TH | EN | W3C | Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12  
annouce
นายอำนวย ปรีมนวงศ์
 
 
 
 
อธิบดีกรมธนารักษ์
amnuaypr@treasury.go.th
 
 
 
 

 


 
 
 
 ปฏิทินกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลอยู่ในระดับใด

 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก
 
 

ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวจังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
จดหมายข่าว/ประกาศจังหวัด
ประกวดราคา สอบราคาประกาศร่าง TOR ผู้ชนะประกวดราคากฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
18 กรกฎาคม 2562 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคา (โดม) ลานอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 กรกฎาคม 2562 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.2 ชั้น พร้อมงานภายนอก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 กรกฎาคม 2562 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานถมดินพร้อมกำแพงกันดินสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 กรกฎาคม 2562 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี

4 กรกฎาคม 2562 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประมูลโครงการปรับปรุงและบริหารจัดการกิจการสนามกอล์ฟบางพระ จังหวัดชลบุรี

2 กรกฎาคม 2562 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

25 มิถุนายน 2562 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานถมดินพร้อมกำแพงกันดินสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     
ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว 
1 กรกฎาคม 2562 สถานะการเรียกบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้และผู้ได้รับการคัดเลือก (ข้าราชการ)

25 มิถุนายน 2562 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือกฯ ผู้ได้รับทุนโครงการ1อำเภอ1ทุนในตำแหน่งนว.กษาปณ์ ปก. ลว. 25มิ.ย.62 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

5 มิถุนายน 2562 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

17 พฤษภาคม 2562 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งใน ตน.นักจัดการงานทั่วไป ปก. ลว.17 พฤษภาคม 2562 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

9 เมษายน 2562 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์ ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2562 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903