TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
นายอังกูร บัวศรี ธนารักษ์พื้นที่ระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภุมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (16 ตุลาคม 2561)
ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (16 ตุลาคม 2561)
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวศุภรัตน์ สิงหรัตน์ นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการรักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานีพร้อมด้วยนายวันชัย คงเชื้อ นายช่างสำรวจอาวุโสและนายอมรเทพ (16 ตุลาคม 2561)
เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” ณ ห้องฟ้าหลวงโรงแรมนภาลัย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (16 ตุลาคม 2561)
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 นายประมาณ เปลี่ยนสมัย ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (16 ตุลาคม 2561)
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 นางสาวศุภรัตน์ สิงหรัตน์ นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี พร้อมด้วยนายวันชัย คงเชื้อ นายช่างสำรวจอาวุโส และนายอมรเทพ วงษ์งาม (16 ตุลาคม 2561)
นายสมจิตร โพธิ์ศรีทอง นายช่างสำรวจอาวุโส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมบนาถบพิตร (16 ตุลาคม 2561)
นายสมจิตร โพธิ์ศรีทอง นายช่างสำรวจอาวุโส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (16 ตุลาคม 2561)
นางสาวสมคิด คงคร้าม นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ เข้าร่วมเวทีเสวนาในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์และรับโล่ขอบคุณจากเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนภาคกลางและตะวันตก (16 ตุลาคม 2561)
นางสาววาสนา มั่งคั่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประประโยชน์ชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมบนาถบพิตร (16 ตุลาคม 2561)
เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 (16 ตุลาคม 2561)
ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 นางสาวศุภรัตน์ สิงหรัตน์ นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม (16 ตุลาคม 2561)
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม ๒๕๖๑ นางกนิษฐา ทะมา ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ (16 ตุลาคม 2561)
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายเกริกชัย พรหมดวง ธนารักษ์พื้นที่หนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและจุดเทียนน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (16 ตุลาคม 2561)
การร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร 13 ตุลาคม 2561 (16 ตุลาคม 2561)
จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ (16 ตุลาคม 2561)
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (16 ตุลาคม 2561)
นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป วางพวงมาลา (16 ตุลาคม 2561)
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นางอัญชลี รอดผล ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (16 ตุลาคม 2561)
งบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ (16 ตุลาคม 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์