TH | EN | W3C | Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
    1     2     3     4     5     6     7  
annouce
นายพชร อนันตศิลป์
อธิบดีกรมธนารักษ์
 
ทำเนียบอธิบดี

 
 
 
 ปฏิทินกิจกรรม


 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก
 

ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวจังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
จดหมายข่าว/ประกาศจังหวัด
นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าอวยพร นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 ณ สำนักงบประมาณ (ปรับปรุงวันที่ 19 มกราคม 2561)

นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าอวยพร นายพรชัย จำรูญพานิชย์กุล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 (ปรับปรุงวันที่ 19 มกราคม 2561)

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 นายอภิลาภ เฮงประเสริฐ เลขานุการกรม ผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่สำนักข่าว (ปรับปรุงวันที่ 19 มกราคม 2561)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2560 นางภาวิดา พวงชัยภูมิ เจ้าพนักงานดูเงินอาวุโส และนางสมจิตร แดงสังวาล เจ้าพนักงานดูเงินชำนาญการ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ วิธีสังเกตุเหรียญกษาปณ์ (ปรับปรุงวันที่ 18 มกราคม 2561)

     
ประกวดราคา สอบราคาประกาศร่าง TOR ผู้ชนะประกวดราคากฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
17 มกราคม 2561 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กราไฟต์สำหรับเตาหลอมหล่อแบบต่อเนื่อง ยี่ห้อ Rautomead รุ่น RMJ/H025 จำนวน ๒๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง)

15 มกราคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ บ้านเลขที่ 234 และบ้านเลขที่ 311 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 มกราคม 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561

15 มกราคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารและงานก่อสร้างหลังคาคลุมศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 มกราคม 2561 ราคากลางโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ บ้านเลขที่ 234 และบ้านเลขที่ 311 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 มกราคม 2561 ราคากลางโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารและงานก่อสร้างหลังคาคลุมศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 มกราคม 2561 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องนับเหรียญกษาปณ์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     
ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว 
5 มกราคม 2561 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบฯ นักประเมินฯ ปก. นว.ช่างศิลป์ ปก.(ด้านปั้นแม่แบบเหรียญ) นว.ช่างศิลป์ ปก.(ด้านจัดแสดงและเผยแพร่) และนายช่างสำรวจ ปง. กองบริหารทรัพยากรบุคคล

27 พฤศจิกายน 2560 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ(ด้านปั้นแม่แบบเหรียญ),(ด้านจัดแสดงและเผยแพร่) และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

11 กันยายน 2560 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

29 สิงหาคม 2560 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

25 สิงหาคม 2560 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

     
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์