TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ผู้ชนะประกวดราคา
ผู้ชนะประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจสอบแบบแปลนก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังและแบบแปลนการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโบราณสถาน โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชักสามฯ โดยวิธีคัดเลือก (20 พฤศจิกายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ (19 พฤศจิกายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเพชรกรีดหินเจียร ขนาด 2.5CT จำนวน 6 ชิ้น (19 พฤศจิกายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อฉนวนกันความร้อนสำหรับหุ้มท่อ จำนวน 1 ม้วน (19 พฤศจิกายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อมอเตอร์พัดลมคอยล์เย็น จำนวน 2 ตัว (19 พฤศจิกายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำหรับห้องผู้บริหารระดับสูง รวม 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พฤศจิกายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหมึกพิมพ์ยี่ห้อ HP รุ่น Laserjet Pro M402d จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พฤศจิกายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างปรับปรุงระบบภาพห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารกรมธนารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พฤศจิกายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซ่อมแซมแก้ไขน้ำรั่วซึมห้องสันทนาการและห้องออกกำลังกาย ชั้น 8 อาคารกรมธนารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พฤศจิกายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พฤศจิกายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พฤศจิกายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP Color Laserjet Pro M452/477 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พฤศจิกายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบกล้องวงจรปิดของศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ (5แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 พฤศจิกายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อดอกผ้าขัด สีขาว จำนวน 500 อัน (15 พฤศจิกายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อดอกผ้าขัด สีขาว จำนวน 300 อัน (15 พฤศจิกายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อลวดทองแดง จำนวน 25 ม้วน (15 พฤศจิกายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหน้ากากอนามัยแบบกรองคาร์บอน จำนวน 1,440 ชิ้น (15 พฤศจิกายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน (อาคารพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ และอาคารพิพิธบางลำพู) ประจำปี 2563 (e-bidding) (15 พฤศจิกายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 พฤศจิกายน 2562)
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักบริหารเงินตรา จำนวน 3 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (15 พฤศจิกายน 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903