TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ว่าที่ร้อยตรีวาสิทธิ์ นนทสิน ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งและมอบนโยบายด้านต่าง ๆ (9 ตุลาคม 2562)
รายงานงบทดลอง งวดที่ 12 ประจำเดือน กันยายน 2562 (8 ตุลาคม 2562)
วันที่ 7 ต.ค. 2562 นายพรชัย พงษ์ภู่ ธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ได้จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เพื่อถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารงานของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ2563 (8 ตุลาคม 2562)
รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562 งบประมาณปี พ.ศ.2562 (8 ตุลาคม 2562)
วันศุกร์ที่4ตุลาคม2562 นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ รายองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู จำนวนเนื้อที่ 16ไร่3งาน96ตารางวา (8 ตุลาคม 2562)
วันศุกร์ที่4ตุลาคม2562เวลา14.00น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ได้จัดประชุมข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ฯประจำเดือนกันยายน2562ครั้งที่8/2562 (8 ตุลาคม 2562)
นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม มอบรางวัลให้แก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุ ตามโครงการส่งเสริมช่องทางการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) (8 ตุลาคม 2562)
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ ได้มอบรางวัลให้กับผู้เช่าที่ราชพัสดุตามโครงการส่งเสริมช่องทางการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-payment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (8 ตุลาคม 2562)
เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน ได้มอบรางวัลให้กับผู้เช่าที่ราชพัสดุตามโครงการส่งเสริมช่องทางการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์(E-Payment)สำหรับผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (8 ตุลาคม 2562)
งบทดลอง กรกฎาคม 2562 (7 ตุลาคม 2562)
งบทดลอง สิงหาคม 2562 (7 ตุลาคม 2562)
งบทดลอง กันยายน 2562 (7 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 ต.ค. 2562 นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ได้จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ (7 ตุลาคม 2562)
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 (7 ตุลาคม 2562)
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 (ปีงบประมาณ 2562) (7 ตุลาคม 2562)
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 (7 ตุลาคม 2562)
งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 1 - 16 (7 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูนได้ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อถ่ายทอดนโยบายของอธิบดีกรมธนารักษ์ และผู้ว่าราชการจังหวัด (7 ตุลาคม 2562)
รายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2562 (7 ตุลาคม 2562)
รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562 (7 ตุลาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903