ปรับขนาดตัวอักษร 
    1     2     3  
 
annouce
ดร.นริศ ชัยสูตร
   
 
 อธิบดีกรมธนารักษ์
 
 
  ทำเนียบอธิบดี  

 
วิดิโอเผยแพร่ความรู้ด้านประเมิน
 • 29 th MINT DIRECTORS CONFERENCE BANGKOK 2016   
 • Special_Olympics_Thailand   
 •  ดูทั้งหมด
   
   
   ปฏิทินกิจกรรม

  แสดงความคิดเห็น
  ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กรมธนารักษ์รูปแบบใหม่หรือไม่

   สมัครรับข่าวสาร
  สมัคร ยกเลิก  ภาพข่าวกรม
  ภาพข่าวจังหวัด
  ภาพข่าวจังหวัด
  ภาพข่าวจังหวัด
  ภาพข่าวจังหวัด
  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2557 นายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม การบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ณ ห้องประชุม 501 กรมธนารักษ์ (ปรับปรุงวันที่ 2 กันยายน 2557)

  เมื่อวันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 นางปนัสย์สร อริยวงศ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 99 ปี กรมสรรพกร (ปรับปรุงวันที่ 2 กันยายน 2557)

  เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์ ช่องทีวีดิจิตอล NOW26 ในประเด็นเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้และห้องสมุดชุมชน (พิพิธบางลำพู) ณ พิพิธบางลำพู ถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม (ปรับปรุงวันที่ 1 กันยายน 2557)

  เมื่อวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์ ช่องทีวีดิจิตอล TNN24 ในประเด็นเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้และห้องสมุดชุมชน (พิพิธบางลำพู) ณ พิพิธบางลำพู ถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม (ปรับปรุงวันที่ 1 กันยายน 2557)

       
  ประกวดราคา สอบราคาประกาศร่าง TOR ผู้ชนะประกวดราคากฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  1 กันยายน 2557 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ทำการสำนักงานเลขานุการกรม (สำนักการคลัง)

  1 กันยายน 2557 สอบราาจ้างเหมาตัดเย็บชุดปฏิบัติงานสำนักบริหารเงินตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายการชุดปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานดูเงิน จำนวน 92 ชุด (สำนักการคลัง)

  28 สิงหาคม 2557 เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง อาคารบ้านพักทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น 7 ยูนิต พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง

  28 สิงหาคม 2557 เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง อาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ค.ส.ล. 3 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง

  28 สิงหาคม 2557 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น 7 ยูนิต พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  28 สิงหาคม 2557 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ค.ส.ล. 3 ชั้น พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  27 สิงหาคม 2557 ประกวดราคาซื้อเครื่อง Printer & Scanner ขนาดกระดาษ A0 พร้อมชุดควบคุมและบันทึกข้อมูล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)

       
  ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว 
  16 กรกฎาคม 2557 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  20 มิถุนายน 2557 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

  13 มิถุนายน 2557 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สิน(ปก.) เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์(ปก.) นักทรัพยากรบุคคล(ปก.) เจ้าพนักงานดูเงิน(ปง.)กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  30 พฤษภาคม 2557 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  9 เมษายน 2557 เพื่อโปรดทราบตามสำเนาหนังสือที่ ทก 0201.3/ว1759 ลว. 1 เมษายน 2557 เรื่องประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติกกองบริหารทรัพยากรบุคคล

       
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :02-2730899-903

  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์