TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ประกาศราคากลางและการคำนวนราคากลางของ กรมธนารักษ์

ประกาศราคากลางและการคำนวนราคากลางของ กรมธนารักษ์

หมวดย่อย
   งานก่อสร้าง
   การจ้างควบคุมงาน
   การจ้างออกแบบ
   การจ้างที่ปรึกษา
   การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
   การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
   การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
   ข่าวประชาสัมพันธ์


บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903