TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 รายการ (9 พฤศจิกายน 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ส่วนพัสดุ ๑ (สำนักการคลัง) (9 พฤศจิกายน 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ส่วนพัสดุ ๒ (สำนักการคลัง) (9 พฤศจิกายน 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ส่วนคลังพัสดุ (สำนักการคลัง) (9 พฤศจิกายน 2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ (12 ตุลาคม 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ส่วนพัสดุ ๑ (สำนักการคลัง) (10 ตุลาคม 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ส่วนพัสดุ ๒ (สำนักการคลัง) (10 ตุลาคม 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ส่วนคลังพัสดุ (สำนักการคลัง) (10 ตุลาคม 2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (20 กันยายน 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ส่วนพัสดุ ๑ (สำนักการคลัง) (10 กันยายน 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ส่วนพัสดุ ๒ (สำนักการคลัง) (10 กันยายน 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ส่วนคลังพัสดุ (สำนักการคลัง) (10 กันยายน 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องระบายความร้อนของเครื่อง XRF จำนวน ๑ เครื่องโดยวิธีคัดเลือก (5 กันยายน 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมและทดแทนของเดิมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding (5 กันยายน 2561)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (5 กันยายน 2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน 2 รายการ (4 กันยายน 2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 10 รายการ (4 กันยายน 2561)
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลระบบมัลติฟังชั่น จำนวน 42 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 12 เดือน (24 สิงหาคม 2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลระบบมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (24 สิงหาคม 2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 รายการ (24 สิงหาคม 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์