TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวกรม
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 นายอภิลาภ เฮงประเสริฐ เลขานุการกรม ผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่สำนักข่าว
นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าอวยพร นายพรชัย จำรูญพานิชย์กุล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561
นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าอวยพร นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 ณ สำนักงบประมาณ
เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 801
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าอวยพร นายนิพัทธ พุกกะณะสุต อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 นางสาวรัศมี อริยะสุนทร ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์ ผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ สำนักข่าว Nation TV, หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และ New TV
เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 นายทิวา เผื่อนปฐม ภัณฑารักษ์ ชำนาญการพิเศษ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ ทรัพย์สินที่สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินต้องดูแลรักษา ในโครงการ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2560 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นและความสนใจของนักลงทุน โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา ณ ห้องประชุม 801
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2560 นางภาวิดา พวงชัยภูมิ เจ้าพนักงานดูเงินอาวุโส และนางสมจิตร แดงสังวาล เจ้าพนักงานดูเงินชำนาญการ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ วิธีสังเกตุเหรียญกษาปณ์
เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” ครั้งที่2/2561 ณ ห้องประชุม 801 กรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 นางพนมวัลย์ วัชชพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักการคลัง ในฐานะอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิษัติการหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการเงิน
เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานแถลงข่าวเปิดจ่ายจองเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ และผู้บริหารกรมธนารักษ์ เข้าอวยพร นางลีนา เจริญศรี อดีตผู้บริหารกรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561
นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานครในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์และผู้บริหารกรมธนารักษ์ เข้าอวยพร นายมานิต วิทยาเต็ม อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561
เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพิจารณากำหนดอัตรา ค่าตอบแทนการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ และนางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ และผู้บริหารกรมธนารักษ์ เข้าอวยพรปีใหม่นายวินัย วิทวัสการเวช อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 นายอภิลาภ เฮงประเสริฐ เลขานุการกรม ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT)
เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2561นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และผู้บริหารกรมธนารักษ์ เข้าอวยพรปีใหม่ นายนริศ ชัยสูตร อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ ณ ตึกธนภูมิ เพรชบุรีตัดใหม่
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 นายอภิลาภ เฮงประเสริฐ เลขานุการกรม ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ สำนักข่าวไทยรัฐ ทีวี , Voice TV ,หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ,สปริงนิวส์ , PPTV

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ระบบบริการผู้เช่าและผู้ใช้ที่ราชพัสดุ
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์