TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลาและศาลาธนารักษ์ 2 ได้นำเหรียญไปจำหน่ายและจ่ายแลก ในการเข้าร่วมกิจกรรม “เสวนายามเช้า” ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ (19 กรกฎาคม 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 (18 กรกฎาคม 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี การตลาด และคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 (10 กรกฎาคม 2561)
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เปิดจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษวันแรก มีประชาชนให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษเป็นจำนวนมากโดยจะเปิดให้บริการไปจนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 (3 กรกฎาคม 2561)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชม พิพิธบางลำพูเเละพิพิธภัณฑ์เหรียญ (28 มิถุนายน 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 (22 มิถุนายน 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 (22 มิถุนายน 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน สาขาการบัญชีและคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 (20 มิถุนายน 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 (19 มิถุนายน 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 (18 มิถุนายน 2561)
นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง เข้าชมกระบวนการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ โดย นางวรนุช ภู่อิ่ม ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ ให้การต้อนรับ ณ โรงกษาปณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 (14 มิถุนายน 2561)
สำนักงานกษาปณ์ เปิดจำหน่วยเหรียญที่ระลึกประจำวันเกิดชนิดคิวโปรนิกเกิลธรรมดา ราคา 100 บาท (7 มิถุนายน 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 (5 มิถุนายน 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน หลักสูตรเสมียนงบประมาณ รุ่นที่ 39 โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 (1 มิถุนายน 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารการเงิน รุ่นที่ 21(2/60) โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 (30 พฤษภาคม 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนนานาชาติแอสคอต เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 (23 พฤษภาคม 2561)
ข้าราชการและพนักงานสำนักกษาปณ์ เข้าร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 85 ปี ณ ห้องประชุมสำนักกษาปณ์ ชั้น 3 ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 (23 พฤษภาคม 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการเงิน และการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 (22 พฤษภาคม 2561)
สำนักกฎหมาย กรมธนารักษ์ ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพย์สิน พ.ศ. .... (21 พฤษภาคม 2561)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายพชร อนันต์ศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการเสวนาธนารักษ์ “ภูมิวัฒนธรรมชาวกรุง (รัตนโกสินทร์) : อยู่-กิน-นุ่งห่ม” (18 พฤษภาคม 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ระบบบริการผู้เช่าและผู้ใช้ที่ราชพัสดุ
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์