TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
งบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ (21 ตุลาคม 2562)
นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีของกรมธนารักษ์ ประจำปี 2562 ณ วัดหนองตาฉาว ตำบลเข้ากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (21 ตุลาคม 2562)
วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงรายเข้าร่วมกิจกรรมงานเดินเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระตำหนักดอยตุง จังหวัดเชียงราย (21 ตุลาคม 2562)
การจัดงานวันน้อมรำลึก “สมเด็จย่า”เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 (21 ตุลาคม 2562)
วันนี้ (๒๑ ต.ค.๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน ประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดพังงา โดยมีวาระรับทราบเรื่องการพิจารณากำหนดราคาประเมินฯ (21 ตุลาคม 2562)
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า (21 ตุลาคม 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมช่องทางชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-payment) สำหรับผู้เช่าที่ราชพัสดุ (จังหวัดปัตตานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (21 ตุลาคม 2562)
นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ร่วมพิธีอัญเชิญพวงมาลัยคล้องคอม้าทรง พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมปลูกต้นไม้ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 (21 ตุลาคม 2562)
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (18 ตุลาคม 2562)
วันที่17ตุลาคม2562เวลา13.30น.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่7/2562เพื่อพิจารณาปรับปรุงบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง (18 ตุลาคม 2562)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถานถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (18 ตุลาคม 2562)
นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม (18 ตุลาคม 2562)
วันที่18ตุลาคม2562นายเสรีพงษ์เพียรเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (18 ตุลาคม 2562)
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาการจัดทำบัญชีฯ (18 ตุลาคม 2562)
นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด อาคารชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่ (17 ตุลาคม 2562)
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (17 ตุลาคม 2562)
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน “จังหวัดสุพรรณบุรี” (จังหวัดเคลื่อนที่) (17 ตุลาคม 2562)
วันที่ 11 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมออกหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (17 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายรังษี นาหิรัญ พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ฯ (17 ตุลาคม 2562)
วันพุธที่16ตุลาคม2562เวลา09.00น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ สถานที่ก่อสร้าง ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (17 ตุลาคม 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903