TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 นายไพโรจน์ คุ้มทรง ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี ได้มอบเงินสดจำนวนเงิน 10,500 บาท และมอบสิ่งของบริจาคจำนวน 105 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลฯ (18 กันยายน 2562)
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นกรณีการเปิดประมูลพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่นน.870 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน (18 กันยายน 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ เรื่องการขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (18 กันยายน 2562)
วันศุกร์ที่13กันยายน2562เวลา13.30น.นายณรงค์ศักดิ์ ไชยปัญญา นายช่างสำรวจอาวุโสพร้อมด้วยนางสาวสุุกานดา รุ่งนาค เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาข้อเท็จจริงการประกอบธุรกิจโรงแรมฯ (17 กันยายน 2562)
วันอังคารที่17กันยายน2562เวลา09.30.น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ครั้งที่12/2562 ณ อาคารขายทอดตลาดทรัพย์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ (17 กันยายน 2562)
มื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการ “ผู้ว่าพาทำบุญ” เนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำเดือนกันยายน 2562 (16 กันยายน 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ สป.903 ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (16 กันยายน 2562)
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562 (13 กันยายน 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายช่างสำรวจ (13 กันยายน 2562)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) (13 กันยายน 2562)
วันอังคารที่ 10 กันยายน ๒๕๖๒ นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร พร้อมด้วยนางสาวใกล้รุ่ง อื้อสกุล เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ เดินทางไปศาลจังหวัดสว่างแดนดิน (13 กันยายน 2562)
วันพุธที่ 11 กันยายน ๒๕๖๒ นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร ร่วมพิธีย้ายศาลพระพรหมและตั้งศาลพระภูมิ (13 กันยายน 2562)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ (12 กันยายน 2562)
ขั้นตอนวิธีการเข้ารับบริการกรมธนารักษ์ (12 กันยายน 2562)
รายงานงบทดลอง งวดที่ 11 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (12 กันยายน 2562)
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ วัดกงไกรลาศ นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมออกหน่วยบริการในโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (12 กันยายน 2562)
วันที่ 12 กันยายน 2562 นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ได้ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง กับ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย พร้อมรับรางวัลเชิดชูเกียรติ (12 กันยายน 2562)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวก พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) (12 กันยายน 2562)
นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรีออกหน่วยบริการโครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (จังหวัดเคลื่อนที่) (12 กันยายน 2562)
วันที่ 12 กันยายน 2562 ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ใช้อาคารราชพัสดุ จำนวน 4 หลัง ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี (12 กันยายน 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2273 0899 - 903 , 0 2059 4999