TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ว่าที่ ร.ต.สุรเชษฐ ปั้นรุ่ง ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณบ้านโสกกาวดาวเรือง (25 มิถุนายน 2562)
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 นายประมาณ เปลี่ยนสมัย ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญฯ (24 มิถุนายน 2562)
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 นายไพโรจน์ คุ้มทรง ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาพื้นที่วัดป่าศรีแสง (24 มิถุนายน 2562)
เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่ท่าเรือสงขลาเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา (21 มิถุนายน 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา (21 มิถุนายน 2562)
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ว่าที่ ร.ต.สุรเชษฐ ปั้นรุ่ง ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมโครงการเสวนา “มหาสารคาม ก้าวไกล...สู่ยุคดิจิทัล”ณ ห้องตักสิลาบอลรูม โรงแรมตักสิลา (21 มิถุนายน 2562)
การดำเนินโครงการศูนย์พักอาศัยสาหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex Complex Complex ) บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อ.ชม. 20 ตาบลป่าแดด อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (21 มิถุนายน 2562)
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 นางกนิษฐา ทะมา ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ร่วมโครงการสร้างเสริมความจงรักภัคดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (21 มิถุนายน 2562)
เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 2562 นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางมาตรวจราชการส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จังหวัดชัยภูมิ (21 มิถุนายน 2562)
วันที่17-19มิถุนายน2562นายวิสาล ทาจวงธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯเข้าร่วมโครงการ"การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาฯ ณ จังหวัดระยอง (20 มิถุนายน 2562)
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 นายประมาณ เปลี่ยนสมัย ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมโครงการ “คบจ. รวมพลัง สร้างสุพรรณบุรีให้ยั่งยืน ปี 2562” (20 มิถุนายน 2562)
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่เลย และนายสันติ พรมมาสิทธิ์ นายช่างสำรวจอาวุโส เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดเลย (20 มิถุนายน 2562)
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2562 (20 มิถุนายน 2562)
นางสาวพัณพิณกัญจน์ ศกุนตะมาลิก ธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ ให้คำปรึกษานิคมอำนาจเจริญในการแก้ไขปัญหาในการบุกรุก ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อจ. 289 (19 มิถุนายน 2562)
นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี จัดประชุมข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงาน ครั้งที่ 6/2562 (19 มิถุนายน 2562)
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดาเนินการสอบสวนสิทธิการครอบครองทาประโยชน์ที่ดิน (19 มิถุนายน 2562)
รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (18 มิถุนายน 2562)
รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (18 มิถุนายน 2562)
เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมาจัดประชุมคณะอนุกรรมการ (18 มิถุนายน 2562)
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (18 มิถุนายน 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903