กรมธนารักษ์เชิญชวนเสนอแนวคิดในการพัฒนาที่ดินราชพัสดุและจัดสร้างบ้านธนารักษ์ประชารัฐ

แปลงที่ดินที่ขอให้เสนอแนวคิดในการพัฒนาที่ราชพัสดุ
รายละเอียดแปลงที่ดินที่ขอให้เสนอแนวคิดในการพัฒนาที่ราชพัสดุ

ชมรูปแปลงที่ดินในระบบ 360 องศา แปลงซอยพิพัฒน์ 2 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.

ชมรูปแปลงที่ดินในระบบ 360 องศา แปลงยานนาวา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.

     
แปลงที่ดินที่ขอให้เสนอแนวคิดในการจัดสร้างบ้านธนารักษ์ประชารัฐ
รายละเอียดแปลงที่ดินที่ขอให้เสนอแนวคิดในการจัดสร้างบ้านธนารักษ์ประชารัฐ

กท.5050 พญาไท กทม. 3-0-10ไร่ อาคารชุด (เช่าระยะสั้น)

กท.2615 (แปลงโรงกษาปณ์เดิม) พญาไท กทม. 2-1-48ไร่ อาคารชุด (เช่าระยะสั้น)

ชม.35,1698 เมือง เชียงใหม่ 9-3-33ไร่ อาคารชุด (เช่าระยะยาว)

พบ.260 ชะอำ เพชรบุรี 29-3-95ไร่ อาคารชุด/บ้านแถว (เช่าระยะยาว)

พบ.261 ชะอำ เพชรบุรี 30-0-00ไร่ อาคารชุด/บ้านแถว (เช่าระยะยาว

ชร.31 แม่จัน เชียงราย 30-0-00 ไร่ อาคารชุด/บ้านแถว (เช่าระยะยาว)