ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
CIO กรมธนารักษ์


ชื่อ :
นางสาววิลาวัลย์
นามสกุล :
วีระกุล
Name :
MissWilawan
Surname :
Veerakun
ตำแหน่ง :
รองอธิบดีด้านประเมินราคาทรัพย์สิน
หน่วยงาน :
กรมธนารักษ์
E-mail :
wilawanvee@treasury.go.th
เบอร์โทรศัพท์ :
0 2273 0952
วิสัยทัศน์และนโยบาย :
การบริหารงานด้าน ICT :

แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ

ข่าวสารจาก CIO :

นโยบายและแนวทางการบริหารงานภายใต้แผนพัฒนา Digital Economyบริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903