TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารพิพิธภัณฑ์เหรียญ และอาคารพิพิธบางลำพู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 พฤศจิกายน 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำโครงการศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 พฤศจิกายน 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบกล้องวงจรปิดของศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ (3 แห่ง) (9 พฤศจิกายน 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักบริหารเงินตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะเวลา 10 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 พฤศจิกายน 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (9 พฤศจิกายน 2561)
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางกรมธนารักษ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 พฤศจิกายน 2561)
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (7 พฤศจิกายน 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ (7 พฤศจิกายน 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เรื่อง การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ (2 พฤศจิกายน 2561)
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 3 ชั้น 7 ยูนิต (ส่วนที่เหลือจากการบอกเลิกสัญญาจ้างเดิม) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E- Bidding) (2 พฤศจิกายน 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ (31 ตุลาคม 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย ค.ส.ล.3 ชั้น 7 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ตุลาคม 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศของสำนักบริหารเงินตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 ตุลาคม 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลา 10 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร (26 ตุลาคม 2561)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (24 ตุลาคม 2561)
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (22 ตุลาคม 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (18 ตุลาคม 2561)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 ตุลาคม 2561)
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น 7 ยูนิต (งานส่วนที่เหลือจากการบอกเลิกสัญญาจ้างเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) (17 ตุลาคม 2561)
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลระบบมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (11 ตุลาคม 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์