TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
“วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑” (19 มกราคม 2561)
ประชุม คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด ณ ห้องประชุมดอกแก้ว สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร (19 มกราคม 2561)
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2560 (18 มกราคม 2561)
เมื่อวันที่ 9 – 10 มกราคม 2561 นางบุปผนาถ ชินเดช หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 เพื่อมอบนโยบายกรมธนารักษ์และ... (18 มกราคม 2561)
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 นางสาวชนิตา เกตุอร่าม ธนารักษ์พื้นที่นครนายก พร้อมด้วยนางวัชรีย์ หนูเจริญ นายช่างสำรวจอาวุโส ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นย.๑๗๔ ตำบลท่าช้าง และ... (18 มกราคม 2561)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2561 (18 มกราคม 2561)
เมื่อวันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561 นายสุชาติ ชัยจิตร์ ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (18 มกราคม 2561)
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ว่าที่ ร.ต. สุรเชษฐ ปั้นรุ่ง เจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์สินอาวุโส ร่วมพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม (18 มกราคม 2561)
นายประมาณ เปลี่ยนสมัย ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้ร่วมพิธีบวงสรวงเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2561 วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 (18 มกราคม 2561)
เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 นายจามร กลางคาร นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ หอประชุมโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย (18 มกราคม 2561)
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561 นายสรศักดิ์ ชูพรม นายช่างสำรวจ อาวุโส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด ร่วมพิธีวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย (18 มกราคม 2561)
นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ เข้าเยี่ยมคาราวะท่านคลังจังหวัดบึงกาฬและท่านนายด่านศุลกากรบึงกาฬ (18 มกราคม 2561)
นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ร่วมพิธีเปิดงานกาชาดจังหวัดบึงกาฬ และงานวันยางพาราจังหวัดบึงกาฬ (18 มกราคม 2561)
นายวีระ เณรบำรุง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้นางสาวสุกานดา รุ่งนาค เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการร่วมประชุมแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนหนองไผ่่ (18 มกราคม 2561)
นางสาววาสนา มั่งคั่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชานาญการ เข้าร่วมพิธีวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (18 มกราคม 2561)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ท้องที่ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (18 มกราคม 2561)
เงื่อนไขเสนอการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ท้องที่ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (18 มกราคม 2561)
นายวีระ เณรบำรุง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้นางสาวสุณัฎฐิยา เสือดี เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้ั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัด (18 มกราคม 2561)
นายพิทยา อุณตระการ นายช่างสำรวจอาวุโส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ร่วมรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 (17 มกราคม 2561)
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (17 มกราคม 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ระบบบริการผู้เช่าและผู้ใช้ที่ราชพัสดุ
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์