TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 (12 ตุลาคม 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายการเงิน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ “ธนาคารทิสโก้” เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 (11 ตุลาคม 2561)
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ NBT ถ่ายทำรายการข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง NBT การจัดกิจกรรมโครงการ Pipit Banglamphu Street Art “ธนารักษ์สรรค์ศิลป์ สืบถิ่นย่านบางลำพู” (8 ตุลาคม 2561)
พิพิธบางลำพู สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติรางวัล "วัฒนคุณาธร" ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม (4 ตุลาคม 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 2 เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 (28 กันยายน 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 (26 กันยายน 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 (21 กันยายน 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 (17 กันยายน 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2561 (14 กันยายน 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2 เข้าชมกระบวนการผลิตเหรียญกษาปณ์ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 (14 กันยายน 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 (13 กันยายน 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2 เข้าชมกระบวนการผลิตและชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 (13 กันยายน 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 (11 กันยายน 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 (10 กันยายน 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2 เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 (10 กันยายน 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 (6 กันยายน 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยาเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 (5 กันยายน 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนธนินทรวิทยาเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 (4 กันยายน 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 (3 กันยายน 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 (30 สิงหาคม 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์