TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นางสาวกาญจนา ศรีธนางกูล ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เข้าร่วมกิจกรรมประชาคมชุมชนตลาดน้อย (11 ธันวาคม 2562)
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ จัดกิจกรรมเปิดประตูแห่งวิถีแห่งเงินตรา โดยมีกิจกรรมการเสวนาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (9 ธันวาคม 2562)
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการและออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ (6 ธันวาคม 2562)
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานภัณฑารักษ์) พร้อมเจ้าหน้าที่ นำชมนิทรรศการให้แก่คณะบุคลากรของสำนักการคลัง รุ่นที่ 4 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ (3 ธันวาคม 2562)
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ (3 ธันวาคม 2562)
มื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นางสาวกาญจนา ศรีธนางกูล ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวบัตร Thailand Museum Pass (29 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 คณะบุคลากรของสำนักการคลัง รุ่นที่ 3 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์และพิพิธบางลำพู (29 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ (27 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 คณะบุคลากรของสำนักการคลัง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์และพิพิธบางลำพู (25 พฤศจิกายน 2562)
พิพิธบางลำพู เปิดงานเทศกาลศิลปะ เปิดเกาะรัตนโกสินทร์ Culture District 2019 (25 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 สื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมและถ่ายทำรายการเพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Press Tour ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง Amarin TV ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ (20 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานภัณฑารักษ์) พร้อมเจ้าหน้าที่ นำชมและให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน (19 พฤศจิกายน 2562)
คณะนักศึกษาภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะมนุษย์ศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 (18 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันอาทิตย์ที่17 พฤศจิกายน 2562 นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานภัณฑารักษ์) เป็นประธานในการเปิดงานเทศกาลศิลปะ เปิดเกาะรัตนโกสินทร์ Culture District 2019 (18 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 คณะบุคลากรของสำนักการคลัง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์และพิพิธบางลำพู (15 พฤศจิกายน 2562)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ ในงานกาชาดประจำปี 2562 (15 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เข้าร่วมเปิดงาน เทศกาลศิลปะ เปิดเกาะรัตนโกสินทร์ Cultural District 2019 ณ มิวเซียมสยาม (15 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน) และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ พิพิธบางลำพูและชุมชนย่านบางลำพู (13 พฤศจิกายน 2562)
คณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 (11 พฤศจิกายน 2562)
นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์ และ นายสำราญ เมืองนิล ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมประชุม TEMAN ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2562 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (11 พฤศจิกายน 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903