TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายวีระ เณรบำรุง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 6/2561 ณ อาคารขายทอดตลาดทรัพย์ สนง.บังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ (24 เมษายน 2561)
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2561 ณ สนง.ธพ.พช. (24 เมษายน 2561)
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ (24 เมษายน 2561)
ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช (24 เมษายน 2561)
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ี่ภูเก็ต (24 เมษายน 2561)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 07.00 น. นายจริยะ สัตยารักษ์ ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายดอกบัวเพื่อเป็นพุทธบูชา ณ ลานเทียน สนามทุ่งศรีเมือง (23 เมษายน 2561)
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง สรุปผลการรังฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ราชพัสดุ (23 เมษายน 2561)
วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรัตน์ นุ้ยป้อม ธนารักษ์พื้นที่เลย ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย เพื่อรับทราบการดำเนินการและแก้ไขปัญหา การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 (23 เมษายน 2561)
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 7 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี (23 เมษายน 2561)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ จัดพิธีสระเกล้าดำหัวท่านธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561... (20 เมษายน 2561)
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร ร่วมประชุมกลุ่ม cluster 13 อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร (20 เมษายน 2561)
นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด อาคารชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่ “อาคารชุด ไดมอนด์ อีซี่" (20 เมษายน 2561)
นายชัยวัฒน์ ศรีสมนึก ธนารักษ์พื้นที่สระบุรี และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มธนารักษ์พื้นที่ 1 (เจ้าพระยา-ป่าสัก) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 เวลา (20 เมษายน 2561)
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่น่านพร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน ร่วมงานพิธีสูมาการะวะผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ณ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด (20 เมษายน 2561)
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร ร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพรจาก นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (20 เมษายน 2561)
นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่น่าน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน (20 เมษายน 2561)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของกรมธนารักษ์ ในด้านการช่วยเหลือเด็กกำพร้า… (19 เมษายน 2561)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของกรมธนารักษ์ ในด้านการส่งเสริมทางด้านศาสนา… (19 เมษายน 2561)
รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561 (19 เมษายน 2561)
เมื่อวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นายจริยะ สัตยารักษ์ ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม Cluster 13 ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 (19 เมษายน 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ระบบบริการผู้เช่าและผู้ใช้ที่ราชพัสดุ
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์