TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิรัช เกตุนวม ธนารักษ์พื้นที่ตาก เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ/คณะทำงานโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก เพื่อพิจารณา ขอบเขตและกระบวนการฝึกซ้ (25 พฤษภาคม 2561)
23 พ.ค. 61 เวลา 7.00 น. นายเกริกชัย พรหมดวง ธนารักษ์พื้นที่หนองคาย ร่วมโครงการสภากาแฟประจำเดือนพฤษภาคม 2561 โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพ ณ ห้องประชุมโรงแรมหนองคายธาวิลล่า (25 พฤษภาคม 2561)
นางวิไลรัตน์ อักษรพันธ์ ธนารักษ์พื้นที่นครศรีน พร้อมด้วย จนท.ธพ.นศ. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชา ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา (25 พฤษภาคม 2561)
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายในศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดชัยนาท เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ครบรอบ ๘๕ ปี (25 พฤษภาคม 2561)
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายโกวิท ฉันทจิตร ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ร่วมงาน "เดินวิ่งสมาธิ วิสาขะพุทธบูชา รักษาศีล 5 " (25 พฤษภาคม 2561)
นายสมจิตร์ ทองบริสุทธิ์ ธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (25 พฤษภาคม 2561)
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ๒๕๖๑ (25 พฤษภาคม 2561)
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร ร่วมสวดมนต์ ทำวัตรเย็น ณ วัดป่านิคมพัฒนาราม (24 พฤษภาคม 2561)
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ครบรอบ 85 ปี “ทำบ้านให้น่าอยู่ด้วยมือเรา ทาสีกำแพงเก่าให้ใหม่ไร้ค่าแรง” (24 พฤษภาคม 2561)
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรม “สนทนายามเช้า”จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 8 (24 พฤษภาคม 2561)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายอรุณชัย ภัทรานนท์ ธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานีพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 85 ปี มอบขนมและอุปกรณ์ (24 พฤษภาคม 2561)
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายอรุณชัย ภัทรานนท์ ธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานีพร้อมเจ้าหน้าที่ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมธนารักษ์ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาด (24 พฤษภาคม 2561)
เมื่อวันพุธที่23พฤษภาคม2561 นางรัตนา สมสวัสดิ์ ธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี ร่วบริจาคสิ่งของให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เนื่องในวันสถาปนากรมธนารักษ์ (24 พฤษภาคม 2561)
นางสุชาดา ปั้นจาด ธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันทำบุญถวายสังฆทาน เนื่องในวันสถาปนากรมธนารักษ์ ปีที่ 85 (24 พฤษภาคม 2561)
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายศุภโชค บัวทอง ธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ (24 พฤษภาคม 2561)
นายจงภัก ใจดี ธนารักษ์พื้นที่พังงา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา (24 พฤษภาคม 2561)
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นางนภาวรรณ นาจะหมื่น เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ ร่วมทำความสะอาดและร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันสถาปนากรมธนารักษ์ 85 ปี (24 พฤษภาคม 2561)
นายชัยวัฒน์ ศรีสมนึก ธนารักษ์พื้นที่สระบุรี พร้อมเจ้าหน้าสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี ร่วมทำบุญถวายอาหารคาว-หวาน และสังฆทานแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันครบรอบ 85 ปี วันสถาปนากรมธนารักษ์ (24 พฤษภาคม 2561)
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้า ฯ ร่วมทำบุญถวายอาหารคาว-หวาน และสังฆทานแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันครบรอบ 85 ปี วันสถาปนากรมธนารักษ์ (24 พฤษภาคม 2561)
กิจกรรมทำความสะอาดและปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ครบรอบ 85 ปี (24 พฤษภาคม 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ระบบบริการผู้เช่าและผู้ใช้ที่ราชพัสดุ
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์