TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคา สอบราคา
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561 (23 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซ้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (21 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนนิ้วมือ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (20 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกวดราคาซื้อเหรียญกษาปณ์สำเร็จรูปโลหะผสมสีขาวสอดไส้ทองแดง (Cupro-nickel clad copper) ชนิดราคา ๕ บาท จำนวน ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (20 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร(รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (16 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (15 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกวดราคาซื้อเบ้าหลอมโลหะ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัม สำหรับใช้กับเตาหลอมไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ ยี่ห้อ Pillar แบบ 350 Kg 225 Kw, 600 Hz จำนวน 12 ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (หลังใหม่) ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 กุมภาพันธ์ 2561)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะทดแทนคันเดิม (13 กุมภาพันธ์ 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (หลังใหม่) (7 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (หลังใหม่) ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 รื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (5 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (5 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกวดราคาซื้อเงินบริสุทธิ์ ไม่ต่ำกว่า ๙๙.๙% จำนวน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (1 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกวดราคาซื้อเพชรลูกเหลี่ยมเกสร คุณภาพน้ำขาวไม่น้อยกว่า ๘๕% ชนิดสีออกเหลือง TLC (Top Light Color) จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (1 กุมภาพันธ์ 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ (31 มกราคม 2561)
ประกวดราคาซื้อรถเคลื่อนที่บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (26 มกราคม 2561)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 มกราคม 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 มกราคม 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ระบบบริการผู้เช่าและผู้ใช้ที่ราชพัสดุ
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์