TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคา (โดม) ลานอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 กรกฎาคม 2562)
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.2 ชั้น พร้อมงานภายนอก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 กรกฎาคม 2562)
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานถมดินพร้อมกำแพงกันดินสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 กรกฎาคม 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี (9 กรกฎาคม 2562)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประมูลโครงการปรับปรุงและบริหารจัดการกิจการสนามกอล์ฟบางพระ จังหวัดชลบุรี (4 กรกฎาคม 2562)
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (2 กรกฎาคม 2562)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างงานถมดินพร้อมกำแพงกันดินสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยตามประกาศจังหวัดสุโขทัย (25 มิถุนายน 2562)
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานถมดินพร้อมกำแพงกันดินสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 มิถุนายน 2562)
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อชั้นวางอะไหล่พร้อมติดตั้ง จำนวน 1ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 มิถุนายน 2562)
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องการประมูลสิทธิก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร.1469 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (24 มิถุนายน 2562)
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องการประมูลสิทธิก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร.1492 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (24 มิถุนายน 2562)
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องการประมูลสิทธิก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร.1497 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (24 มิถุนายน 2562)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงใยสังเคราะห์สำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์ รวม 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 มิถุนายน 2562)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงผ้าดิบสำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์ รวม 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 มิถุนายน 2562)
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 มิถุนายน 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการ จำนวน 26 รายการ (14 มิถุนายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์ (e-bidding) (14 มิถุนายน 2562)
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อชั้นเหล็กสำหรับวางวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 มิถุนายน 2562)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 การจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (13 มิถุนายน 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาพิมพ์บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินด้วยกระดาษต่อเนื่อง 2 ชั้น จำนวน 1,400 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 มิถุนายน 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903