TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคา สอบราคา
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา (20 พฤศจิกายน 2562)
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ไม่ใช้ราชการ จำนวน 80 รายการ (20 พฤศจิกายน 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา (20 พฤศจิกายน 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (20 พฤศจิกายน 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 พฤศจิกายน 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 พฤศจิกายน 2562)
ยกเลิกการประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลระบบมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 2 รายการ รวม 42 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (18 พฤศจิกายน 2562)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (18 พฤศจิกายน 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 พฤศจิกายน 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 พฤศจิกายน 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักบริหารเงินตรา จำนวน 3 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 พฤศจิกายน 2562)
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลระบบมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 พฤศจิกายน 2562)
ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องพิมพ์ภาพเหมือน ระบบไฟเบอร์ จำนวน 2 เครื่อง (31 ตุลาคม 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมธนารักษ์ อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ อาคารอเนกประสงค์ และอาคารหน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ (ในบริเวณกระทรวงการคลัง) ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ตุลาคม 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน (อาคารพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ และอาคารพิพิธบางลำพู) ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ตุลาคม 2562)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาข้างเหมาปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการในพิพิธบางลำพู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 ตุลาคม 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบกล้องวงจรปิดของศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ (5 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 ตุลาคม 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 ตุลาคม 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี เรื่องประมูลรื้อถอนและขายถอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารราชพัสดุ (11 ตุลาคม 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยฯ ปี 2563 สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน (27 กันยายน 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903