TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการเครื่อข่ายอินเทอร์น็ตพร้อม Sim card ipad จำนวน 1 หมายเลข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มกราคม 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 3 ประเภท (รวม 10 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 มกราคม 2562)
ขายทอดพัสดุไม่ใช้ราชการ จำนวน 27 รายการ (21 มกราคม 2562)
การประกวดราคาจัดซื้อคุรภัณฑ์ยานพาหนะ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) (18 มกราคม 2562)
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (16 มกราคม 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (16 มกราคม 2562)
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ คสล.3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 มกราคม 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบรดน้ำต้นไม้ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 มกราคม 2562)
ประกวดราคาซื้อเครื่อง ELECTROLYTE จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 มกราคม 2562)
ประกวดราคาซื้อโต๊ะและเก้าอี้ประจำห้องอบรม ชั้น 3 สำนักกษาปณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 มกราคม 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (15 มกราคม 2562)
ประกาศจังหวัดระยองเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2ชั้น พร้อมงานภายนอก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (15 มกราคม 2562)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ (14 มกราคม 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (11 มกราคม 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (11 มกราคม 2562)
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง การเปิดประมูลโครงการ "บ้านคนไทยประชารัฐ" ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลป.354 (บางส่วน) ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เนื้อที่ประมาณ 55 - 1 -33 ไร่ (11 มกราคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 มกราคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตพร้อม Sim Card Card ipad จำนวน 1 หมายเลขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 มกราคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 มกราคม 2562)
ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย (หลังใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 มกราคม 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903