TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (20 พฤศจิกายน 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบน้ำหล่อเย็นเตาหล่อฉีด จำนวน 1 เครื่อง (15 พฤศจิกายน 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (11 พฤศจิกายน 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2562 ส่วนพัสดุ 2 (สำนักการคลัง) (8 พฤศจิกายน 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2562 ส่วนคลังพัสดุ (สำนักการคลัง) (8 พฤศจิกายน 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2562 ส่วนพัสดุ 1 (สำนักการคลัง) (8 พฤศจิกายน 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 พฤศจิกายน 2562)
เผยแพร่แผนการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมประดูด้านข้างอาคารโรงงาน จำนวน 1 งาน (1 พฤศจิกายน 2562)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (25 ตุลาคม 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (10 ตุลาคม 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2562 ส่วนพัสดุ 1 (สำนักการคลัง) (10 ตุลาคม 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2562 ส่วนพัสดุ 2 (สำนักการคลัง) (10 ตุลาคม 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2562 ส่วนคลังพัสดุ (สำนักการคลัง) (10 ตุลาคม 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (26 กันยายน 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (26 กันยายน 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2562 ส่วนคลังพัสดุ (สำนักการคลัง) (6 กันยายน 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2562 ส่วนพัสดุ 2 (สำนักการคลัง) (6 กันยายน 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2562 ส่วนพัสดุ 1 (สำนักการคลัง) (6 กันยายน 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (5 กันยายน 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (23 สิงหาคม 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903