TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมธนารักษ์ ปีที่ 86 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี โดยนายไพโรจน์ คุ้มทรง ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกันถวาย (24 พฤษภาคม 2562)
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายโกวิท ฉันทจิตร ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญถวายสังฆทานเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ครบรอบ 86 ปี (24 พฤษภาคม 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม ๒๕62 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมธนารักษ์ ปีที่ 86 นายปัณณฑัต อุทธิเสน รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่ยโสธรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกันถวาย สังฆทาน (24 พฤษภาคม 2562)
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ครบรอบ 86 ปี (24 พฤษภาคม 2562)
23 พฤษภาคม 2562 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา ร่วมทำบุญถวายสังฆทานเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ครบรอบ 86 ปี (24 พฤษภาคม 2562)
ประชาสัมพันธ์การรับเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562เป็นต้นไป(จันทร์-ศุกร์ ตามเวลาราชการ) (24 พฤษภาคม 2562)
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป (ตามเวลาราชการ) (24 พฤษภาคม 2562)
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูนและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ ดอกไม้เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ปีที่ 86 (24 พฤษภาคม 2562)
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ณ อาคารขายทอดตลาดทรัพย์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ (24 พฤษภาคม 2562)
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายสันติ พรมมาสิทธิ์ นายช่างสำรวจอาวุโส และนายสุทธิพันธ์ ศรีคงศรี เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีต้นสักในที่ราชพัสดุโค่นล้ม (23 พฤษภาคม 2562)
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูนและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูน (23 พฤษภาคม 2562)
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยาได้ทำบุญถวายสังฆทานเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 86 ปี ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพระธาตุจอมทอง (23 พฤษภาคม 2562)
นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 86 ปี (23 พฤษภาคม 2562)
มื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลาประมาณ 18.00 น. นายประมาณ เปลี่ยนสมัย ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (23 พฤษภาคม 2562)
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายประมาณ เปลี่ยนสมัย ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี (จังหวัดเคลื่อนที่) (23 พฤษภาคม 2562)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเลย ร่วมจัดกิจกรรม“เว้าจา พาข้าวงาย” (สภากาแฟ) ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมฟอร์ร่า ฮิลล์ รีสอร์ท เพื่อให้ส่วนราชการได้พบปะพูดคุย (23 พฤษภาคม 2562)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูนและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน ณ วัดมงคลปุญชยาราม เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 86 ปี (23 พฤษภาคม 2562)
นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงาร่วมถวายสังฆทาน ภัตตาหารและฟังเทศน์ ณ สำนักสงฆ์ถ้ำผาผึ้ง เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 86 ปี (23 พฤษภาคม 2562)
เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาครในฐานะ ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2562 ณ (23 พฤษภาคม 2562)
23 พฤษภาคม 2562 นายสันธาน กิจมงคล นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่สกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 86 ปี (23 พฤษภาคม 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903