ปรับขนาดตัวอักษร 
    1     2     3     4     5     6     7  
 
annouce
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
อธิบดีกรมธนารักษ์
 
ทำเนียบอธิบดี

 
วิดิโอเผยแพร่ความรู้ด้านประเมิน
 • 29 th MINT DIRECTORS CONFERENCE BANGKOK 2016   
 • Special_Olympics_Thailand   
 •  ดูทั้งหมด
   
   
   ปฏิทินกิจกรรม

  แสดงความคิดเห็น
  ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กรมธนารักษ์รูปแบบใหม่หรือไม่

   สมัครรับข่าวสาร
  สมัคร ยกเลิก  ภาพข่าวกรม
  ภาพข่าวจังหวัด
  ภาพข่าวจังหวัด
  ภาพข่าวจังหวัด
  ภาพข่าวจังหวัด
  เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งในกรมธนารักษ์ ณ ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์ (ปรับปรุงวันที่ 3 สิงหาคม 2558)

  เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานของกรมธนารักษ์ โดยมีผู้บริหารระดับสูงกรมธนารักษ์เข้าร่วม (ปรับปรุงวันที่ 3 สิงหาคม 2558)

  เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฏาคม 2558 นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานพิธีเทวาภิเษก เหรียญที่ระลึกพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ (พิมพ์สี) (ปรับปรุงวันที่ 3 สิงหาคม 2558)

  เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายปรีชา มงคลหัตถี รองอธิบดีกรมธนารักษ์ด้านที่ราชพัสดุ เป็นประธานการประชุม คณะพิจารณากำหนดขอบเขตที่ดินกำแพงเมือง-คูเมือง ครั้งที่ 4/2558 ณ ห้องประชุม 801 (ปรับปรุงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558)

       
  ประกวดราคา สอบราคาประกาศร่าง TOR ผู้ชนะประกวดราคากฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  3 สิงหาคม 2558 ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบน้ำหล่อเย็นเครื่องจักร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง)

  28 กรกฎาคม 2558 ประกาศจังหวัดอุดรธานีเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและถมดินบริเวณสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานีแห่งใหม่โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

  24 กรกฎาคม 2558 ประกวดราคาจ้างเหมาทำแผ่นกระดานพลาสติกสำหรับเกลี่ยเหรียญกษาปณ์ จำนวน 1,200 แผ่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)

  24 กรกฎาคม 2558 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ

  21 กรกฎาคม 2558 ประกวดราคาจ้างเหมาทำกล่องบรรจุเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก จำนวน 2 ชนิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง)

  21 กรกฎาคม 2558 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ค.ส.ล.3ชั้นพร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  17 กรกฎาคม 2558 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง ประกวดราคาจ้างงานบริการซ่อมแซม ปรับปรุงบ้านพักหรือคอนโดมิเนียม (72.11.11.08) พร้อมงานภายนอกอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       
  ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว 
  29 กรกฎาคม 2558 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

  28 กรกฎาคม 2558 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  15 มิถุนายน 2558 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ของกรมธนารักษ์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  4 มิถุนายน 2558 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม) กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  2 มิถุนายน 2558 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

       
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์