TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวกรม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ และมอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์ใน รายการ LIGHTNING TALK กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ชุดพิเศษ”ข้าพระบาท”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมการขอใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุรายสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ณ ห้องประชุม 304 กรมธนารักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธาน พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธาน เปิดโครงการจัดเก็บองค์ความรู้ดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (PMQA) พร้อมมอบรางวัล ณ ชั้น 8 อาคาร 72 ปีกรมธนารักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานประชุมโครงการหอชมเมือง ณ ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานประชุมโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ณ ห้องประชุม 801อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 นาย กฤติน มังคลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ Big Data ในโครงการ “ธนารักษ์เล่าสู่กันฟัง” ณ ส่วนประชาสัมพัน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานประชุมการกำหนดแนวทางปฏิบัติ กรณีการนำที่ดินราชพัสดุไปจัดทำสนามกอล์ฟ ณ ห้องประชุม 801อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถและราชยาน ณ โรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมติดตามผลความคืบหน้าในการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือ การใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลป.38 ต.วังตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ณ ห้องประชุม 302
เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมเจรจาข้อพิพาท ระหว่าง กรมธนารักษ์และกรุงเทพมหานคร ในการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 23/2560 ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 นางเขมฤดี จันทร์คง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ชำนาญการพิเศษ นางสาวยุพา ช่วยแก้ว เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ชำนาญการ ร่วม ถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ
เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานประชุม กรณีการบริหารจัดการท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 1 จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ในประเด็นเปิดรับจองเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รอบที่ 2
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ตรวจเยี่ยมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี จ.เพชรบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบปีที่ 102 ณ ห้องดริอิศรานุวรรต อาคาร 2
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน พบ. 260,261 ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ระบบบริการผู้เช่าและผู้ใช้ที่ราชพัสดุ
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์