ปรับขนาดตัวอักษร 
    1     2     3     4     5  
 
annouce
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
อธิบดีกรมธนารักษ์
 
ทำเนียบอธิบดี

 
วิดิโอเผยแพร่ความรู้ด้านประเมิน
 • 29 th MINT DIRECTORS CONFERENCE BANGKOK 2016   
 • Special_Olympics_Thailand   
 •  ดูทั้งหมด
   
   
   ปฏิทินกิจกรรม

  แสดงความคิดเห็น
  ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กรมธนารักษ์รูปแบบใหม่หรือไม่

   สมัครรับข่าวสาร
  สมัคร ยกเลิก  ภาพข่าวกรม
  ภาพข่าวจังหวัด
  ภาพข่าวจังหวัด
  ภาพข่าวจังหวัด
  ภาพข่าวจังหวัด
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อชี้แจ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 (ปรับปรุงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558)

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม (ปรับปรุงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558)

  เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงาน กรมธนารักษ์ ปี พ.ศ. 2558 (ปรับปรุงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558)

  เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 นายปรีชา มงคลหัตถี รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม "การนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง" ณ ห้องประชุม 302 กรมธนารักษ์ (ปรับปรุงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558)

       
  ประกวดราคา สอบราคาประกาศร่าง TOR ผู้ชนะประกวดราคากฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  22 พฤษภาคม 2558 ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  20 พฤษภาคม 2558 ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์เพื่องานออกแบบ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)

  20 พฤษภาคม 2558 ประกวดราคาซื้อเครื่องกัดโลหะ ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)

  18 พฤษภาคม 2558 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่องขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุจำนวน 4 ห้องซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.4911 แขวงทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

  18 พฤษภาคม 2558 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้งภายในอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์

  15 พฤษภาคม 2558 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ จำนวน 4 หลัง ซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.4911 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.

  15 พฤษภาคม 2558 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การประมูลโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.4911 โฉนดที่ดินเลขที่ 233813 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.

       
  ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว 
  12 พฤษภาคม 2558 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มิสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ในตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ

  24 เมษายน 2558 แผนที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สถานที่สอบแข่งขันฯ ตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ

  20 เมษายน 2558 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปก. และตำแหน่งนายช่างสำรวจปง.

  10 เมษายน 2558 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  27 มีนาคม 2558 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล

       
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์