TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ประกาศร่าง TOR
ประกาศร่าง TOR

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานส่วนประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารกรมธนารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 พฤษภาคม 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำภาชนะบรรจุเหรียญสำเร็จ ขนาดมาตรฐาน (Standard Bin) จำนวน 200 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (16 พฤษภาคม 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงพลาสติกชนิดม้วนสำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน จำนวน 3 ประเภท (รวม 8 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 พฤษภาคม 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงใยสังเคราะห์สำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์ รวม 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 พฤษภาคม 2562)
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กราไฟต์ สำหรับเตาหลอมหล่อแบบต่อเนื่อง ยี่ห้อ Rautomead รุ่น RMJ/H025 จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 พฤษภาคม 2562)
ประกวดราคาซื้อเครื่องอุลตร้าโซนิค จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 พฤษภาคม 2562)
ประกวดราคาซื้อชั้นเหล็กสำหรับวางวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 พฤษภาคม 2562)
ประกวดราคาซื้อเครื่องแกะลวดลาย (CNC Engraving Machine) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 พฤษภาคม 2562)
ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักบนสายพาน ชั่งได้ไม่น้อยกว่า 25 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 พฤษภาคม 2562)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี (30 เมษายน 2562)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานระบบ Building Information Modeling (BIM) จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 เมษายน 2562)
ร่างประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น (Size M) พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 เมษายน 2562)
ประกวดราคาซื้อเวทีสำเร็จรูป จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 เมษายน 2562)
ประกวดราคาซื้อชั้นวางอะไหล่พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 เมษายน 2562)
ประกวดราคาซื้อเครื่องเจียรนัยแนวราบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 เมษายน 2562)
ร่างประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (19 เมษายน 2562)
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอก (10 เมษายน 2562)
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอกและโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (5 เมษายน 2562)
ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดลิ่มโลหะ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 เมษายน 2562)
ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 เมษายน 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903