TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ ธนารักษ์พื้นที่ตราด และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่ว (19 เมษายน 2562)
18 เม.ย.62 ประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดนครศรีะรรมราช (19 เมษายน 2562)
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 นางสาวสุวรรณี จิระนภารัตน์ ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วัดหน้าพระลาน (19 เมษายน 2562)
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายรังษี นาหิรัญ ธนารักษ์พื้นที่น่าน และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์ เข้าร่วมพิธีสูมาการวะผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ณ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (19 เมษายน 2562)
นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ (19 เมษายน 2562)
นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 7/2562 ณ อาคารขายทอดตลาด สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ (19 เมษายน 2562)
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยผ่านกลไกขององค์กรชุมชน (19 เมษายน 2562)
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร และบุคลากรสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร เข้าร่วมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” ประจำเดือนเมษายน 2562 ณ วัดต้นประดู่ (19 เมษายน 2562)
นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่พังงา จัดกิจกรรมชวนกันเข้าวัดต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ (18 เมษายน 2562)
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 นางไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงาน (18 เมษายน 2562)
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ร่วมกันรดน้ำขอพร นางไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล (18 เมษายน 2562)
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูนและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เนื่องในประเพณีสงกรานต์ (18 เมษายน 2562)
นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ (18 เมษายน 2562)
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม จัดกิจกรรม สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรธนารักษ์พื้นที่นครปฐม (18 เมษายน 2562)
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 นายมนัส ใจสอาด ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข ณ วัดไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (18 เมษายน 2562)
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 นางไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี (18 เมษายน 2562)
นายสุชาติ ชัยจิตร์ ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (18 เมษายน 2562)
วันที่ 11 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต ร่วมรดน้ำขอพรจากธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ตเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 (17 เมษายน 2562)
เมื่อวันอังคารที่๙เมษายน ๒๕๖๒นายสมจิตร์ ทองบริสุทธิ์ธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเนื่องในประเพณีสงกรานต์ฯ (17 เมษายน 2562)
เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ นางอรทัย จงเจริญ ธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรมการสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ณ สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง (17 เมษายน 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903