ปรับขนาดตัวอักษร 
    1     2     3     4     5     6     7  
 
annouce
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
อธิบดีกรมธนารักษ์
 
ทำเนียบอธิบดี

 
 
 
 ปฏิทินกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กรมธนารักษ์รูปแบบใหม่หรือไม่

 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก 


ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวจังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
จดหมายข่าว/ประกาศจังหวัด
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมกับนายปรีชา มงคลหัตถี รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เจรจาผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ปรับปรุงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559)

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 นายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมการจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกช้างไทย และเหรียญ 70 ปี ครองราชย์ ณ ห้องประชุม 501 กรมธนารักษ์ (ปรับปรุงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559)

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมหารือกับ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่องการขอเช่าที่ราชพัสดุ ณ ห้องประชุม 302 กรมธนารักษ์ (ปรับปรุงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559)

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมการเจรจาผลประโยชน์ตอบแทนโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต ณ ห้องประชุม302 กรมธนารักษ์ (ปรับปรุงวันที่ 25 พฤษภาคม 2559)

     
ประกวดราคา สอบราคาประกาศร่าง TOR ผู้ชนะประกวดราคากฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
26 พฤษภาคม 2559 การประมูลสิทธิก่อสร้างอาคารในที่ราชพัสดุ แปลงที่ราชพัสดุหมายเลขทะเบียนที่ สค.34 (แผนที่ท้ายประกาศ)สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร

26 พฤษภาคม 2559 การประมูลสิทธิก่อสร้างอาคารในที่ราชพัสดุ แปลงที่ราชพัสดุหมายเลขทะเบียนที่ สค.34สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร

23 พฤษภาคม 2559 ประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งจัดแสดงศาลาธนารักษ์ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ (อาคารบ้านทิพวรรณ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง)

19 พฤษภาคม 2559 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงาน (หลังใหม่) ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 พฤษภาคม 2559 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

16 พฤษภาคม 2559 การประมูลลงทุนโครงการปรับปรุง บริหารงานและดำเนินการท่าเรือภูเก็ต

13 พฤษภาคม 2559 การประมูลลงทุนโครงการปรับปรุง บริหารงานและดำเนินกิจการท่าเรือภูเก็ต

     
ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว 
13 พฤษภาคม 2559 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

18 พฤศจิกายน 2558 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

2 พฤศจิกายน 2558 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

22 ตุลาคม 2558 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นว.การเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

5 ตุลาคม 2558 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบในตำแหน่ง นว.การเงินและบัญชีปฏิบัติการและตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์