TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายประมาณ เปลี่ยนสมัย ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน (19 กรกฎาคม 2561)
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาทุนทรัพย์ประจำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (19 กรกฎาคม 2561)
เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 นางสาวรุ่งรัตน์ คุ้มทรัพย์ ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน เทศกาลของดีผลไม้ปลอดภัย อำเภอคำตากล้า ณ ที่ทำการปกครองอำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร (19 กรกฎาคม 2561)
นางเนาวรัตน์ บุญวรรณโณ ธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ ออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ (19 กรกฎาคม 2561)
นางสรัญญา กฤตสัมพันธ์ เจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์สินอาวุโส ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (19 กรกฎาคม 2561)
นางสาวเสาวคนธ์ หนูทอง ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 9/2561 (19 กรกฎาคม 2561)
เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561นางสาวรุ่งรัตน์ คุ้มทรัพย์ ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมออกหน่วยบริการ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (19 กรกฎาคม 2561)
นางสาวเสาวคนธ์ หนูทอง ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (19 กรกฎาคม 2561)
นางสาวเสาวคนธ์ หนูทอง ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ร่วมตรวจสอบอาคารที่ปลูกสร้างบนที่ดินการรถไฟ ซึ่งจะนำส่งขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (19 กรกฎาคม 2561)
เมื่อวันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายสุชาติ ชัยจิตร์ ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย วางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ (19 กรกฎาคม 2561)
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นางกนิษฐา ทะมา ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ได้เข้าร่วมประชุม (18 กรกฎาคม 2561)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์รับจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 กรกฎาคม 2561)
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นางกนิษฐา ทะมา ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงานได้เข้าร่วมพิธี (18 กรกฎาคม 2561)
เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง(คบจ.บึงกาฬ) เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (18 กรกฎาคม 2561)
ประกาศจังหวัดสงขลา รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และกำหนดวัน เวลา สถานที่ีในการปนะเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (18 กรกฎาคม 2561)
นายจงภัก ใจดี ธนารักษ์พื้นที่พังงา พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี (18 กรกฎาคม 2561)
รายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (18 กรกฎาคม 2561)
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นายศุภโชค บัวทอง ธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์์ (18 กรกฎาคม 2561)
นายพรรณสฤษฏ์ เพ็งอุบล นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี จัดกิจกรรมโครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรี ยามเช้า ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง (18 กรกฎาคม 2561)
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นางกนิษฐา ทะมา ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงานได้เข้าร่วมพิธีวันคล้าย (17 กรกฎาคม 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ระบบบริการผู้เช่าและผู้ใช้ที่ราชพัสดุ
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์