TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
นางปราณี พิฑูรมานิต นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ีสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร ร่วมประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายผู้บริหารกรมธนารักษ์ (17 พฤศจิกายน 2560)
วันที่ศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.นายนิพล อนุราช ธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้วร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day (17 พฤศจิกายน 2560)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายจริยะ สัตยารักษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ได้ประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายของผู้บริหารกรมธนารักษ์ (17 พฤศจิกายน 2560)
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นางบุษกร ปราบณศักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมพิธีเปิดงาน “เทศกาลปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอม ครั้งที่ 10” (17 พฤศจิกายน 2560)
เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร ถวายพวงมาลัยดอกดาวเรืองหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (16 พฤศจิกายน 2560)
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายพรชัย พงษ์ภู่ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสุโขทัย” (16 พฤศจิกายน 2560)
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.30 นายประยุทต์ กล่ำแสงใส เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ ได้ร่วมพิธีเปิดงานตลาดประชารัฐจังหวัดสุพรรณบุรี มหกรรมของดี 4 ภาค (15 พฤศจิกายน 2560)
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด วันพระบิดาแห่งฝนหลวง (15 พฤศจิกายน 2560)
งบทดลองเดือนตุลาคม 2560 (15 พฤศจิกายน 2560)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมงานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งในหลวง ประจำปี 2560" (15 พฤศจิกายน 2560)
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.30 น.ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี เข้าร่วมงาน ร้าน ดร.น้ำจิต ดร.น้ำใจ ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี (15 พฤศจิกายน 2560)
นางปราณี พิฑูรมานิต นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชแทนธนารักษ์พื้นที่สกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ (15 พฤศจิกายน 2560)
นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ได้ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารงานของกรมธนารักษ์ (15 พฤศจิกายน 2560)
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (15 พฤศจิกายน 2560)
นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 4... (14 พฤศจิกายน 2560)
เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2560 (14 พฤศจิกายน 2560)
นายพิทยา อุณาตระการ นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาฝนหลวง ประจำปี 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี (14 พฤศจิกายน 2560)
เมื่อวันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 (14 พฤศจิกายน 2560)
เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด ได้ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด (14 พฤศจิกายน 2560)
นางปราณี พิฑูรมานิต นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชแทนธนารักษ์พื้นที่สกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง (14 พฤศจิกายน 2560)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ระบบบริการผู้เช่าและผู้ใช้ที่ราชพัสดุ
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์