TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
นายสำราญ เมืองนิล ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ ให้การต้อนรับสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าชมกระบวนการผลิตเหรียญกษาปณ์และเครื่องราชฯ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 (22 ตุลาคม 2562)
คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 (18 ตุลาคม 2562)
คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 (16 ตุลาคม 2562)
คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 (10 ตุลาคม 2562)
คณะอาจารย์และนักศึกษาแผนกการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 (8 ตุลาคม 2562)
คณะอาจารย์และนักศึกษาโรงเรียนปากพนังและวิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต2 เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 (3 ตุลาคม 2562)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินจัดทำโครงการจัดทำป้ายบรรยายหรือสื่อประกอบการจัดแสดงนิทรรศการ สำหรับผู้พิการทางการเห็น ในพิพิธบางลำพู (2 ตุลาคม 2562)
งานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย 2562 (Thailand Museum Expo 2019 ) ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร (20 กันยายน 2562)
รายการ "Thailand Weekly” ณ พิพิธบางลำพู (17 กันยายน 2562)
นายสำราญ เมืองนิล ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ เป็นประธานในพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 (16 กันยายน 2562)
นายสำราญ เมืองนิล ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้พิพากษาและคณะตุลาการ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 (3 กันยายน 2562)
2 กันยายน 2562 สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ จัดการประชุมถ่ายทอดทิศทางการทำงานและติดตามผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยมีนางสาวสุภัทรา ส่องประทีป ผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นประธาน (3 กันยายน 2562)
คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยานนาวา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 (29 สิงหาคม 2562)
นายสำราญ เมืองนิล ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ เป็นประธานการนำเสนอผลงาน ตามโครงการประกวดผลงานในการปรับปรุง และพัฒนาการทำงานด้วยกิจกรรมไคเซ็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (29 สิงหาคม 2562)
นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานภัณฑารักษ์) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร "การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” (28 สิงหาคม 2562)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ พิพิธบางลำพู เนื่องในโอกาสครบรอบ 4 ปี (26 สิงหาคม 2562)
คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ (26 สิงหาคม 2562)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ เข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ ในงานมหกรรมท่องเที่ยวครั้งยิ่งใหญ่ "งานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 25 (23 สิงหาคม 2562)
นางสาวกาญจนา ศรีธนางกูล ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร "การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” (21 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 นางสาวกาญจนา ศรีธนางกูล ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เป็นประธานโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเรื่อง “สารเคมีกับงานอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่า” (14 สิงหาคม 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903