TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
นางสาวเสาวคนธ์ หนูทอง ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ร่วมเป็นเกียรติในพิธีต้อนรับนักกีฬาเจ็ตสกี กิจกรรม "รวมน้ำใจ ไปให้สุด ที่แดนใต้" (21 สิงหาคม 2561)
นางสาวเสาวคนธ์ หนูทอง ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ร่วมประชุมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การพัฒนาพิื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (21 สิงหาคม 2561)
เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 นายถนัด หอมจันทร์ ธนารักษ์พื้นที่ตรัง ร่วมพิธีเปิดโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่รุกมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี ณ บริเวณต้นยางพาราต้นแรกฯ อ.กันตัง จ.ตรัง (21 สิงหาคม 2561)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2561 (21 สิงหาคม 2561)
พ.ร.บ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 สาระสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลของผู้กู้ยืมเงิน และการหักเงินเดือน (21 สิงหาคม 2561)
เมื่อวานนี้ 20 สิงหาคม 2561 นางสาวมานะ คำแพง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ลงพื้นที่รังวัดรวมโฉนด ที่ราชพัสดุแปลงสถานีอนามียตำบลหนองงูเหลือม (21 สิงหาคม 2561)
วันนี้ 21 สิงหาคม 2561 นายมนัส ใจสอาดธนารักษ์พื้นที่นครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมสำนักงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ด้านยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ภารกิจประจำ และผลการดำเนินงานPMQA ครั้งที่3/2561 (21 สิงหาคม 2561)
เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมประชุมกลุ่มสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 15-18 (ภาคเหนือ 17 จังหวัด) ประจำปี 2561 (21 สิงหาคม 2561)
การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2561 (21 สิงหาคม 2561)
เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม นายถนัด หอมจันทร์ ธนารักษ์พื้นที่ตรัง และเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในการกำหนดราคาประเมินฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังตรัง (21 สิงหาคม 2561)
นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ประจำจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2561 เรื่องการปรับปรุงแก้้ไขบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงฯ (21 สิงหาคม 2561)
นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ประจำจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2561 (21 สิงหาคม 2561)
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 นายนิวัฒน์ นันทคีรี ธนารักษ์พื้นที่ยะลา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา ได้จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาการใช้ที่ดินราชพัสดุบริเวณสนามบินท่าสาป บนที่ดินราชพัสดุแปล ย (21 สิงหาคม 2561)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี จัดประชุมคณะกรรมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกำหนด ราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ (21 สิงหาคม 2561)
วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 นางวาสนา ผุดผ่อง ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากกรมธนารักษ์ (20 สิงหาคม 2561)
นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (20 สิงหาคม 2561)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ จัดประชุมกลุ่มสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 15-18 (ภาคเหนือ 17 จังหวัด) ประจำปี 2561... (20 สิงหาคม 2561)
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 นายสุนทร คำยวง ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมกลุ่มสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 15-18 (17 จังหวัดภาคเหนือ) ณ จังหว (20 สิงหาคม 2561)
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายนิวัฒน์ นันทคีรี ธนารักษ์พื้นที่ยะลา (20 สิงหาคม 2561)
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร เข้าร่วมการอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย (20 สิงหาคม 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์