TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายวีระ เณรบำรุง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 6/2561 ณ อาคารขายทอดตลาดทรัพย์ สนง.บังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ (24 เมษายน 2561)
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2561 ณ สนง.ธพ.พช. (24 เมษายน 2561)
เมื่อวันเสาร์ ที่ 21 เมษายน 2561 พันจ่าโท นิพนธ์ เลิศล้ำ ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทางด้านศาสนา โดยการปฏิบัติธรรม (24 เมษายน 2561)
ประชาสัมพันธ์ กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช (24 เมษายน 2561)
วันที่ 24 เมษายน ๒๕๖1 นายอรุณชัย ภัทรานนท์ ธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี ร่วมกับปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่ชี้แจงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดให้เช่า (24 เมษายน 2561)
วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรัตน์ นุ้ยป้อม ธนารักษ์พื้นที่เลย ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย เพื่อรับทราบการดำเนินการและแก้ไขปัญหา การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 (23 เมษายน 2561)
ประชุมกลุ่มธนารักษ์พื้นที่ 1 ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา (23 เมษายน 2561)
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ท่านที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (นายปรีชา มงคลหัตถี) และท่านรองอธิบดีด้านบริหาร (นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว) ได้มาตรวจเยี่ยมสำนักงานธนารักษ์ (23 เมษายน 2561)
วันนี้ 23 เมษายน 2561 นายมนัส ใจสอาด ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจแปลงยึดทรัพย์บ้านพักอำเภอสามพราน และที่ดินตำบลทัพหลวง ของนายชัยพร ศรีกุญชร และนางสำอางค์ บุญแสง (23 เมษายน 2561)
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 7 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี (23 เมษายน 2561)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 07.00 น. นายจริยะ สัตยารักษ์ ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายดอกบัวเพื่อเป็นพุทธบูชา ณ ลานเทียน สนามทุ่งศรีเมือง (23 เมษายน 2561)
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 นางวาสนา ผุดผ่อง ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการ ณ สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร เพื่อมอบนโยบายอธิบดีกรมธนารักษ์ฯ และกำกับ ติดตามการดำเนินงานฯ (23 เมษายน 2561)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ จัดพิธีสระเกล้าดำหัวท่านธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561... (20 เมษายน 2561)
นายวชิระ บัวมาศ ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) และคณะ (20 เมษายน 2561)
นายฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมทางด้านศาสนา ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ (20 เมษายน 2561)
นายฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ตรวจรับมอบอาคารยกกรรมสิทธิ์ (20 เมษายน 2561)
นายชัยวัฒน์ ศรีสมนึก ธนารักษ์พื้นที่สระบุรี และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มธนารักษ์พื้นที่ 1 (เจ้าพระยา-ป่าสัก) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสานักงานธนารั (20 เมษายน 2561)
นายถนัด หอมจันทร์ ธนารักษ์พื้นที่ตรัง และนายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์ นายอำเภอหาดสำราญ รับมอบที่ดินหลักฐาน น.ส.3ก เลขที่ 3170 และ 2985 รวมเนื้อที่ 206 ตารางวา ณ ที่ว่าการอำเภอหาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง (20 เมษายน 2561)
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่น่านพร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน ร่วมงานพิธีสูมาการะวะผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ณ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด (20 เมษายน 2561)
เมื่อวันที่ 18 เม.ย 2561 นายไพโรจน์ คุ้มทรง ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมกลุ่มธนารักษ์พื้นที่ 13 ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร (20 เมษายน 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ระบบบริการผู้เช่าและผู้ใช้ที่ราชพัสดุ
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์