TH | EN | W3C | Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
    1     2     3     4     5     6     7     8     9  
annouce
นายอำนวย ปรีมนวงศ์
อธิบดีกรมธนารักษ์
amnuaypr@treasury.go.th
 
ทำเนียบอธิบดี

 
 
 
 ปฏิทินกิจกรรม


 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก
 
 

ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวจังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
จดหมายข่าว/ประกาศจังหวัด
กรมธนารักษ์ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ครบรอบ 19 ปี (ปรับปรุงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561)

การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 27/2561 (ปรับปรุงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561)

กรมธนารักษ์เข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร” (ปรับปรุงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561)

พิธีลงนามสัญญาเช่าที่ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ระหว่าง กรมธนารักษ์ กับ บริษัท พร้อมเพรียงชัยก่อสร้าง จำกัด และแถลงข่าวเปิดประมูลให้เอกชนลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มุกดาหาร หนองคาย (ปรับปรุงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561)

     
ประกวดราคา สอบราคาประกาศร่าง TOR ผู้ชนะประกวดราคากฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
16 พฤศจิกายน 2561 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารพิพิธภัณฑ์เหรียญ และอาคารพิพิธบางลำพู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 พฤศจิกายน 2561 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำโครงการศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 พฤศจิกายน 2561 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักบริหารเงินตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะเวลา 10 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 พฤศจิกายน 2561 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบกล้องวงจรปิดของศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ (3 แห่ง)

9 พฤศจิกายน 2561 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

7 พฤศจิกายน 2561 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางกรมธนารักษ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7 พฤศจิกายน 2561 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

     
ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว 
19 ตุลาคม 2561 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

13 กันยายน 2561 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง นว.การเงินและบัญชี ปก. นว.ช่างศิลป์ ปก. (ด้านปั้นแม่แบบเหรียญ) นว.คอม ปก. นายช่างสำรวจ ปง. นายช่างไฟฟ้า ปง. จพ.ดูเงิน ปง. จพ.การเงินและบัญชี ปง. กองบริหารทรัพยากรบุคคล

12 กันยายน 2561 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการของกรมธนารักษ์ ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2561 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

10 กันยายน 2561 การดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ (ภาค ก พิเศษ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

24 สิงหาคม 2561 ประกาศบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล

     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์