TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ว่าที่ ร.ต.สุรเชษฐ ปั้นรุ่ง ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณบ้านโสกกาวดาวเรือง (25 มิถุนายน 2562)
กลุ่มธนารักษ์พื้นที่เขต ๙ ร่วมแสดงความยินดีกับนางบุษกร ปราบณศักดิ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมธนารักษ์ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน จังหวัดชลบุรี (25 มิถุนายน 2562)
เมื่อวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยนายศรฉัตร บัวอ่ำ นายช่างสำรวจอาวุโส และเจ้าหน้าที่ในส่วนจัดการฐานข้อมูล ลงตรวจพื้นที่ราชพัสดุ (25 มิถุนายน 2562)
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายสำเริง งามวงศ์ ธนารักษ์พื้นที่แพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินฯ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 2/2562 (25 มิถุนายน 2562)
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทุนทรัพย์ในเขตจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2562 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนา (24 มิถุนายน 2562)
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 นายประมาณ เปลี่ยนสมัย ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญฯ (24 มิถุนายน 2562)
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 นางไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี เข้าร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในภารกิจที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง (24 มิถุนายน 2562)
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดศรีสะเกษครั้งที่ 2/2562 (24 มิถุนายน 2562)
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 นายไพโรจน์ คุ้มทรง ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาพื้นที่วัดป่าศรีแสง (24 มิถุนายน 2562)
เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่ท่าเรือสงขลาเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา (21 มิถุนายน 2562)
นายสุรัตน์ นุ้ยป้อมธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาโครงการวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติกษัาริย์นักบิน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภเษก"AIR FORCE RUN 2019 RUNWAY RUN" (21 มิถุนายน 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา (21 มิถุนายน 2562)
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ว่าที่ ร.ต.สุรเชษฐ ปั้นรุ่ง ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมโครงการเสวนา “มหาสารคาม ก้าวไกล...สู่ยุคดิจิทัล”ณ ห้องตักสิลาบอลรูม โรงแรมตักสิลา (21 มิถุนายน 2562)
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาทได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำครั้งที่ 1/2 (21 มิถุนายน 2562)
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 นางกนิษฐา ทะมา ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ร่วมโครงการสร้างเสริมความจงรักภัคดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (21 มิถุนายน 2562)
นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ได้ส่งมอบรถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี (21 มิถุนายน 2562)
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 นางไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ออกตรวจพื้นที่ตามแผนงานทบทวนราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงในภูมิภาค (21 มิถุนายน 2562)
เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 2562 นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางมาตรวจราชการส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จังหวัดชัยภูมิ (21 มิถุนายน 2562)
เวลา 10.00น. ธพ.บร. ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ณ สำนักงานบังคับคดี จ. บร. (21 มิถุนายน 2562)
วันที่17-19มิถุนายน2562นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ"การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาฯ ณ จังหวัดระยอง (20 มิถุนายน 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903