TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการลงทุน (SEZ : Development for Enhancing Investment)

การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการลงทุน (SEZ : Development for Enhancing Investment)
ประกาศเปิดประมูลสรรหาเอกชนเช้าลงทุนในเขตพัฒนาเศรฐกิจพิเศษตาก และเงื่อนไขเสนอการลงทุน
เงื่อนไขประมูล ตาก
ประกาศเปิดประมูลสรรหาเอกชนเช้าลงทุนในเขตพัฒนาเศรฐกิจพิเศษนครพนม และเงื่อนไขเสนอการลงทุน
เงื่อนไขประมูล นครพนม
ประกาศเปิดประมูลสรรหาเอกชนเช้าลงทุนในเขตพัฒนาเศรฐกิจพิเศษกาญจนบุรี และเงื่อนไขเสนอการลงทุน
เงื่อนไขประมุุูล กาญจนบุรี
>> กำหนดการเปิดประมูลสรรหาเอกชนเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก นครพนม และกาญจนบุรี พร้อมข้อมูลพื้นที่ลงทุน
>> สิทธิประโยชน์การลงทุนและกิจการเป้าหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
>> แนวทางหลักเกณฑ์การพัฒนาพื้นที่ & อัตราค่าเช่า และค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า
>> หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกผู้พัฒนาพื้นที่เพื่อการลงทุนในที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (TOR : SEZ Development for Enchancing Investment)
>> พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ตาก สระแก้ว สงขลา มุกดาหาร ตราด และหนองคาย)
>> ประกาศประมูล สรรหา และคัดเลือกผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

หน้า : [1]

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์