TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคา สอบราคา
ประกาศยกเลิก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (20 กันยายน 2562)
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสนามหญ้า ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (20 กันยายน 2562)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ของอาคารศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563... (19 กันยายน 2562)
ประกาศกรมธนารักษ์โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงาน (19 กันยายน 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาด ปี 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร (18 กันยายน 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติการรื้อถอนอาคารราชพัสดุ บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.493 (บางส่วน) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (17 กันยายน 2562)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน (11 กันยายน 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร เรื่อง ขายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีขายทอดตลาด (ประมูลด้วยวาจา) (9 กันยายน 2562)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (6 กันยายน 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563... (6 กันยายน 2562)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 กันยายน 2562)
ประกาศ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (3 กันยายน 2562)
ประกาศ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารฯ (2 กันยายน 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลและบำรุงรักษาสนามหญ้าศูนย์ราชการฯ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (30 สิงหาคม 2562)
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อและติดตั้งหน่วยความจำเพื่อบันทึกภาพกล้องวงจรปิด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 สิงหาคม 2562)
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ทดแทน) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 สิงหาคม 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 สิงหาคม 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักกษาปณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 สิงหาคม 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่และสิ่งก่อสร้างประกอบอาคารพิพิธบางลำพู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 สิงหาคม 2562)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ ที่ 4/2562 อาคารราชพัสดุ (อาคารคลังพัสดุ 2) จำนวน 1 รายการ ซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.493 (บางส่วน) โฉนดที่ดินเลขที่ 10135 (20 สิงหาคม 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903