TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นางสาวพัชรินทร์ ทิพยพลาติกุล ธนารักษ์พื้นที่ี่พัทลุง พร้อมกับเจ้าหน้าที่ จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเปลี่ยนชุุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ (22 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานีได้เข้าร่วมร่วมบริจาคทรัพย์สินและสิ่งของในงาน"วันชาวอุดรธานีร่วมน้ำใจกาชาด"ประจำปี 2562 ณ บริเวณสำนักงานเหล่ากาชาดอุดรธานีี (22 พฤศจิกายน 2562)
นายสำเริง งามวงศ์ ธนารักษ์พื้นที่แพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินฯ ส่งมอบสำเนาประกาศคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดแพร่ และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรม ฯ (21 พฤศจิกายน 2562)
วันพฤหัสบดีที่21พฤศจิกายน2562เวลา 09.00น.นายวิสาล ทาจวงธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่11/2562ณ ห้องเมืองราดชั้น5ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (21 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายเชษฐา ศรีบุระ นายช่างสำรวจอาวุโส เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน เนื่องจากประชาชนยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้พิจารณาดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริง (21 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรี ที่มานิตย์ฟาร์ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี (21 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ไปร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน (21 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน จัดประชุมร่วมกับเครือข่ายเพื่อเตรียมเปิดโครงการฯ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเ (21 พฤศจิกายน 2562)
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน “จังหวัดสุพรรณบุรี (21 พฤศจิกายน 2562)
นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่เลย ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเลย เพื่อดำเนินโครงการ “จัดทำชุมชน ให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” (21 พฤศจิกายน 2562)
ธนารักษ์พื้นที่เลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมปรึกษาหารือกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว ผู้นำชุมชนบ้านโพน และลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่จัดกิจกรรมโครงการ “จัดทำชุมชน ให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” (21 พฤศจิกายน 2562)
นายจงภัก ใจดี ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิผู้ครอบครองที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่สฎ.848(บางส่วน)ต.ตะปาน ต.กรูด อ.พุนพิน จ.สฎ ตามโครงการธนารักษ์ประชารัฐ (21 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนบ้านโนนแสวง ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานีี (21 พฤศจิกายน 2562)
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ มอบให้นายอาทร ยงกิตติธรากุล เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนฯ (คทช.จว.นว) คณะทำงานจัดหาที่ดิน (21 พฤศจิกายน 2562)
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ และนางสาวสมคิด คงคร้าม นายช่างสำรวจอาวุโส ร่วมประชุมูผู้นำชุมชนในพื้นที่บึงบอระเพ็ด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2562 (21 พฤศจิกายน 2562)
วันอังคารที่19พฤศจิกายน2562เวลา15.00น.นายวิสาล ทาจวงธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ได้จัดประชุมข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ฯประจำเดือนตุลาคม2562ครั้งที่9/2562ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ (20 พฤศจิกายน 2562)
นายอาดุลย์ จูเมฆา ธนารักษ์พื้นที่กระบี่ และ ผอ.วิมล แข็งแรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง รับมอบที่ดิน จากนายสิทธิ์ ช่างเรือ ที่อุทิศให้กระทรวงการคลัง (20 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นางสาวกวินนาถ วงษ์วารี เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่ตราด เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (20 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นางฐิติรัตน์ ผิวพรรณ รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร นำเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร เข้าร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" (20 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายรังษี นาหิรัญ ธนารักษ์พื้นที่น่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานคณะคบจ.น่าน เพื่อหารือการจัดโครงการเปลี่ยนชุมชนให้เป็นห้องประชุมฯ (20 พฤศจิกายน 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903