TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
นายพูลศักดิ์ จงเจริญ ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี ร่วมบริจาคทรัพย์สินและสิ่งของให้กาชาด (17 พฤศจิกายน 2560)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและขอใช้ทุ่งศรีเมืองฯ ครั้งที่ 1/2561 (17 พฤศจิกายน 2560)
นายพูลศักดิ์ จงเจริญ ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี ถ่ายทอดนโยบายผู้บริหารกรมธนารักษ์ (17 พฤศจิกายน 2560)
นางปราณี พิฑูรมานิต นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ีสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร ร่วมประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายผู้บริหารกรมธนารักษ์ (17 พฤศจิกายน 2560)
วันที่ศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.นายนิพล อนุราช ธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้วร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day (17 พฤศจิกายน 2560)
ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินราชพัสดุท้องที่อำเภอร้องกวาง ราย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ และท้องที่อำเภอเด่นชัย ราย เทศบาลตำบลเด่นชัย (17 พฤศจิกายน 2560)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายจริยะ สัตยารักษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ได้ประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายของผู้บริหารกรมธนารักษ์ (17 พฤศจิกายน 2560)
“เทศกาลปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอม ครั้งที่ 10” (17 พฤศจิกายน 2560)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก นายวิรัช เกตุนวม ธนารักษ์พื้นที่ตาก เป็นปนะธานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ครั้ง (17 พฤศจิกายน 2560)
วันพฤหัสบดีที่ ๑6 พฤศจิกายน 2560 นายพรชัย พงษ์ภู่ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประ (16 พฤศจิกายน 2560)
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายมนัส ใจสอาด ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม พร้อมนายธีระพงษ์ ลือนาม นักประเมินราคราทรัพย์สินชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจอาคารชุด เซลศาลายา 5 อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (16 พฤศจิกายน 2560)
วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายสุวัฒน์ สุดจิตร์สมโภชน์ นายช่างสำรวจอาวุโส พร้อมนางสาวมานะ คำแพง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ราชพัสดุแปลง นฐ.185อำเภอดอนตูม ตำบลห้วยพระ จังหวัดนครปฐม (16 พฤศจิกายน 2560)
วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายมนัส ใจสอาด ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม พร้อมคณะเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ครั้งที่ 5/2560 โดยมีนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รอง ผวจ.นฐ.เป็นประธาน (16 พฤศจิกายน 2560)
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นางวาสนา ผุดผ่อง ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ร่วมประชุมประจำเดือนเพื่อติดตามการผลปฏิบัติงาน (16 พฤศจิกายน 2560)
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ได้เป็นประธานในการเปิดการประชุมสัมนา "นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารงานของกรมธนารักษ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (15 พฤศจิกายน 2560)
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.30 นายประยุทต์ กล่ำแสงใส เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ ได้ร่วมพิธีเปิดงานตลาดประชารัฐจังหวัดสุพรรณบุรี มหกรรมของดี 4 ภาค (15 พฤศจิกายน 2560)
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด วันพระบิดาแห่งฝนหลวง (15 พฤศจิกายน 2560)
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายสุชาติ ชัยจิตร์ ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล 2017 " (15 พฤศจิกายน 2560)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู เข้าศึกษาดูงานสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู (15 พฤศจิกายน 2560)
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.30 น.ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี เข้าร่วมงาน ร้าน ดร.น้ำจิต ดร.น้ำใจ ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี (15 พฤศจิกายน 2560)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ระบบบริการผู้เช่าและผู้ใช้ที่ราชพัสดุ
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์