TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
นายภูริต กุศลผลบุญ นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย บรมนาถบพิตร (16 ตุลาคม 2561)
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ ธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (16 ตุลาคม 2561)
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายไพโรจน์ คุ้มทรง ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (16 ตุลาคม 2561)
นายชัยวัฒน์ ศรีสมนึก ธนารักษ์พื้นที่สระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภุมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (16 ตุลาคม 2561)
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (16 ตุลาคม 2561)
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 นางวลัยพร สมวัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเช้าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (16 ตุลาคม 2561)
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวศุภรัตน์ สิงหรัตน์ นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการรักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานีพร้อมด้วยนายวันชัย คงเชื้อ นายช่างสำรวจอาวุโสและนายอมรเทพ (16 ตุลาคม 2561)
วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม ๒๕๖๑ นายนิพล อนุราช ธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (16 ตุลาคม 2561)
กิจกรรม"พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561" (16 ตุลาคม 2561)
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561 นางสาวศิริรัตน์ เปียชาติ นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ทำความสะอาดและพัฒนา ณ พระราชวังสนามจันทร์ (16 ตุลาคม 2561)
13ต.ค.61นายนราพันธ์ มูสิกะสังข์ นายช่างสำรวจ อาวุโส พร้อมด้วย จนท.สนง.ธพ.นศ.ร่วมพิธีวางพวงมาลาบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (16 ตุลาคม 2561)
เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” ณ ห้องฟ้าหลวงโรงแรมนภาลัย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (16 ตุลาคม 2561)
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 นายประมาณ เปลี่ยนสมัย ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (16 ตุลาคม 2561)
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 นางสาวศุภรัตน์ สิงหรัตน์ นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี พร้อมด้วยนายวันชัย คงเชื้อ นายช่างสำรวจอาวุโส และนายอมรเทพ วงษ์งาม (16 ตุลาคม 2561)
วันเสาร์ ที่ 13 ตุลาคม 2561 นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีบำเพ็ยพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (16 ตุลาคม 2561)
นายสมจิตร โพธิ์ศรีทอง นายช่างสำรวจอาวุโส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมบนาถบพิตร (16 ตุลาคม 2561)
14 ต.ค. 61 นางวิไลรัตน์ อักษรพันธ์ ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย จนท.สนง.ธพ.นศ. พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” (16 ตุลาคม 2561)
เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 ตุลาคม 2561 นายสุชาติ ชัยจิตร์ ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (16 ตุลาคม 2561)
นายสมจิตร โพธิ์ศรีทอง นายช่างสำรวจอาวุโส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (16 ตุลาคม 2561)
นางสาวสมคิด คงคร้าม นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ เข้าร่วมเวทีเสวนาในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์และรับโล่ขอบคุณจากเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนภาคกลางและตะวันตก (16 ตุลาคม 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์