TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เขตพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (SEZ : Development for Enhancing Investment)
ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เขตพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (SEZ : Development for Enhancing Investment)
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ร่วมเสวนา โครงการแสดงศักยภาพ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม กับกรมธนารักษ์ และบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 1/2562
ดูพื้นที่การลงทุนในเขตพัฒนาเศษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
ประชุมชี้แจงผู้ลงทุนและดูพื้นที่การลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
แถลงข่าวการเปิดประมูลสรรหาผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมชี้แจงนักลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายธำรงค์ ทองตัน ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์
เมื่อวันที่ 26 พ.ย.61 ชี้แจงการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม โดย นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครพนม นายธำรงค์ ทองตัน ผอ.กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ์
เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานสรรหา คัดเลือก และเจรจาผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม หารือกรณี พิจารณาแนวทางการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดิน สำหรับจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม หารือกรณี พิจารณาแนวทางการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดิน สำหรับจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์ พร้อมธนารักษ์พื้นที่ตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงผู้ซื้อเอกสารการลงทุน
เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์ พร้อมนายสมชาย วิทยดำรงค ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงผู้ซื้อเอกสาร
เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือกรณี การปรับแนวทางมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกระตุ้นการค้า การลงทุน และการบริการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมรับฟังหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุนในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และนครพนม เพื่อจัดทำ MARKET SOUNDING
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษครั้งที่ 1/2560 โดยมี นายพชร อนันตศิลป์
เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานพิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ระหว่าง กรมธนารักษ์ กับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานพิธีลงนามสัญญาเช่าที่ราชพัสดุเพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครบวงจรในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วยนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ได้ร่วมแถลงข่าวผลการประชุม

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903