TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด ขอเชิญชวนเที่ยวบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด (21 กุมภาพันธ์ 2562)
วันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายมนัส ใจสอาด ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม ร่วมกับเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข ณ วัดโคกเขมา ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี (21 กุมภาพันธ์ 2562)
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (21 กุมภาพันธ์ 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.2 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 กุมภาพันธ์ 2562)
เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (21 กุมภาพันธ์ 2562)
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม ได้เข้าร่วมโครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคีระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆของทุกภาคส่วนในจังหวัดมหาสารคา (21 กุมภาพันธ์ 2562)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2562 (20 กุมภาพันธ์ 2562)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มกราคม 2562 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี (20 กุมภาพันธ์ 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุจากเพื่ออาศัย เป็นเพื่แประโยชน์อย่างอื่น (เพื่ออยู่อาศัยและประกอบการค้า) (20 กุมภาพันธ์ 2562)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ครั้งที่ 1 (20 กุมภาพันธ์ 2562)
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.30 น. นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่นครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง.. (20 กุมภาพันธ์ 2562)
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ (20 กุมภาพันธ์ 2562)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ได้จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนมกราคม 2562 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (20 กุมภาพันธ์ 2562)
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายศุภโชค บัวทอง ธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มอบของรางวัลงาน “วันรวมน้ำใจ ให้กาชาดจังหวัดประจวบคีรีขัน (20 กุมภาพันธ์ 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา เรื่อง ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ (18 กุมภาพันธ์ 2562)
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ได้มอบเงิน พร้อมสิ่งของให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร (18 กุมภาพันธ์ 2562)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่เลย ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อถ่ายทอดนโยบายของกรมธนารักษ์ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (18 กุมภาพันธ์ 2562)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่เลย และนายสันติ พรมมาสิทธิ์ นายช่างสำรวจอาวุโส ตรวจสอบที่ดินราชพัสดุ เพื่อปลูกสร้างสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย (18 กุมภาพันธ์ 2562)
นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ให้การต้อนรับ นางวาสนา ผุดผ่อง ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ที่ได้เดินทางมาตรวจราชการ (18 กุมภาพันธ์ 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ กรมธนารักษ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง (15 กุมภาพันธ์ 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903