ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
ผู้บริหารระดับสูง


นายอำนวย  ปรีมนวงศ์
Mr.Amnuay  Preemonwong
อธิบดีกรมธนารักษ์
amnuaypr@treasury.go.th


นางสาวอมรรัตน์   กล่ำพลบ
MissAmornrat   Klamplob
รองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
amornratkl@treasury.go.th


นางวรนุช   ภู่อิ่ม
Mrs.Woranuch  Phu-Im
ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า


นางนงลักษณ์  ขวัญแก้ว
Mrs.Nongluk   Kwankaew
รองอธิบดีด้านบริหาร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
nonglakkw@treasury.go.th


นางสาวอมรรัตน์  กล่ำพลบ
MissAmornrat  Klamplob
รองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุ
amornratkl@treasury.go.th


นางนงลักษณ์  ขวัญแก้ว
Mrs.Nongluk  Kwankaew
รองอธิบดีด้านบริหาร
nonglakkw@treasury.go.th


นางสาวชุติมา  ศรีปราชญ์
MissChutima  Sriprajaya
รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์


นางสาววิลาวัลย์  วีระกุล
MissWILAWAN  VEERAKUN
รองอธิบดีด้านประเมินราคาทรัพย์สิน

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์