ปรับขนาดตัวอักษร 
    1  
 
annouce
ดร.นริศ ชัยสูตร
   
 
 อธิบดีกรมธนารักษ์
 
 
  ทำเนียบอธิบดี  

 
วิดิโอเผยแพร่ความรู้ด้านประเมิน
 • Special_Olympics_Thailand   
 • รู้จักสำนัก ประเมิน ราคา ทรัพย์สิน   
 •  ดูทั้งหมด
   
   
   ปฏิทินกิจกรรม

  แสดงความคิดเห็น
  ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กรมธนารักษ์รูปแบบใหม่หรือไม่

   สมัครรับข่าวสาร
  สมัคร ยกเลิก  ภาพข่าวกรม
  ภาพข่าวจังหวัด
  ภาพข่าวจังหวัด
  ภาพข่าวจังหวัด
  ภาพข่าวจังหวัด
  11 เมษายน 2557 เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลังครบรอบปีที่ ๑๓๙ และงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีนายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ และนายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ รองอธิบด

  11 เมษายน 2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ นางปนัสย์สร อริยวงศ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม "โครงการศูนย์การเรียนรู้กรมธนารักษ์และห้องสมุดชุมชน" ร่วมกับชุมชนบางลำพู ณ ที่ราชพัสดุแปลงโรงพิมพ์คุรุสภา ถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเ

  11 เมษายน 2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีทำบุญประจำปี ๒๕๕๗ สำนักกษาปณ์ ณ สำนักกษาปณ์ รังสิต

  10 เมษายน 2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการ พนักงานกรมธนารักษ์ ในพิธีสรงน้ำพระเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ณ โถงชั้น 1 อาคารกรมธนารักษ์

       
  ประกวดราคา สอบราคาประกาศร่าง TOR ผู้ชนะประกวดราคากฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  17 เมษายน 2557 ปรกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี เรื่องขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ(เว็บไซต์ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดปทุมธานี)

  11 เมษายน 2557 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเตาอบอ่อนโลหะทั่วไป ยี่ห้อ KOHNLE ขนาด 300 กิโลกรัม (สำนักการคลัง)

  9 เมษายน 2557 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ระบบการจัดแสดงศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 1 งาน(สำนักกษาปณ์)

  8 เมษายน 2557 ประกวดราคาซื้อเพชรลูกเหลี่ยมเกสรคุณภาพน้ำขาวไม่น้อยกว่า 85% จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)

  3 เมษายน 2557 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าบริเวณด้านหน้าสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์(สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์)

  3 เมษายน 2557 ขอแก้ไขเพิ่มเติมขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้างราชพัสดุของโรงเรียนศาลพ่อเณร(สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม)

  3 เมษายน 2557 ขอแก้ไขเพิ่มเติมขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้างราชพัสดุของโรงเรียนวัดบางพลับ(สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม)

       
  ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว 
  9 เมษายน 2557 เพื่อโปรดทราบตามสำเนาหนังสือที่ ทก 0201.3/ว1759 ลว. 1 เมษายน 2557 เรื่องประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติกกองบริหารทรัพยากรบุคคล

  9 เมษายน 2557 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัตงาน ลงวันที่ 9 เมษายน 2557กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  4 เมษายน 2557 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ลงวันที่ 4 เมษายน 2557กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  17 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อโปรดทราบตามสำเนาหนังสือที่ ศร 0010.2/ว006 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการศาลรัฐธรรมนูญ (จำนวน 11 อัตรา)กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  17 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อโปรดทราบตามสำเนาหนังสือที่ ศป 0020/ว16 ลว. 31 มกราคม 2557 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการจากหน่วยงานอื่น เพื่อรับโอนมารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านงานช่างศิลป์)กองบริหารทรัพยากรบุคคล

       

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

  สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :02-2730899-903

  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์