TH | EN | W3C | Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
    1     2     3     4     5     6     7     8     9  
annouce
นายอำนวย ปรีมนวงศ์
 
 
 
 
อธิบดีกรมธนารักษ์
amnuaypr@treasury.go.th
 
 
 
 

 


 
 
 
 ปฏิทินกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลอยู่ในระดับใด

 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิกภาพข่าวกรม
ภาพข่าวจังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
จดหมายข่าว/ประกาศจังหวัด
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมดำเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา ครั้งที่ 14-8/2562 (ปรับปรุงวันที่ 13 กันยายน 2562)

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง (ปรับปรุงวันที่ 13 กันยายน 2562)

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง (ปรับปรุงวันที่ 13 กันยายน 2562)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กรมธนารักษ์ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ปรับปรุงวันที่ 12 กันยายน 2562)

     
ประกวดราคา สอบราคาประกาศร่าง TOR ผู้ชนะประกวดราคากฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
11 กันยายน 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน

9 กันยายน 2562 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร เรื่อง ขายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีขายทอดตลาด (ประมูลด้วยวาจา)

6 กันยายน 2562 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...

6 กันยายน 2562 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

3 กันยายน 2562 ประกาศ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

3 กันยายน 2562 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 กันยายน 2562 ประกาศ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารฯ

     
ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว 
2 สิงหาคม 2562 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนโครงการ 1อำเภอ 1ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการกษาปณ์ ปก. ของกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 2 ส.ค. 2562 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

1 กรกฎาคม 2562 สถานะการเรียกบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้และผู้ได้รับการคัดเลือก (ข้าราชการ)

25 มิถุนายน 2562 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือกฯ ผู้ได้รับทุนโครงการ1อำเภอ1ทุนในตำแหน่งนว.กษาปณ์ ปก. ลว. 25มิ.ย.62 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

5 มิถุนายน 2562 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

17 พฤษภาคม 2562 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งใน ตน.นักจัดการงานทั่วไป ปก. ลว.17 พฤษภาคม 2562 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

     

หน้าหลัก >> แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปีงบประมาณ 2562

หน้า : [1]สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903