TH | EN | W3C | Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
    1     2     3     4     5     6  
 
annouce
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
อธิบดีกรมธนารักษ์
 
ทำเนียบอธิบดี

 
 
 
 ปฏิทินกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น
ท่านสนใจข้อมูลข่าวสารด้านใดของกรมธนารักษ์มากที่สุด

 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก 
 
 


ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวจังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
จดหมายข่าว/ประกาศจังหวัด
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีเปิดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม “ คลังพัฒนาชาติ ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมส้างเศรษฐกิจมั่นคง” (ปรับปรุงวันที่ 2 ธันวาคม 2559)

เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ปรับปรุงวันที่ 1 ธันวาคม 2559)

เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานปิด (ปรับปรุงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559)

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมด้านเหรียญกษาปณ์ หลักสูตรด้านการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ “Coin Management” (ปรับปรุงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559)

     
ประกวดราคา สอบราคาประกาศร่าง TOR ผู้ชนะประกวดราคากฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
2 ธันวาคม 2559 สอบราคาซื้อรถยกไฟฟ้า (Forklift) ใช้แบตเตอรี่ ยกได้ไม่น้อยกว่า 2.5 ตัน จำนวน 1 คัน (สำนักการคลัง)

1 ธันวาคม 2559 ประกวดราคาจ้างเหมาทำกล่องบรรจุเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประเภทกล่องหนังเทียม จำนวน 3 ประเภท (รวม 8 รายการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง)

30 พฤศจิกายน 2559 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนงานบริหารสัญญาเช่าที่ราชพัสดุผ่าน Mobile Device ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง)

30 พฤศจิกายน 2559 ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะสองสี (Bi – metal) ชนิดราคา 10 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (สำนักการคลัง)

30 พฤศจิกายน 2559 ประกวดราคาจ้างเหมาทำสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 3 ประเภท (รวม 10 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง)

30 พฤศจิกายน 2559 ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะสีขาวไส้เหล็กชุบนิกเกิล (Nickel plated steel) ชนิดราคา ๑ บาท จานวน ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง)

30 พฤศจิกายน 2559 ประกวดราคาจ้างเหมาทำแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง)

     
ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว 
2 สิงหาคม 2559 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

12 กรกฎาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบฯ ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

24 มิถุนายน 2559 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

17 มิถุนายน 2559 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2559 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

13 พฤษภาคม 2559 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์