TH | EN | W3C | Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
    1     2     3     4  
 
annouce
นายพชร อนันตศิลป์
อธิบดีกรมธนารักษ์
 
ทำเนียบอธิบดี

 
 
 
 ปฏิทินกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น
ท่านสนใจข้อมูลข่าวสารด้านใดของกรมธนารักษ์มากที่สุด

 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก 
 
 


ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวจังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
จดหมายข่าว/ประกาศจังหวัด
เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของกรมธนารักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดร้องเพลงสากล รอบ FINAL ในโครงการ คนคลังรวมพลังสร้างความดี (ปรับปรุงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560)

เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายเอกลักษณ์ เฉลิมชีพ นักประเมินราคาทรัพย์ ชำนาญการร่วม ถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับประสบการณ์การอบรมด้านภาษีทรัพย์สินเพื่อการจัดเก็บภาษี (ปรับปรุงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560)

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของกรมธนารักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดร้องเพลงสากล รอบ SEMI FINAL (ปรับปรุงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560)

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมพิธีเปิดงาน"คนคลังรวมพลังสร้างความดี (MOF International Culture Charity Fair) (ปรับปรุงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560)

     
ประกวดราคา สอบราคาประกาศร่าง TOR ผู้ชนะประกวดราคากฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
25 กรกฎาคม 2560 สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบปรับอากาศทำน้ำเย็น จำนวน ๑ ชุด

20 กรกฎาคม 2560 ประกวดราคาจ้างเหมาทำกล่องบรรจุเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก รวม ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง)

20 กรกฎาคม 2560 สอบราคาจ้างเหมาทำแผงเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนพุทธศักราช ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม

19 กรกฎาคม 2560 ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดสำหหรับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 กรกฎาคม 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง)18จุด

12 กรกฎาคม 2560 ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดตัวเหรียญ ขนาดแรงกดไม่น้อยกว่า ๖๐ ตัน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ฏทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง)

5 กรกฎาคม 2560 สอบราคาจ้างเหมาทำกล่องหนังเทียมสำหรับบรรจุเหรียญ ชนิด ๑ หลุม จำนวน ๑๐,๐๐๐ ใบ

     
ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว 
2 พฤษภาคม 2560 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้ตามเดิม ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

26 เมษายน 2560 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่ง นว.ช่างศิลป์ นว.เผยแพร่ ภัณฑารักษ์ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ วิศวกรโยธา นายช่างสำรวจ เจ้าพนักงานดูเงิน ลว.26 เม.ย. 2560 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

20 มีนาคม 2560 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ นว.ช่างศิลป์ นว.เผยแพร่ ภัณฑารักษ์ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ วิศวกรโยธา นายช่างสำรวจ เจ้าพนักงานดูเงิน ลว 20 มี.ค.2560 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

15 มีนาคม 2560 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของกรมธนารักษ์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล

3 มีนาคม 2560 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์