TH | EN | W3C | Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  
annouce
นายยุทธนา หยิมการุณ
 
 
 
 
อธิบดีกรมธนารักษ์
yuttanayi@treasury.go.th
 
 
 
 

 
Treasury_VDO
 ดูทั้งหมด
 
 
 ปฏิทินกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลอยู่ในระดับใด

 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก



 

 
 

 
 
ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวจังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
จดหมายข่าว/ประกาศจังหวัด
อธิบดีกรมธนารักษ์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด (ปรับปรุงวันที่ 14 ธันวาคม 2562)

อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารท่าเทียบเรือเขาแหลมงอบ (ปรับปรุงวันที่ 14 ธันวาคม 2562)

อธิบดีกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ตร.412 ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด (แปลงโครงการส่งเสริมการแปรรูปมังคุดอินทรีย์ครบวงจร) เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ (ปรับปรุงวันที่ 14 ธันวาคม 2562)

กรมธนารักษ์ขับเคลื่อนโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นน.504 (บางส่วน) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน (ปรับปรุงวันที่ 14 ธันวาคม 2562)

     
ประกวดราคา สอบราคาประกาศร่าง TOR ผู้ชนะประกวดราคากฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
13 ธันวาคม 2562 ประกาศจังหวัดแพร่ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

11 ธันวาคม 2562 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมประตูด้านข้างอาคารโรงงาน สำนักกษาปณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3 ธันวาคม 2562 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (Application และ Software Tools) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

3 ธันวาคม 2562 ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมการเข้าออกด้วยระบบการจดจำใบหน้า (Face Recognition) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 พฤศจิกายน 2562 ขายทอดตลาดรถยนต์ไม่ใช้ราชการ จำนวน 3 คัน

26 พฤศจิกายน 2562 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ภาพเหมือนระบบไฟเบอร์ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

26 พฤศจิกายน 2562 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ๋อมแซมประตูด้านข้างอาคารโรงงาน สำนักกษาปณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     
ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว 
29 พฤศจิกายน 2562 ประกาศกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน จำนวน 9 ตำแหน่ง 13 อัตรา กองบริหารทรัพยากรบุคคล

11 พฤศจิกายน 2562 ประกาศกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 13 อัตรา กองบริหารทรัพยากรบุคคล

3 ตุลาคม 2562 ประกาศกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 13 อัตรา กองบริหารทรัพยากรบุคคล

2 สิงหาคม 2562 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนโครงการ 1อำเภอ 1ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการกษาปณ์ ปก. ของกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 2 ส.ค. 2562 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

25 มิถุนายน 2562 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือกฯ ผู้ได้รับทุนโครงการ1อำเภอ1ทุนในตำแหน่งนว.กษาปณ์ ปก. ลว. 25มิ.ย.62 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

     








จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903