TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> การบริหารเงินตราและเหรียญกษาปณ์

การบริหารเงินตราและเหรียญกษาปณ์
ประวัติความเป็นมาของสำนักบริหารเงินตรา
ภารกิจ
เหรียญกษาปณ์ที่ออกใช้ในรัชกาลปัจจุบัน
ติดต่อสอบถาม
บริการด้านเหรียญกษาปณ์
กฎหมายและระเบียบ
ขั้นตอนการขอรับบริการ

หน้า : [1]

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903