TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ผู้ชนะประกวดราคา
ผู้ชนะประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการด้านการรักษาความปลอดภัย สำนักกษาปณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 กันยายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซ่อมเครื่องส่งเอกสาร (FAX) ยี่ห้อ Panasonic รุ่น KX-FL422CK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 กันยายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลชุดทำน้ำ DI จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 กันยายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาประสิทธิภาพกรมธนารักษ์สู่ระบบราชการ 4.0" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีคัดเลือก (20 กันยายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาร่วมให้คำปรึกษา แนะนำ ในการอ่านรายละเอียดและจัดทำข้อมูลรายละเอียดการคัดเลือกข้อเสนอของผู้เข้าประมูลแต่ละรายของผู้เสนอโครงการปรับปรุงและบริหารจัดการสนามกอล์ฟบางพระ (19 กันยายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างอัดภาพการรับเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เหรียญที่ระลึกแพลทินัม (Platinum) จำนวน 70 ภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 กันยายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อและติดตั้งหน่วยความจำเพื่อบันทึกภาพกล้องวงจรปิด จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก (18 กันยายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบํารุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (18 กันยายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบงานของระบบ ERP สำนักกษาปณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 กันยายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาดูแลรักษาภูมิทัศน์ สำนักกษาปณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 กันยายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าตู้สำนักงานเคลื่อนที่ (ตู้คอนเทนเนอร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 กันยายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่และสิ่งก่อสร้างประกอบอาคารพิพิธบางลำพู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 กันยายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราตาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักกษาปณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 กันยายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ของศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (17 กันยายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดการซื้อวัสดุและอุปกรณ์ รวม 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 กันยายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำกรอบรูปการรับเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เหรียญที่ระลึกแพลทินัม (Platinum) จำนวน 70 ชิ้น โยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 กันยายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือ ต่ออายุสมาชิกนิตยสาร วารสารรายปี จัดซื้อหนังสือพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์สำหรับห้องสมุดกรมธนารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 กันยายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงพลาสติกชนิดม้วน สำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน จำนวน 3 ประเภท (รวม 8 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (16 กันยายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำตรายางและป้ายชื่อ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 กันยายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างและจัดเช่าพัสดุ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 กันยายน 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903