TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ผู้ชนะประกวดราคา
ผู้ชนะประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มีนาคม 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอกสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 มีนาคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับ Notebook ยี่ห้อ DElL รุ่น E6410 จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มีนาคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ รวม 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มีนาคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ๊นเตอร์สำหรับห้องผู้อำนวยการส่วนคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มีนาคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายอะคลิลิคพร้อมสติ๊กเกอร์ชื่อผู้บริหาร สำหรับติดบนรูปภาพทำเนียบผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มีนาคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่และน้ำยาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มีนาคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างและจัดเช่าพัสดุ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานของธนารักษ์พื้นที่” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มีนาคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำคำแปลสัญญาเช่าที่ดิน จำนวนประมาณ 6 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มีนาคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างพิมพ์ซองรหัสลับ 3 ชั้น จำนวน 24 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มีนาคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำกล่องบรรจุเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ชนิดเหรียญทองคำขัดเงา จำนวน 25,000 กล่อง โดยวิธีคัดเลือก (18 มีนาคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานหมวดรถยนต์ โยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มีนาคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มีนาคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลสำหรับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮอ 3231 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มีนาคม 2562)
การจัดซื้อหมึกพิมพ์ยี่ห้อ Epson รุ่น C3900DN จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มีนาคม 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 มีนาคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลสำหรับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮอ 3231 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มีนาคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องคิดเลขแบบพกพา 14 หลัก จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 มีนาคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาฝังเพชรชิ้นงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รร 6 บุรุษและสตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 มีนาคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 มีนาคม 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903