TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการลงทุน (SEZ : Development for Enhancing Investment)

การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการลงทุน (SEZ : Development for Enhancing Investment)
เงื่อนไขเสนอการลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
ประกาศเปิดประมูลสรรหาเอกชนเข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
การจัดตั้งเขตปลอดอากรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดหนองคาย
วีดีทัศน์ภาพรวมจังหวัดหนองคาย
เส้นทางขนส่ง จ.มุกดาหาร
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดมุกดาหาร
วีดีทัศน์แนะนำ จังหวัดมุกดาหาร
ข้อมูลพื้นฐานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
วีดีทัศน์แนะนำ จังหวัดนครพนม
นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน
สิทธิประโยชน์ในการลงทุนเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ BOI
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกผู้พัฒนาพื้นที่เพื่อการลงทุนในที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (TOR : SEZ Development for Enchancing Investment)
ประกาศเปิดประมูลสรรหาเอกชนเข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม และเงื่อนไขเสนอการลงทุน
เงื่อนไขนครพนม
ประกาศเปิดประมูลสรรหาเอกชนเข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร และเงื่อนไขเสนอการลงทุน
เงื่อนไขมุกดาหาร
ประกาศเปิดประมูลสรรหาเอกชนเข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายและเงื่อนไขเสนอการลงทุน
เงื่อนไขหนองคาย
ประกาศเปิดประมูลสรรหาเอกชนเช้าลงทุนในเขตพัฒนาเศรฐกิจพิเศษตาก และเงื่อนไขเสนอการลงทุน

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903