TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา

หมวดย่อย
   ประกวดราคา สอบราคา
   ประกาศร่าง TOR
   ผู้ชนะประกวดราคา
   กฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   หนังสือประกาศจากคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องพิมพ์ภาพเหมือน ระบบไฟเบอร์ จำนวน 2 เครื่อง (31 ตุลาคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มีนาคม 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (6 ธันวาคม 2559)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (31 สิงหาคม 2559)
สอบราคาซื้อเตาหลอมไฟฟ้า ขนาดความจุ 1 กิโลกรัม จำนวน 1 เตา (สำนักการคลัง) (26 ธันวาคม 2557)

หน้า : [1]

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903