ปรับขนาดตัวอักษร 
    1     2     3  
 
annouce
ดร.นริศ ชัยสูตร
   
 
 อธิบดีกรมธนารักษ์
 
 
  ทำเนียบอธิบดี  

 
วิดิโอเผยแพร่ความรู้ด้านประเมิน
 • 29 th MINT DIRECTORS CONFERENCE BANGKOK 2016   
 • Special_Olympics_Thailand   
 •  ดูทั้งหมด
   
   
   ปฏิทินกิจกรรม

  แสดงความคิดเห็น
  ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กรมธนารักษ์รูปแบบใหม่หรือไม่

   สมัครรับข่าวสาร
  สมัคร ยกเลิก  ภาพข่าวกรม
  ภาพข่าวจังหวัด
  ภาพข่าวจังหวัด
  ภาพข่าวจังหวัด
  ภาพข่าวจังหวัด
  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 นางปนัสย์สร อริยวงศ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เข้าร่วมงาน CCO-MOF สัญจร ครั้งที่4 (ภาคตะวันตกและภาคใต้)ในฐานะ CCO ของกรมธนารักษ์ (ปรับปรุงวันที่ 29 สิงหาคม 2557)

  เมื่อวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 นางปนัสย์สร อริยวงศ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ตรวจเยี่ยมสำนักงานธนารักษ์พื่นที่ขอนแก่น ณ สำนักงานธนารักษ์พื่นที่ขอนแก่น (ปรับปรุงวันที่ 28 สิงหาคม 2557)

  เมื่อวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนา "ธนารักษ์สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557" เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปรับปรุงวันที่ 28 สิงหาคม 2557)

  เมื่อวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ในประเด็นพิพิธภัณฑ์เหรียญ ณ ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงวันที่ 28 สิงหาคม 2557)

       
  ประกวดราคา สอบราคาประกาศร่าง TOR ผู้ชนะประกวดราคากฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  28 สิงหาคม 2557 เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง อาคารบ้านพักทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น 7 ยูนิต พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง

  28 สิงหาคม 2557 เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง อาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ค.ส.ล. 3 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง

  28 สิงหาคม 2557 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น 7 ยูนิต พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  28 สิงหาคม 2557 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ค.ส.ล. 3 ชั้น พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  27 สิงหาคม 2557 ประกวดราคาซื้อเครื่อง Printer & Scanner ขนาดกระดาษ A0 พร้อมชุดควบคุมและบันทึกข้อมูล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)

  26 สิงหาคม 2557 ประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  26 สิงหาคม 2557 เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างลาน ค.ส.ล. และพื้นที่จอดรถยนต์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา

       
  ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว 
  16 กรกฎาคม 2557 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  20 มิถุนายน 2557 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

  13 มิถุนายน 2557 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สิน(ปก.) เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์(ปก.) นักทรัพยากรบุคคล(ปก.) เจ้าพนักงานดูเงิน(ปง.)กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  30 พฤษภาคม 2557 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  9 เมษายน 2557 เพื่อโปรดทราบตามสำเนาหนังสือที่ ทก 0201.3/ว1759 ลว. 1 เมษายน 2557 เรื่องประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติกกองบริหารทรัพยากรบุคคล

       
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :02-2730899-903

  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์