TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ นำคณะสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 (25 เมษายน 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 (23 เมษายน 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 (22 เมษายน 2562)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของเเผ่นดินได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “ ทรรศนารัตนโกสินทร์ ” (17 เมษายน 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ แวะพักจัดขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกก่อนเดินทางสู่กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 (11 เมษายน 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ แวะพักจัดขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกก่อนเดินทางสู่กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 (11 เมษายน 2562)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ เข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) (9 เมษายน 2562)
นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธาน งานทำบุญประจำปีสำนักกษาปณ์ โดยมีผู้บริหารกรมธนารักษ์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักกษาปณ์ เข้าร่วมพิธี ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 (5 เมษายน 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับบริษัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำคณะครูค่ายการเงิน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 (4 เมษายน 2562)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ เข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 47 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 17 (3 เมษายน 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และคณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ-เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 (2 เมษายน 2562)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2562 โดยออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ (2 เมษายน 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 (1 เมษายน 2562)
เมื่อวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2562 สำนักทรัพย์สินมีค่าของเเผ่นดินได้จัดกิจกรรมโครงการเสวนาธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภูมิวัฒนธรรมชาวกรุงรัตนโกสินทร์ ปีที่ 2 (1 เมษายน 2562)
นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน(งานภัณฑ์รักษ์) ได้ให้สัมภาษณ์รายการสารคดี "ไทยทึ่ง Wow! Thailand” ทางช่อง GMM25 (27 มีนาคม 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 (6 มีนาคม 2562)
นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน(งานภัณฑ์รักษ์) ได้ให้สัมภาษณ์รายการ “กอดรัต Field Trips” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง3HD ในประเด็นพิพิธบางลำพู (6 มีนาคม 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาระดับ ปวช. และปวส.วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 (4 มีนาคม 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร M.B.A ชาวจีน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 (27 กุมภาพันธ์ 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 (25 กุมภาพันธ์ 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903