ปรับขนาดตัวอักษร 
    1     2     3     4     5     6  
 
annouce
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
อธิบดีกรมธนารักษ์
 
ทำเนียบอธิบดี

 
วิดิโอเผยแพร่ความรู้ด้านประเมิน
 • 29 th MINT DIRECTORS CONFERENCE BANGKOK 2016   
 • Special_Olympics_Thailand   
 •  ดูทั้งหมด
   
   
   ปฏิทินกิจกรรม

  แสดงความคิดเห็น
  ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กรมธนารักษ์รูปแบบใหม่หรือไม่

   สมัครรับข่าวสาร
  สมัคร ยกเลิก  ภาพข่าวกรม
  ภาพข่าวจังหวัด
  ภาพข่าวจังหวัด
  ภาพข่าวจังหวัด
  ภาพข่าวจังหวัด
  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารพิพิธบางลำพู (ปรับปรุงวันที่ 31 สิงหาคม 2558)

  เมี่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ให้การต้อนรับ ดร.เอกนิติ นิติทันฑ์ประภาษ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังศึกษาดูงาน (ปรับปรุงวันที่ 31 สิงหาคม 2558)

  เมี่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 1/2558 (ปรับปรุงวันที่ 31 สิงหาคม 2558)

  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 นายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมด้านเหรียญกษาปณ์ Coin Management ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค (ปรับปรุงวันที่ 31 สิงหาคม 2558)

       
  ประกวดราคา สอบราคาประกาศร่าง TOR ผู้ชนะประกวดราคากฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  1 กันยายน 2558 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงกษาปณ์รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง)

  1 กันยายน 2558 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางลาด ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิคส์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง)

  1 กันยายน 2558 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด

  1 กันยายน 2558 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

  1 กันยายน 2558 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  31 สิงหาคม 2558 ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคารกรมธนารักษ์ อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ และอาคารเอนกประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง)

  31 สิงหาคม 2558 ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค อาคารกรมธนารักษ์ อาคาร 72 ปี กรมธนารักษื และอาคารเอนกประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 3 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       
  ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว 
  28 กรกฎาคม 2558 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  15 มิถุนายน 2558 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ของกรมธนารักษ์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  4 มิถุนายน 2558 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม) กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  2 มิถุนายน 2558 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  28 พฤษภาคม 2558 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล

       
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์