ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
ผู้บริหารระดับสูง


นายอำนวย  ปรีมนวงศ์
Mr.Amnuay  Preemonwong
อธิบดีกรมธนารักษ์
amnuaypr@treasury.go.th


นางสาวอมรรัตน์   กล่ำพลบ
MissAmornrat   Klamplob
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
amornratkl@treasury.go.th


นางวรนุช   ภู่อิ่ม
Mrs.Woranuch  Phu-Im
ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า
woranuchph@treasury.go.th


นางนงลักษณ์  ขวัญแก้ว
Mrs.Nongluk   Kwankaew
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
nonglakkw@treasury.go.th


นางสาววิลาวัลย์  วีระกุล
MissWilawan  Veerakun
รองอธิบดีด้านประเมินราคาทรัพย์สิน
wilawanvee@treasury.go.th


นางสาวชุติมา  ศรีปราชญ์
MissChutima  Sriprajaya
รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์
chutimasr@treasury.go.th


นางบุษกร  ปราบณศักดิ์
Mrs.Bussakorn  Prabnasak
รองอธิบดีด้านบริหาร
bussakornpr@treasury.go.th


นางศุกร์ศิริ  บุญญเศรษฐ์
Mrs.Suksiri  Boonyasait
รองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุ
suksiribo@treasury.go.th

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2273 0899 - 903 , 0 2059 4999