TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2562 ส่วนคลังพัสดุ (สำนักการคลัง) (6 กันยายน 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2562 ส่วนพัสดุ 2 (สำนักการคลัง) (6 กันยายน 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2562 ส่วนพัสดุ 1 (สำนักการคลัง) (6 กันยายน 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (5 กันยายน 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (23 สิงหาคม 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (23 สิงหาคม 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (23 สิงหาคม 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (20 สิงหาคม 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (14 สิงหาคม 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2562 ส่วนพัสดุ 1 (สำนักการคลัง) (9 สิงหาคม 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2562 ส่วนพัสดุ 2 (สำนักการคลัง) (9 สิงหาคม 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2562 ส่วนคลังพัสดุ (สำนักการคลัง) (9 สิงหาคม 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (31 กรกฎาคม 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (15 กรกฎาคม 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (12 กรกฎาคม 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2562 ส่วนพัสดุ 1 (สำนักการคลัง) (8 กรกฎาคม 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2562 ส่วนพัสดุ 2 (สำนักการคลัง) (8 กรกฎาคม 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2562 ส่วนคลังพัสดุ (สำนักการคลัง) (8 กรกฎาคม 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (3 กรกฎาคม 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2 กรกฎาคม 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903