TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีของกรมธนารักษ์ ประจำปี 2562 ณ วัดหนองตาฉาว ตำบลเข้ากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (21 ตุลาคม 2562)
วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงรายเข้าร่วมกิจกรรมงานเดินเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระตำหนักดอยตุง จังหวัดเชียงราย (21 ตุลาคม 2562)
การจัดงานวันน้อมรำลึก “สมเด็จย่า” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562 (21 ตุลาคม 2562)
วันที่ 21 ตุลาคม 2562 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ร่วมประชุมคณะทำงานช่วยตรวจสอบสภาพและพิจารณาเกี่ยวกับการประเมินราคาทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ (21 ตุลาคม 2562)
วันนี้ (๒๑ ต.ค.๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน ประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดพังงา โดยมีวาระรับทราบเรื่องการพิจารณากำหนดราคาประเมินฯ (21 ตุลาคม 2562)
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า (21 ตุลาคม 2562)
นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ร่วมพิธีอัญเชิญพวงมาลัยคล้องคอม้าทรง พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมปลูกต้นไม้ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 (21 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ีสำนักงานธนารักษ์พื้้นที่อุดรธานีเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ บริเวณหน้าเสาธงอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี (21 ตุลาคม 2562)
ระกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมช่องทางชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-payment) สำหรับผู้เช่าที่ราชพัสดุ (จังหวัดปัตตานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (21 ตุลาคม 2562)
ธนารักษ์พื้นที่สงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 (21 ตุลาคม 2562)
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (18 ตุลาคม 2562)
วันที่17ตุลาคม2562เวลา13.30น.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่7/2562เพื่อพิจารณาปรับปรุงบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง (18 ตุลาคม 2562)
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายอาดุลย์ จูเมฆา ธนารักษ์พื้นที่กระบี่ มอบรางวัลให้แก่ผู้เช่า นายณรงค์ ลิ้มเส้ง ผู้เช่าที่ได้รับรางวัล เพื่อเป็นรางวัลจูงใจให้แก่ผู้เช่าที่ชำระค่าเช่าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (18 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพร (18 ตุลาคม 2562)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถานถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (18 ตุลาคม 2562)
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายต่อศักดิ์ นิยะมาศ นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร นำเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ (18 ตุลาคม 2562)
วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2562 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดรอบบริเวณมัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ (18 ตุลาคม 2562)
นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม (18 ตุลาคม 2562)
วันที่18ตุลาคม2562นายเสรีพงษ์เพียรเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (18 ตุลาคม 2562)
นางประพิมภรณ์ ตันเจริญ ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ มอบรางวัลตามโครงการส่งเสริมช่องทางการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) (18 ตุลาคม 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903