TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งแผงบังแดดห้องลงยาสี จำนวน 1 งาน สำนักกษาปณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 สิงหาคม 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานกองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารกรมธนารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 สิงหาคม 2561)
ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดด้วยเส้นลวดนำกระแสไฟฟ้า ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 สิงหาคม 2561)
ประกวดราคาซื้อชั้นเก็บรักษาแม่ตรา ดวงตรา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 สิงหาคม 2561)
ประกาศจังหวัดสกลนคร (8 สิงหาคม 2561)
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องการประมูลจัดสร้างและบริหารโครงการที่อยู่อาศัยตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้ชื่อโครงการ บ้านคนไทย (7 สิงหาคม 2561)
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.2ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 สิงหาคม 2561)
ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับผิวดวงตรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Bidding) (7 สิงหาคม 2561)
ประกวดราคาซื้อเงินบริสุทธิ์ไม่ต่ำกว่า 99.9% จำนวน 10,000 กก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 สิงหาคม 2561)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการทาวเฮ้า 2 ชั้น 5 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 สิงหาคม 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (3 สิงหาคม 2561)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา (31 กรกฎาคม 2561)
ประกวดราคาซื้อครุภัณ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 กรกฎาคม 2561)
ประกาศราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (24 กรกฎาคม 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำแผงเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนพุทธศักราช 2560 จำนวน 10,000 เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 กรกฎาคม 2561)
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (23 กรกฎาคม 2561)
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องการประมูลลงทุนโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร.1790 (บางส่วน) ต.ป้าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (20 กรกฎาคม 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดของ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ (19 กรกฎาคม 2561)
ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 กรกฎาคม 2561)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ จำนวน ๒ หลัง ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 กรกฎาคม 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์