ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
ผู้บริหารสำนักงาน


  
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมนาง อัญชลี  แก้วประดับ
Mrs.Anchalee  Keopradub
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
anchaleeke@treasury.go.thนายอัฐวุฒิ   สพันธุพงษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารนายฤชา  วราทร
Mr.Ruecha   Varatorn
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ruechava@treasury.go.thนายอภิลาภ  เฮงประเสริฐ
Mr.Apilarp  Hengprasert
ผู้อำนวยการกองแผนงานนายพรชัย  ควรประเสริฐ
Mr.Pornchai  Kuanprasert
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
pornchaiku@treasury.go.th  
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย  
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
panomwalwa@treasury.go.thนางวรนุช  ภู่อิ่ม
Mrs.Woranuch   Phu-Im
ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์
woranuchph@treasury.go.thนางสาวกาญจนา  ศรีธนางกูล
MissKanchana  Srithanangkool
ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
kanchanasr@treasury.go.thนางเมทินี  แก้วมานพ
Mrs.Methinee  Kaewmanop
ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินตรา
methineeka@treasury.go.thนายทวีชัย  ลิยี่เก
Mr.Thaweechai  Liyeege
ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
taweechai16@gmail.comนางสาวชุติมา  ศรีปราชญ์
MissChutima  Sriprajaya
ผู้อำนวยการสำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
csriprajaya@yahoo.com  
  
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ  
ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาคนางสาววิลาวัลย์  วีระกุล
MissWILAWAN  VEERAKUN
ผู้อำนวยการสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
wilawanvee@hotmail.comนางศุกร์ศิริ  บุญญเศรษฐ์
Mrs.Suksiri  Boonyasait
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
suksiribo@treasury.go.thนายวันทวี  บุญญเศรษฐ์
Mr.Wantawee  Boonyasait
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
wantaweebo@treasury.go.thผู้อำนวยการศาลาธนารักษ์ 1


นางสาววณิษา  ปัตพิบูลย์
MissVanisa  Patptbul
ผู้อำนวยการศาลาธนารักษ์ 2
vanisapa@treasury.go.thนางสาวรัศมี  อริยะสุนทร
MissRasamee  Ariyasunthorn
เลขานุการกรม
rasameear@treasury.go.th


บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์