ปรับขนาดตัวอักษร 
    1     2     3     4     5     6     7     8  
 
annouce
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
อธิบดีกรมธนารักษ์
 
ทำเนียบอธิบดี

 
 
 

 


 ปฏิทินกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กรมธนารักษ์รูปแบบใหม่หรือไม่

 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิกภาพข่าวกรม
ภาพข่าวจังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
จดหมายข่าว/ประกาศจังหวัด
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน (ปรับปรุงวันที่ 6 พฤษภาคม 2559)

เมื่อวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะ president ของ MDC Council ทำพิธีมอบรางวัลประกวดเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกประเภทต่างๆ และทำพิธีส่งมอบธงสัญลักษณ์การประชุม MDC (ปรับปรุงวันที่ 5 พฤษภาคม 2559)

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ นำคณะผู้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงกษาปณ์โลก XXIX Mint Directors Conference: MDC ครั้งที่ 29 เข้าเยี่ยม โรงกษาปณ์ รังสิต (ปรับปรุงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559)

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ นำคณะผู้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงกษาปณ์โลก XXIX Mint Directors Conference: MDC ครั้งที่ 29 เข้าเยี่ยม โรงกษาปณ์ รังสิต (ปรับปรุงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559)

     
ประกวดราคา สอบราคาประกาศร่าง TOR ผู้ชนะประกวดราคากฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
2 พฤษภาคม 2559 ประกาศราคากลางงานจัดหาครุภัณฑ์สำหรับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ (หลังใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

29 เมษายน 2559 ประกาศราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี

22 เมษายน 2559 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอนุสรณ์สถาน ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

22 เมษายน 2559 ประกวดราคาจ้างเหมาทำสายสะพายและแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เพิ่มเติม) จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)(สำนักการคลัง)

19 เมษายน 2559 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องตัดขนาดแรงกดตัดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตัน ยี่ห้อ TAKSIN PRESS รุ่น TCV ๑๕๐

12 เมษายน 2559 ประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงพลาสติกชนิดม้วน สำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง)

12 เมษายน 2559 ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (สำนักการคลัง)

     
ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว 
18 พฤศจิกายน 2558 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

2 พฤศจิกายน 2558 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

22 ตุลาคม 2558 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นว.การเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

5 ตุลาคม 2558 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบในตำแหน่ง นว.การเงินและบัญชีปฏิบัติการและตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

14 กันยายน 2558 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นว.การเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีปฏิงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์