TH | EN | W3C | Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12  
annouce
นายอำนวย ปรีมนวงศ์
อธิบดีกรมธนารักษ์
amnuaypr@treasury.go.th
 
ทำเนียบอธิบดี

 
 
 
 ปฏิทินกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลอยู่ในระดับใด

 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก
 
 

ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวจังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
จดหมายข่าว/ประกาศจังหวัด
เสวนาธนารักษ์ "กรมธนารักษ์กับภารกิจด้านกำแพงเมือง-คูเมือง" วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 86 ปี (ปรับปรุงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562)

คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD (ปรับปรุงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562)

การเสริมสร้างสุขภาพ Smart TRD Fit & Firm ของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562)

โครงการประกวดการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปรับปรุงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562)

     
ประกวดราคา สอบราคาประกาศร่าง TOR ผู้ชนะประกวดราคากฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
22 พฤษภาคม 2562 ประกวดราคาซื้อชั้นเหล็กสำหรับวางวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 พฤษภาคม 2562 ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักบนสายพาน ชั่งได้ไม่น้อยกว่า 25 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 พฤษภาคม 2562 ประกาศเชิญชวนการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 (กรณีซื้อเอกสารข้อเสนอต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากบริษัท/นิติบุคคล พร้อมติดอากรแสตมป์ด้วย)

16 พฤษภาคม 2562 การประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.4911 โฉนดที่ดินเลขที่ 233813 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 0-2-84.3 ไร่

16 พฤษภาคม 2562 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 พฤษภาคม 2562 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

15 พฤษภาคม 2562 ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างอาคาราสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา

     
ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว 
17 พฤษภาคม 2562 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งใน ตน.นักจัดการงานทั่วไป ปก. ลว.17 พฤษภาคม 2562 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

9 เมษายน 2562 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์ ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2562 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

26 มีนาคม 2562 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

28 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่องแก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งนว.การเงิน นว.ช่างศิลป์ นว.คอมพิวเตอร์ นายช่างสำรวจ นายช่างไฟฟ้า จพ.ดูเงิน และจพ.การเงินและบัญชี ลว.28 ก.พ.2562 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

28 ธันวาคม 2561 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งนว.การเงิน นว.ช่างศิลป์ นว.คอมพิวเตอร์ นายช่างสำรวจ นายช่างไฟฟ้า จพ.ดูเงิน จพ.การเงินและบัญชี ลว. 28 ธ.ค. 2561

     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903