TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ผู้ชนะประกวดราคา
ผู้ชนะประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารบ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 7 ชั้น 62 ยูนิต จำนวน 4 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พฤษภาคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรี จำนวน 101 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พฤษภาคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดทำประกาศนียบัตรพร้อมกรอบแก่ผู้เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมธนารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พฤษภาคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแผงกั้นสแตนเลสแบบยืดหดได้ จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พฤษภาคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างและจัดเช่าพัสดุ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 พฤษภาคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างและจัดเช่าพัสดุ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาฯ2562 ครั้งที่ 2 จังหวัดกระบี่ (21 พฤษภาคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างพัสดุและจัดเช่าห้องประชุม จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ” ปี 2562 รุ่นที่ 2 (21 พฤษภาคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างและจัดเช่าพัสดุ จำนวน 4รายการ เพื่อใช้ในโครงการ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาฯ ปีงบประมาณ 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 พฤษภาคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮพ 5402 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 พฤษภาคม 2562)
ประกาศ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พฤษภาคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ Hard disk จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 พฤษภาคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคซื้อเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชิธีบรมราชาภิเษก เหรียญ Platinum จำนวน 50 เหรียญ โดยวิธีฉพาะเจาะจง (14 พฤษภาคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดส่งเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 พฤษภาคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ PLOTTER ยี่ห้อ HP รุ่น HP DESIGNJET T930 หมายเลขเครื่อง S/N CN67K3H04Z จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 พฤษภาคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 พฤษภาคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมกล้องสำรวจ Totat Station ยี่ห้อ SOKKIA รุ่น SET 350 RX หมายเลขเครื่อง 116536 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 พฤษภาคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำป้ายสื่อความหมาย (Interpretation Sign) กำแพงเมือง-คูเมือง เมืองบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 พฤษภาคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดเช่าสถานที่สอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 พฤษภาคม 2562)
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 พฤษภาคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Canon รุ่น Fax-L140 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 พฤษภาคม 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903