TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
จังหวัดตราดขอเชิญชวนเที่ยวงาน "หมอนทอง ณ คลองใหญ่" (19 เมษายน 2562)
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายรังษี นาหิรัญ ธนารักษ์พื้นที่น่าน และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์ เข้าร่วมพิธีสูมาการวะผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ณ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (19 เมษายน 2562)
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ข้าราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพร นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน (19 เมษายน 2562)
นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ (19 เมษายน 2562)
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ราชพัสดุ (ครั้งที่ 2) (19 เมษายน 2562)
นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 7/2562 ณ อาคารขายทอดตลาด สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ (19 เมษายน 2562)
นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่พังงา จัดกิจกรรมชวนกันเข้าวัดต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ (18 เมษายน 2562)
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูนและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เนื่องในประเพณีสงกรานต์ (18 เมษายน 2562)
ช่องทางการชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุผ่านระบบ E-PAYMENT (18 เมษายน 2562)
นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ (18 เมษายน 2562)
เมื่อวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ นายสมจิตร์ ทองบริสุทธิ์ ธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ดพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรมพิธีรดน้ำขอพรฯ (17 เมษายน 2562)
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร (17 เมษายน 2562)
ในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 นางสาวพัณพิณกัญจน์ ศกุนตะมาลิก ธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ (17 เมษายน 2562)
รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562 (17 เมษายน 2562)
ในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 นายไพโรจน์ คุ้มทรง ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการเข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562 (17 เมษายน 2562)
นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงาจัดกิจกรรม คุณธรรม จริยธรรม (17 เมษายน 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (17 เมษายน 2562)
รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562 (17 เมษายน 2562)
ในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 นางสาวพัณพิณกัญจน์ ศกุนตะมาลิก ธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ (17 เมษายน 2562)
วันที่ 17 เมษายน 2562 นายพรชัย พงษ์ภู่ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย เข้าร่วมงานรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (17 เมษายน 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903