TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ประกาศร่าง TOR
ประกาศร่าง TOR

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมและทดแทนของเดิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (14 พฤศจิกายน 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารพิพิธภัณฑ์เหรียญ และอาคารพิพิธบางลำพู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 พฤศจิกายน 2561)
ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบ Call Center ของกรมธนารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (8 พฤศจิกายน 2561)
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางกรมธนารักษ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 ตุลาคม 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบกล้องวงจรปิดของศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ (3 แห่ง) (29 ตุลาคม 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำดครงการศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ตุลาคม 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักบริหารเงินตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะเวลา 10 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 ตุลาคม 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลา 10 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร (17 ตุลาคม 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศของสำนักบริหารเงินตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 ตุลาคม 2561)
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุงครั้งที่ 1) (3 ตุลาคม 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักกษาปณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 11 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 กันยายน 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศ สำนักกษาปณ์ จำนวน 11 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 กันยายน 2561)
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลระบบมัลติฟังก์ชั่น จำนวน ๒ รายการ (20 กันยายน 2561)
ประกาศราคากลางการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด สำหรับอาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (10 กันยายน 2561)
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางกรมธนารักษ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 กันยายน 2561)
ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 กันยายน 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมธนารักษ์ อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ อาคารอเนกประสงค์และอาคารหน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ (ในบริเวณกระทรวงการคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 12 เดือน (e-bidding) (3 กันยายน 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงพลาสติกชนิดม้วน สำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน (สำนักกษาปณ์) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 สิงหาคม 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมห้องสุขาและห้องอาบน้ำ สำนักกษาปณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 สิงหาคม 2561)
ประกวดราคาซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 สิงหาคม 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์