TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (23 พฤษภาคม 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (21 พฤษภาคม 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (21 พฤษภาคม 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (14 พฤษภาคม 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (10 พฤษภาคม 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2562 ส่วนพัสดุ 1 (สำนักการคลัง) (8 พฤษภาคม 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2562 ส่วนพัสดุ 2 (สำนักการคลัง) (8 พฤษภาคม 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2562 ส่วนคลังพัสดุ (สำนักการคลัง) (8 พฤษภาคม 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25652 (7 พฤษภาคม 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (3 พฤษภาคม 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (25 เมษายน 2562)
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (17 เมษายน 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (11 เมษายน 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2562 ส่วนพัสดุ 1 (สำนักการคลัง) (10 เมษายน 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2562 ส่วนพัสดุ 2 (สำนักการคลัง) (10 เมษายน 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2562 ส่วนคลังพัสดุ (สำนักการคลัง) (10 เมษายน 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (9 เมษายน 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (5 เมษายน 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (2 เมษายน 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (27 มีนาคม 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903