TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
นายสำราญ เมืองนิล ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ เข้าสักการะพระเทวธนบดี สถิตที่กษาปณ์รังสิต พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับใน การเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ (15 กรกฎาคม 2562)
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 1 เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 (12 กรกฎาคม 2562)
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองบริหารทรัพยากรบุคคลกรมราชทัณฑ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฏาคม 2562 (11 กรกฎาคม 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบางนา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 (10 กรกฎาคม 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบางนา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 (9 กรกฎาคม 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 (5 กรกฎาคม 2562)
คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครนายก ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 (3 กรกฎาคม 2562)
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (27 มิถุนายน 2562)
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (27 มิถุนายน 2562)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ (27 มิถุนายน 2562)
คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 (19 มิถุนายน 2562)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ ขอเชิญชวนเยาวชน นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการจัดทำภาพยนตร์การ์ตูนเอนิเมชัน (14 มิถุนายน 2562)
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพลอย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 (14 มิถุนายน 2562)
คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน และการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 (11 มิถุนายน 2562)
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าศึกษาดูงานที่พิพิธบางลำพู และพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 (29 พฤษภาคม 2562)
นางวาสนา ผุดผ่อง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เข้าตรวจราชการ สำนักกษาปณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องบัวฉัตร สำนักกษาปณ์ ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 (28 พฤษภาคม 2562)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานภัณฑ์รักษ์) บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ในรายการ “เรื่องง่ายใกล้ตัว” หลังข่าวภาคค่ำ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ MCOT HD (24 พฤษภาคม 2562)
นางวรนุช ภูอิ่ม ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า พร้อมคณะผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินและการคลังภาครัฐระดับสูง(บงส.)รุ่นที่ 6 เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและศูนย์การเรียนรู้ฯ (23 พฤษภาคม 2562)
ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินเข้าร่วมงาน วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ ๘๖ ปี (23 พฤษภาคม 2562)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินร่วมออกร้านจำหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ ๘๖ ปี (23 พฤษภาคม 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903