TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ประจำจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2560 (21 กันยายน 2560)
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ นายนเรศ พรหมเสน ธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด รับมอบที่ดินจากนางจงจิต บุญโพธิ์ เนื้อที่ใช้ประโยชน์ในราชการ เป็นที่ก่อสร้างศูนย์บริการคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด เนื้อที่จำนวน ๕ ไร่ (21 กันยายน 2560)
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 นายพรศักดิ์ สาระบิล นายช่างสำรวจอาวุโส เป็นผู้แทนธนารักษ์พื้นที่นครพนมรับมอบที่ดินจากเทศบาลตำบลบ้านแพงเพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งเดินรถอำเภอบ้านแพง (21 กันยายน 2560)
วันที่ 21 กันยายน 2560 นายพิทยา อุณาตระการ นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประกอบพิธียกเสาเอกการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (21 กันยายน 2560)
เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2560 (21 กันยายน 2560)
นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เยี่ยมชมและรับฟังการดำเนินงานด้านการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน (21 กันยายน 2560)
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมะสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ 2560 (21 กันยายน 2560)
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก นำโดย นางสาวสมใจ สาริกะพันธ์ ธนารักษ์พื้นที่นครนายก ร่วมงาน “เปิดบันทึกความทรงจำการเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดนครนายก” ... (20 กันยายน 2560)
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก โดยนางสาวสมใจ สาริกะพันธ์ ธนารักษ์พื้นที่นครนายก ร่วมกับจังหวัดนครนายก ในงานฌาปนกิจศพ นายสิงโต เมืองเกษม บิดาของพระสิทธิวรนายก รองเจ้าคณะ... (20 กันยายน 2560)
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 นายอรรถพล คนเพียร ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ได้ออกอากาศวิทยุในรายการ ตามกระแสเศรษฐกิจการเงินการคลัง และร่วมสนับสนุนเงินในการดำเนินโครงการ NARAPEACE (นราสันติ) (20 กันยายน 2560)
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ พันจ่าโท นิพนธ์ เลิศล้ำ ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (คบจ.) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ (20 กันยายน 2560)
การเข้าร่วมประชุมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดตราด (20 กันยายน 2560)
นางวิไลรัตน์ อักษรพันธ์ ธ.พ.นศ.ร่วมเดินทางไปกับคณะของ สนง.พาณิชย์จังหวัดนครศรีฯ โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีฯนำคณะผู้แทนเข้าร่วมงานจัดแสดงในงาน Chaina ASEAN Expo 2017 (20 กันยายน 2560)
นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ กำกับ ดูแล การบริหารจัดการท่าเทียบเรือปากบารา ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล (19 กันยายน 2560)
นายประมาณ เปลี่ยนสมัย ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้ร่วมต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ พร้อมร่วมรับฟังนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของรัฐบาล ในวันที่ 18 กันยายน 2560 (19 กันยายน 2560)
สานักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด เปิดรับจองเหรียญที่ระลึก ในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 18 กันยายน 2560 (19 กันยายน 2560)
นายประมาณ เปลี่ยนสมัย ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ร่วมกับคณะ คบจ.ให้การต้อนรับ นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะฯ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 (19 กันยายน 2560)
บรรยากาศการจ่ายแลกเหรียญที่ระลึก โอกาสการถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.๙ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 (19 กันยายน 2560)
นางวิไลรัตน์ อักษรพันธ์ ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช เข้าร่วมพิธีถวายหมรับแบบประเพณีโบราณ เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2560 (19 กันยายน 2560)
เมื่อวันที่ 18 กันายน 2560 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม เปิดรับจองเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รอบ 2 ประชาชนสนใจเป็นจำนวนมาก (19 กันยายน 2560)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ระบบบริการผู้เช่าและผู้ใช้ที่ราชพัสดุ
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์