TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
กิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดสมุทรสาคร ณ บริเวณสนามกลางกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร (11 ธันวาคม 2561)
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" และกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดแม่ฮ่องสอน (11 ธันวาคม 2561)
กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อสำเริง เมืองนิล บิดานายสำราญ เมืองนิล ตำแหน่งธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมาสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา (11 ธันวาคม 2561)
วันที่ 9 ธันวาคม 2561 นายนิพนธ์ เลิศล้ำ ธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี และนักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ ร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก” (11 ธันวาคม 2561)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดตาก และ นานอาจอง สุ่มประดิษฐ์ ผอ.ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่ตาก เป็ (11 ธันวาคม 2561)
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 นายปั้น เปล่งผิว ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ พร้อมด้วยนายพรชัย ผาคำ นายช่างสำรวจอาวุโส ได้ร่วมขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารที่ราชพัสดุ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (11 ธันวาคม 2561)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดสมุทรปราการ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ (11 ธันวาคม 2561)
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” จังหวัดสกลนคร (11 ธันวาคม 2561)
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่นครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อ... (11 ธันวาคม 2561)
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดเพชรบูรณ์ (11 ธันวาคม 2561)
เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม ร่วมโครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ (11 ธันวาคม 2561)
เมื่อวันพุธ ที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายประจวบ สมสวัสดิ์ ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (11 ธันวาคม 2561)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561นายนิพล อนุราช ธนารักษ์พื้นที่สระแก้วพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดสระแก้ว ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว (11 ธันวาคม 2561)
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น นายนิวัฒน์ นันทคีรี ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช เข้าประชุมคณะอนุกรรมการฯ โดยมีนายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม (11 ธันวาคม 2561)
กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดมุกดาหาร (11 ธันวาคม 2561)
เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายสมจิตร์ ทองบริสุทธิ์ ธนารักษ์พื่้นที่ร้อยเอ็ด เข้าพบผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 เพื่อหารือเกี่ยวกับการส่่งคืนที่ราชพัสดุที่อยู่ในครอบครองฯ (8 ธันวาคม 2561)
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายภูริต กุศลผลบุญ นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่่งชาติ (7 ธันวาคม 2561)
นายฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดจันทบุรี ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ (7 ธันวาคม 2561)
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายอรุณชัย ภัทรานนท์ ธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานีพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา (7 ธันวาคม 2561)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. (7 ธันวาคม 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์