TH | EN | W3C | Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
    1     2     3     4     5     6     7     8     9  
annouce
นายอำนวย ปรีมนวงศ์
 
 
 
 
อธิบดีกรมธนารักษ์
amnuaypr@treasury.go.th
 
 
 
 

 


 
 
 
 ปฏิทินกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลอยู่ในระดับใด

 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิกภาพข่าวกรม
ภาพข่าวจังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
จดหมายข่าว/ประกาศจังหวัด
การประชุมการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ปรับปรุงวันที่ 19 กันยายน 2562)

กรมธนารักษ์ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) โครงการอบรบเชิงปฎิบัติการหลักสูตร “ข้าราชการใหม่ กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” (ปรับปรุงวันที่ 19 กันยายน 2562)

การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 5/2562 (ปรับปรุงวันที่ 19 กันยายน 2562)

นางบุษกร ปราบณศักดิ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล มอบของที่ระลึกให้กับนายลือชา นิสัยกล้า ผู้ตรวจราชการกรม เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ (ปรับปรุงวันที่ 18 กันยายน 2562)

     
ประกวดราคา สอบราคาประกาศร่าง TOR ผู้ชนะประกวดราคากฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
19 กันยายน 2562 ประกาศกรมธนารักษ์โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงาน

19 กันยายน 2562 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ของอาคารศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...

18 กันยายน 2562 ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาด ปี 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร

17 กันยายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติการรื้อถอนอาคารราชพัสดุ บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.493 (บางส่วน) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

11 กันยายน 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน

9 กันยายน 2562 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร เรื่อง ขายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีขายทอดตลาด (ประมูลด้วยวาจา)

6 กันยายน 2562 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...

     
ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว 
2 สิงหาคม 2562 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนโครงการ 1อำเภอ 1ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการกษาปณ์ ปก. ของกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 2 ส.ค. 2562 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

1 กรกฎาคม 2562 สถานะการเรียกบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้และผู้ได้รับการคัดเลือก (ข้าราชการ)

25 มิถุนายน 2562 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือกฯ ผู้ได้รับทุนโครงการ1อำเภอ1ทุนในตำแหน่งนว.กษาปณ์ ปก. ลว. 25มิ.ย.62 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

5 มิถุนายน 2562 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

17 พฤษภาคม 2562 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งใน ตน.นักจัดการงานทั่วไป ปก. ลว.17 พฤษภาคม 2562 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

     

หน้าหลัก >> แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ปีงบประมาณ 2562

หน้า : [1]สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2273 0899 - 903 , 0 2059 4999