TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
นายรังษี นาหิรัญ ธนารักษ์พื้นที่น่าน มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ ให้กับ นายจิตร เสียงกองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลและ (25 เมษายน 2562)
เมื่อวันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ประจำจังหวัดร้อยเอ้ด ครั้งที่2/2562 โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ฯ (25 เมษายน 2562)
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 นายประมาณ เปลี่ยนสมัย ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” (25 เมษายน 2562)
เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่เลย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2562 (25 เมษายน 2562)
วันที่ 24 เมษายน 2562 นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 6/62 ณ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จว.พช. (25 เมษายน 2562)
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูนและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมงานวันรัฐพิธี“วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน (25 เมษายน 2562)
นายประมาณ เปลี่ยนสมัย ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมขุนช้าง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี (25 เมษายน 2562)
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09..30 น. นายไพโรจน์ คุ้มทรง ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี เข้าร่วมงานการจัดแถลงข่าวเศรษฐกิจปี พ.ศ.2561 และแนวโน้ม ปี 2562 จังหวัดอุบลราชธานีและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกฯ (25 เมษายน 2562)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา และสถานที่ (25 เมษายน 2562)
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์จังหวัดยโสธร ครั้งที่1 (25 เมษายน 2562)
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 นายรังษี นาหิรัญ ธนารักษ์พื้นที่น่าน นายวินัย โชติศิริคุณวัฒน์ นายช่างโยธาอาวุโส และนางชนินทร ชวนมา เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ ตรวจรับมอบอาคารตลาดสด ค.ส.ล.ชั้นเดียว (24 เมษายน 2562)
ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ คุ้มทรง ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดฯ (24 เมษายน 2562)
รดน้ำขอพรประจำสำนักงาน และธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร (24 เมษายน 2562)
คำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (24 เมษายน 2562)
รดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร (24 เมษายน 2562)
ขยายเวลาการรับจองเหรียญพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถึง 10 พฤษภาคม 2562 (24 เมษายน 2562)
เมื่อวันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ นายสมจิตร์ ทองบริสุทธิ์ ธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมการพัฒนาความสัมพันธ์ "สภากาแฟ" จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ฯลฯ (24 เมษายน 2562)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ครั้งที่ 1 (23 เมษายน 2562)
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" จังหวัดมุกดาหาร (23 เมษายน 2562)
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2562 (23 เมษายน 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903