TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ประกาศร่าง TOR
ประกาศร่าง TOR

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้นพร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์์(e-bidding) (12 กันยายน 2562)
ประกาศร่าง TOR เรื่องจ้างเหมาบริการทำความสะอาดดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ของอาคารศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563... (6 กันยายน 2562)
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ทดแทน) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 สิงหาคม 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักกษาปณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 สิงหาคม 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding) (21 สิงหาคม 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่และสิ่งก่อสร้างประกอบอาคารพิพิธบางลาพู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 สิงหาคม 2562)
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล(Conference) เพื่อทดแทนของเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (9 สิงหาคม 2562)
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานระบบ Building Information Modeling (BIM)จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (9 สิงหาคม 2562)
ร่างขอบเขตงาน(รูปแบบรายงานการก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา (9 สิงหาคม 2562)
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ทดแทน) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (8 สิงหาคม 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมชุดอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 สิงหาคม 2562)
ประกวดราคาซื้อและติดตั้งหน่วยความจำเพื่อบันทึกภาพกล้องวงจรปิด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 สิงหาคม 2562)
ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์เพิ่มเติม สำหรับสำนักบริหารเงินตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 สิงหาคม 2562)
ประกวดราคาซื้อเครื่องเจียร (CNC Cylindrical grinder) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 กรกฎาคม 2562)
ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารประกอบของกลิ่น จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 กรกฎาคม 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงจัดแสดงนิทรรศการในพิพิธบางลำพู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (22 กรกฎาคม 2562)
ประกวดราคาซื้อชั้นวางอะไหล่พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 กรกฎาคม 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงใยสังเคราะห์สำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์ รวม 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (19 กรกฎาคม 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงผ้าดิบสำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์ รวม 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 กรกฎาคม 2562)
ประกวดราคาซื้อชั้นเหล็กสำหรับวางวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 กรกฎาคม 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903