TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
นายอดิศักดิ์ คงสะอาด นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่พังงา มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ (23 มกราคม 2562)
วันที่ 22 มกราคม 2562 นายสมจิตร์ ทองบริสุทธิ์ ธนารักษ์พื้นที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด ร่วมชี้แจงผู้บุกรุกที่ดินราชพัสดุบริเวณโรงเรียนดอนเสาโฮง (นิคมวิทยาคาร) อำเภอพนมไพร (23 มกราคม 2562)
วันที่ 19 มกราคม 2562 นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกิจกรรมกีฬาสร้างความสัมพันธ์ TRD GAMES 2019 กรมธนารักษ์ ณ สำนักกษาปณ์ (22 มกราคม 2562)
ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยร่วมกับคณะผู้บริหาร การคลังประจำจังหวัดสุโขทัยมอบสิ่งของให้เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย เพื่อการจัดงานสักการะพระแม่ย่า และงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2562 (22 มกราคม 2562)
เรื่อง สรุปข้อสั่งการและนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในที่ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวดปทุมธานี ประจำเดือนธันวาคม 2561 (21 มกราคม 2562)
รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2561 (21 มกราคม 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (21 มกราคม 2562)
โครงการสวัสดิการที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการหรือลูกจ้างประจำสังกัดส่วนราชการอื่นๆ (18 มกราคม 2562)
วันที่ 18 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย เข้าร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ห้องประชุมหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก (18 มกราคม 2562)
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและงานรัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (18 มกราคม 2562)
วันที่ 18 มกราคม 2561 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดในงานพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ (18 มกราคม 2562)
เมื่อวันที่ 16 - 18 มกราคม 2562 นายลือชา นิสัยกล้า ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 (18 มกราคม 2562)
ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (18 มกราคม 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ คณะตรวจติดตามงานได้เดินทางมา ให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน ตามแผนงานการประเมินราคาทรัพย์สิน ทุนทรัพย์ที่ดินในภูมิภาค ประจำปีฯ (18 มกราคม 2562)
วันที่ 17 มกราคม 2562 นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด พิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ บรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง จวพช (18 มกราคม 2562)
วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการ "โครงการจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์" เพื่อเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ (18 มกราคม 2562)
วันที่ 18 มกราคม 2562 นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .. " ณ อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ (18 มกราคม 2562)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร ร่วมเยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า (18 มกราคม 2562)
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (18 มกราคม 2562)
นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา นำเสนอข้อมูลที่ราชพัสดุแปลงฉช.411ในฐานะเลขาคณะกรรมการร่วมใน การพัฒนาที่ดินราชพัสดุบริเวณหน้าพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา (17 มกราคม 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903