TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม ขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญ
บันทึกรับทราบแนวเขตที่ราชพัสดุและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้ที่ราชพัสดุ
แบบสำรวจรายการส่ง-รับที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน
แบบแจ้งการรื้อถอนและจำหน่าย อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง.(แบบ ทร.11)
แบบรายงานการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวที่ราชพัสดุ (แบบ ธร.3801)
แบบแสดงความประสงค์ขอโอนมารับราชการสังกัดกรมธนารักษ์
แบบขอโอนมาตรา ๖๔
ใบสมัครวารสารธนารักษ์
แบบตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง (รายการที่ดิน)
แบบรายละเอียดการตรวจสอบรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง (เปรียบเทียบข้อมูลทะเบียน)

หน้า : [1]

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903