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง)

23 มีนาคม 2561 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561

22 มีนาคม 2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ชุดเครื่องมือระบบบินถ่ายภาพทางอากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง)

22 มีนาคม 2561 การประมูลโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.1183 โฉนดที่ดินเลขที่ 138189 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และประกาศกำหนดวันสิ้นสุดการซื้อเงื่อนไขการประมูลฯ (เพิ่มเติม)

21 มีนาคม 2561 ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การประมูลสิทธิก่อสร้างอาคารในที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ศก.438 (บางส่วน) ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่

21 มีนาคม 2561 21 มี.ค. 2561 การเปิดประมูลโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นศ 234 อ.ปากพนัง และแปลง นศ 985 อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

     
ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว 
28 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สิน นักวิชาการช่างศิลป์(ด้านปั้นแม่แบบเหรียญ) (ด้านจัดแสดงและเผยแพร่) และนายช่างสำรวจ ลว.28 ก.พ. 61 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

2 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง วัน เวลา สถานที่สอบ นักประเมินฯ ปก. นว.ช่างศิลป์ ปก.(ด้านปั้นแม่แบบเหรียญ),(ด้านจัดแสดงและเผยแพร่) และนายช่างสำรวจ ปง. กองบริหารทรัพยากรบุคคล

5 มกราคม 2561 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบฯ นักประเมินฯ ปก. นว.ช่างศิลป์ ปก.(ด้านปั้นแม่แบบเหรียญ) นว.ช่างศิลป์ ปก.(ด้านจัดแสดงและเผยแพร่) และนายช่างสำรวจ ปง. กองบริหารทรัพยากรบุคคล

27 พฤศจิกายน 2560 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ(ด้านปั้นแม่แบบเหรียญ),(ด้านจัดแสดงและเผยแพร่) และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

11 กันยายน 2560 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

     
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์