TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวกรม
พิธีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุโครงการ "ธนารักษ์ประชารัฐ" ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ อาคารห้องประชุม หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวดกาญจนบุรี
การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
เปิดโครงการบ้านพักและมอบกุญแจบ้านแม่ลำใยให้ผู้เข้าอาศัย 60 หลัง
การเปิดตรวจรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
การประชุมสรุปประเด็นหารือของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง กรณี การเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติของคณะทำงานศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง จังหวัดระนอง ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่ง
นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการปรับตัวของทุกภาคส่วน"
นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์ และ นายสำราญ เมืองนิล ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมประชุม TEMAN ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2562 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
การประชุมโครงการอนุรักษ์และบูรณะอาคารราชพัสดุที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม
การประชุมประเมินมูลค่าทรัพย์สินอาคารโรงงานและสิ่งปลูกสร้างโรงงานกระดาษ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กจ.194(แปลงโรงงานกระดาษ)
การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดแนวทางในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาลและโดยประการอื่น ครั้งที่ 2/2562
การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 25/2562
การประชุมการจัดสรรรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563
ขับเคลื่อนโครงการ "จัดทำชุมชนให้เป็นที่ประชุมในที่ราชพัสดุ" ณ พื้นที่ชุมชนบางขวาก ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
อธิบดีกรมธนารักษ์เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
กรมธนารักษ์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ครบรอบปีที่ 53
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ. 2562
กรมธนารักษ์ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมประชุมแนวทางการพัฒนาระบบ Block chain ของกรมธนารักษ์ ในด้านประเมินราคาทรัพย์สิน ด้านที่ราชพัสดุ และด้านเหรียญกษาปณ์
การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 24/2562
กรมธนารักษ์ ขับเคลื่อนโครงการ "จัดทำชุมชนให้เป็นที่ประชุมในที่ราชพัสดุ" บนที่ดินราชพัสดุ ณ พื้นที่ ตำบลตะปาน อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พิธีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุโครงการ "ธนารักษ์ประชารัฐ" ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903