TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> การประเมินราคาทรัพย์สิน

การประเมินราคาทรัพย์สิน

หมวดย่อย
   สรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในเขตกรุงเทพฯ
   สรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในปริมณฑลและภูมิภาค

วีดีโอเผยแพร่ความรู้ด้านประเมิน
สาระน่ารู้
ภารกิจ
ประวัติความเป็นมาของสำนักงานประเมินราคาทรัพย์สิน
สรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ติดต่อสอบถาม

หน้า : [1]

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903