TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่นครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา (18 กรกฎาคม 2562)
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5/2562 (18 กรกฎาคม 2562)
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายประยุทต์ กล่ำแสงใส เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2562 (18 กรกฎาคม 2562)
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาปรเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 3/2562 (18 กรกฎาคม 2562)
วันอังคารที่16กรกฎาคม2562นายเสรี พงษ์เพียร เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา (18 กรกฎาคม 2562)
วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2562 นางอัญชลี รอดผล ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการต่างๆ (15 กรกฎาคม 2562)
รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562 (15 กรกฎาคม 2562)
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กส.401 ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (15 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่นครนายก ร่วมประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษาของจังหวัดนครนายก เพื่อควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ใกล้กันและมีจำนวนนักเรียนน้อยฯ (15 กรกฎาคม 2562)
วันพฤหัสบดีที่11กรกฎาคม2562เวลา15.00น.นายวิสาล ทาจวงธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุม3ศาลากลางจังหวัด (15 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2562 ฯ (14 กรกฎาคม 2562)
วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2562 นายลือชา นิสัยกล้า ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการต่างๆ (13 กรกฎาคม 2562)
นายมนัส ใจสอาด ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม ให้การต้อนรับ นางวาสนา ผุดผ่อง ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ที่ได้เดินทางมาตรวจราชการ ครั้งที่ 2/2562 (12 กรกฎาคม 2562)
รายงานงบทดลอง สธพ.กาฬสินธุ์ เดือนมิถุนายน 2562 (11 กรกฎาคม 2562)
นางสาวพัณพิณกัญจน์ ศกุนตะมาลิก ธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชณหอประชุมพญานาครินทร์ (11 กรกฎาคม 2562)
วันพุธที่10กรกฎาคม2562เวลา08.30น. นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมวาระยามเช้า (Morning Brief)จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่19 ณ ห้องประชุมชั้น5ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคารหลังใหม่) (11 กรกฎาคม 2562)
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562 (11 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่นครนายก ได้ตรวจเยี่ยมการให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ของสำนักบริหารเงินตรา (11 กรกฎาคม 2562)
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่นครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก ร่วมงานรัฐพิธี "วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" (11 กรกฎาคม 2562)
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายประมาณ เปลี่ยนสมัย ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ประจำปี 2562 (11 กรกฎาคม 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903