TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ (22 มกราคม 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (22 มกราคม 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (18 มกราคม 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (18 มกราคม 2562)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (17 มกราคม 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ส่วนคลังพัสดุ (สำนักการคลัง) (10 มกราคม 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ส่วนพัสดุ ๑ (สำนักการคลัง) (10 มกราคม 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ส่วนพัสดุ ๒ (สำนักการคลัง) (10 มกราคม 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ (3 มกราคม 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน 2 รายการ (20 ธันวาคม 2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 4 รายการ (17 ธันวาคม 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ส่วนพัสดุ ๑ (สำนักการคลัง) (11 ธันวาคม 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ส่วนพัสดุ ๒ (สำนักการคลัง) (11 ธันวาคม 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ส่วนคลังพัสดุ (สำนักการคลัง) (11 ธันวาคม 2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (7 ธันวาคม 2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (6 ธันวาคม 2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (6 ธันวาคม 2561)
แผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (6 ธันวาคม 2561)
แผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (29 พฤศจิกายน 2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 7 รายการ (16 พฤศจิกายน 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903