TH | EN | W3C | Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
    1     2     3     4     5     6     7     8     9  
annouce
นายอำนวย ปรีมนวงศ์
 
 
 
 
อธิบดีกรมธนารักษ์
amnuaypr@treasury.go.th
 
 
 
 

 


 
 
 
 ปฏิทินกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลอยู่ในระดับใด

 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิกภาพข่าวกรม
ภาพข่าวจังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
จดหมายข่าว/ประกาศจังหวัด
การประชุมพิจารณาใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุเพื่อดำเนินโครงการ Smart City (ระยะที่ 1) ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบาสายเหนือ-ใต้ ต้นแบบเมืองในภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น (ปรับปรุงวันที่ 22 สิงหาคม 2562)

การประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2562 (ปรับปรุงวันที่ 22 สิงหาคม 2562)

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมดำเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา ครั้งที่ 12-6/2562 (ปรับปรุงวันที่ 22 สิงหาคม 2562)

การประชุมผู้บริหารกรมธนารักษ์ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงวันที่ 21 สิงหาคม 2562)

     
ประกวดราคา สอบราคาประกาศร่าง TOR ผู้ชนะประกวดราคากฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
20 สิงหาคม 2562 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ ที่ 4/2562 อาคารราชพัสดุ (อาคารคลังพัสดุ 2) จำนวน 1 รายการ ซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.493 (บางส่วน) โฉนดที่ดินเลขที่ 10135

19 สิงหาคม 2562 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล (Conference) เพื่อทดแทนของเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 สิงหาคม 2562 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานระบบ Building Information Modeling (BIM) จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 สิงหาคม 2562 ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมชุดอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 สิงหาคม 2562 ประกวดราคาซื้อและติดตั้งหน่วยความจำเพื่อบันทึกภาพกล้องวงจรปิด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 สิงหาคม 2562 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์เพิ่มเติม สำหรับสำนักบริหารเงินตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 สิงหาคม 2562 ประกวดราคาซื้อเครื่องเจียร (CNC Cylindrical grinder) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     
ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว 
2 สิงหาคม 2562 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนโครงการ 1อำเภอ 1ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการกษาปณ์ ปก. ของกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 2 ส.ค. 2562 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

1 กรกฎาคม 2562 สถานะการเรียกบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้และผู้ได้รับการคัดเลือก (ข้าราชการ)

25 มิถุนายน 2562 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือกฯ ผู้ได้รับทุนโครงการ1อำเภอ1ทุนในตำแหน่งนว.กษาปณ์ ปก. ลว. 25มิ.ย.62 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

5 มิถุนายน 2562 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

17 พฤษภาคม 2562 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งใน ตน.นักจัดการงานทั่วไป ปก. ลว.17 พฤษภาคม 2562 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

     

หน้าหลัก >> การแบ่งส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการสงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903