ปรับขนาดตัวอักษร 
    1  
 
annouce
ดร.นริศ ชัยสูตร
   
 
 อธิบดีกรมธนารักษ์
 
 
  ทำเนียบอธิบดี  

 
วิดิโอเผยแพร่ความรู้ด้านประเมิน
 • 29 th MINT DIRECTORS CONFERENCE BANGKOK 2016   
 • Special_Olympics_Thailand   
 •  ดูทั้งหมด
   
   
   ปฏิทินกิจกรรม

  แสดงความคิดเห็น
  ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กรมธนารักษ์รูปแบบใหม่หรือไม่

   สมัครรับข่าวสาร
  สมัคร ยกเลิก  ภาพข่าวกรม
  ภาพข่าวจังหวัด
  ภาพข่าวจังหวัด
  ภาพข่าวจังหวัด
  ภาพข่าวจังหวัด
  เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 นางระเบียบ คุ้มอินทร์ เลขานุการกรม ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าอวยพรหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ พร้อมอวยพรปีใหม่คอลัมนิสต์อาวุโส หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (ปรับปรุงวันที่ 26 ธันวาคม 2557)

  เมื่อวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “แนวทางการพิจารณาพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของราษฎรในเขตที่ดินของรัฐ” พร้อมด้วย นายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ และผู้บริหารกรมธนารักษ์ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงวันที่ 26 ธันวาคม 2557)

  เมื่อพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 นายประสิทธิ์ สืบชนะ รองปลัดกระทรวงการคลัง รับมอบกระเช้าของขวัญอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 จาก นายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะผูัแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมผู้บริหารกรมธนารักษ์ (ปรับปรุงวันที่ 25 ธันวาคม 2557)

  เมื่อพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง รับมอบกระเช้าของขวัญอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 จาก นายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะผูัแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมผู้บริหารกรมธนารักษ์ (ปรับปรุงวันที่ 25 ธันวาคม 2557)

       
  ประกวดราคา สอบราคาประกาศร่าง TOR ผู้ชนะประกวดราคากฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  26 ธันวาคม 2557 สอบราคาซื้อกรอบพระสำหรับบรรจุเหรียญที่ระลึกพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ (ชนิดทองแดง)

  26 ธันวาคม 2557 สอบราคาซื้อเตาหลอมไฟฟ้า ขนาดความจุ 1 กิโลกรัม จำนวน 1 เตา (สำนักการคลัง)

  24 ธันวาคม 2557 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.3ชั้นพร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ

  23 ธันวาคม 2557 ขายทอดตลาดพัสดุไม่ใช้ราชการ จำนวน 181 รายการ (สำนักการคลัง)

  23 ธันวาคม 2557 เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง อาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ค.ส.ล.3 ชั้น พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล

  22 ธันวาคม 2557 ประกวดราคาจ้างเหมาทำสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)

  22 ธันวาคม 2557 สอบราคาจ้างเหมาทำกล่องบรรจุเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 3 รายการ (สำนักการคลัง)

       
  ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว 
  24 ธันวาคม 2557 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

  30 กันยายน 2557 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สิน ปก. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ปก. นักทรัพยากรบุคคล ปก. และ เจ้าพนักงานดูเงิน ปง. กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  15 กันยายน 2557 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักประเมินฯปก. จนท.จัดผลประโยชน์ปก. นักทรัพยากรบุคคลปก. และจพ.ดูเงินปง. กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  16 กรกฎาคม 2557 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  20 มิถุนายน 2557 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

       
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :02-2730899-903

  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์