ปรับขนาดตัวอักษร 
    1     2  
 
annouce
ดร.นริศ ชัยสูตร
   
 
 อธิบดีกรมธนารักษ์
 
 
  ทำเนียบอธิบดี  

 
วิดิโอเผยแพร่ความรู้ด้านประเมิน
 • 29 th MINT DIRECTORS CONFERENCE BANGKOK 2016   
 • Special_Olympics_Thailand   
 •  ดูทั้งหมด
   
   
   ปฏิทินกิจกรรม

  แสดงความคิดเห็น
  ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กรมธนารักษ์รูปแบบใหม่หรือไม่

   สมัครรับข่าวสาร
  สมัคร ยกเลิก  ภาพข่าวกรม
  ภาพข่าวจังหวัด
  ภาพข่าวจังหวัด
  ภาพข่าวจังหวัด
  ภาพข่าวจังหวัด
  เมื่อวันพุธ 26 พฤศจิกายน 2557 นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมผู้บริหารกรมธนารักษ์ เข้าแสดงความยินดีกับ นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ณ ห้องรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (ปรับปรุงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557)

  เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ดร.นริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง สำหรับข้าราชการกรมธนารักษ์ ที่ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน” รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557)

  เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558" ณ ห้องประชุม 801 กรมธนารักษ์ (ปรับปรุงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557)

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารงานธนารักษ์ รุ่นที่ 3" ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557)

       
  ประกวดราคา สอบราคาประกาศร่าง TOR ผู้ชนะประกวดราคากฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  24 พฤศจิกายน 2557 สอบราคาซื้อเครื่องยิงตัวเลขและโค๊ตบนผิวและขอบเหรียญที่ระลึกและชิ้นงานของสั่งจ้างแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักการคลัง)

  21 พฤศจิกายน 2557 สอบราคาจ้างเหมาทำแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตติยดิเรกคุณาภรณ์ (ต.ภ) บุรุษ และสตรี ขนาดกว้าง ๔-๔.๒ เซนติเมตร จำนวน ๑,๐๐๐ เมตร (สำนักกษาปณ์)

  20 พฤศจิกายน 2557 ประกวดราคาซื้อรถยกโฟร์คลิฟท์ ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)

  19 พฤศจิกายน 2557 ประกวดราคาจ้างเหมาทำสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)

  19 พฤศจิกายน 2557 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำภาชนะบรรจุเหรียญ (กรงเหล็ก) จำนวน ๓๑๐ อัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)

  18 พฤศจิกายน 2557 สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สีลงบนเหรียญ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักการคลัง)

  17 พฤศจิกายน 2557 สอบราคาซื้อคีมหนีบตะกั่ว จำนวน ๒ รายการ (สำนักกษาปณ์)

       
  ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว 
  30 กันยายน 2557 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สิน ปก. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ปก. นักทรัพยากรบุคคล ปก. และ เจ้าพนักงานดูเงิน ปง. กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  15 กันยายน 2557 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักประเมินฯปก. จนท.จัดผลประโยชน์ปก. นักทรัพยากรบุคคลปก. และจพ.ดูเงินปง. กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  16 กรกฎาคม 2557 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  20 มิถุนายน 2557 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

  13 มิถุนายน 2557 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สิน(ปก.) เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์(ปก.) นักทรัพยากรบุคคล(ปก.) เจ้าพนักงานดูเงิน(ปง.)กองบริหารทรัพยากรบุคคล

       
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :02-2730899-903

  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์