TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ประกาศร่าง TOR
ประกาศร่าง TOR

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารพิพิธภัณฑ์เหรียญ และอาคารพิพิธบางลำพู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 มกราคม 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่ของกรมธนารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 มกราคม 2562)
ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 มกราคม 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาฝังเพชรชิ้นงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รร 6 บุรุษ และสตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (7 มกราคม 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบรดน้ำต้นไม้ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 มกราคม 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งท่อดูดควันในโรงอาหาร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (7 มกราคม 2562)
ประกวดราคาซื้อโต๊ะและเก้าอี้ประจำห้องอบรม ชั้น 3 สำนักกษาปณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (3 มกราคม 2562)
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 ธันวาคม 2561)
ประกวดราคาซื้อเครื่อง ELECTROLYTE จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 ธันวาคม 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๓ ประเภท (รวม ๑๐ รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 ธันวาคม 2561)
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 ธันวาคม 2561)
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 ธันวาคม 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องประชุมสำนักบริหารเงินตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 ธันวาคม 2561)
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ธันวาคม 2561)
ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะผสมอลูมิเนียมบรอนซ์ (Aluminium bronze) ชนิดราคา 2 บาท จำนวน 840,000 กก. หรือประมาณ 210,000,000 เหรียญ (17 ธันวาคม 2561)
ประกวดราคาซื้อสีลงยาชนิดก้อน (ยาร้อน) จำนวน 2 รายการ (17 ธันวาคม 2561)
ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะผสมสีขาวสอดไส้ทองแดง (Cupro - nickel clad copper) ชนิดราคา 5 บาท จำนวน 2,280,000 กิโลกรัม จำนวน 380,000,000 เหรียญ (17 ธันวาคม 2561)
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาทำแพรแถบประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๔ ประเภท (รวม ๗ รายการ) (7 ธันวาคม 2561)
ร่างประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะสองสี (Bi-metal) ชนิดราคา ๑๐ บาท จำนวน ๑,๙๕๕,๐๐๐ กิโลกรัม หรือประมาณ ๒๓๐,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 ธันวาคม 2561)
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาทำกล่องบรรจุเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประเภทกำมะหยี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๓ ประเภท (รวม ๑๘ รายการ) (7 ธันวาคม 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903