TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายสายัญ โชติกรณ์ ธนารักษ์พื้นที่ฯ นำเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร เข้าร่วมออกหน่วยบริการกับจังหวัดกำแพงเพชร ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข (22 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 นางอรทัย จงเจริญ ธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง ได้ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง (22 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 นางอรทัย จงเจริญ ธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง ได้เข้าร่วมโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ณ วัดลาดเป็ด อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง (22 สิงหาคม 2562)
ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ ร่วมออกปฏิบัติงาน โครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(ผอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ม.15 ต.ทะเมนชัย. อ.ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ (22 สิงหาคม 2562)
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน “จังหวัดสุพรรณบุรี” (22 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายมนัส ใจสอาด ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม พร้อมด้วยสำนักงานบริหารเงินตรา ให้ความอนุเคราะห์รถบริการเคลื่อนที่รับแลกเหรียญกษาปณ์ เพื่อบริการประชาชนร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ (22 สิงหาคม 2562)
นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2562 (22 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ ธนารักษ์พื้นที่ตราด เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ทุกวันพุธ บริเวณศาลา 100 ปีตราดรำลึก (22 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 62 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ได้มอบหมายให้นางสาววงเดือน สิงห์วิจารณ์ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้จัดทำโครงการสานสัมพันธ์ (22 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ ธนารักษ์พื้นที่ตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานบังคับคดี (22 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายสาธิต บุญแล ธนารักษ์พื้นที่ยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา เข้าสำรวจที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ยล.299 ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ท (22 สิงหาคม 2562)
นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ได้บรรยายการใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ เทศบาลตำบลนายายอาม (22 สิงหาคม 2562)
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ ธนารักษ์พื้นที่ตราด และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด เข้าร่วมโครงการ "อาหารเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลไปพร้อมมาตรฐาน GAP" (22 สิงหาคม 2562)
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ ธนารักษ์พื้นที่ตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมตราดสีทอง (22 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ ธนารักษ์พื้นที่ตราด และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด เข้าร่วมโครงการ "ปักหมุดธุรกิจ ติดดาว โดย คบจ." จังหวัดตราด ณ โรงแรมตราดซิติ้ (21 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายสมชาย จิรัตติกานนท์ ธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด เป็นประธาน ประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ดประจำเดือน เพื่อติดตามและสรุปผลงานยุทธศาสตร์ ภารกิจประจำของกรมธนารักษ์ฯ (21 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้นเพื่อตรวจรับมอบงานงวดที่ 7 (21 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 นางไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2562 (21 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เดินทางไปร่วมกิจกรรมโครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (21 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 นางกนิษฐา ทะมา ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม จัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2562 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม (20 สิงหาคม 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903