TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
วันอังคารที่26พฤศจิกายน2562นายวิสาล ทาจวงธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการ"เปลี่่ยนชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ"ณ ที่ราชพัสดุหมายเลขทะเบียนที่พล.386อ.เมืองจ.พิษณุโลก (27 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย พร้อมด้วยจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจแปลงทะเบียนที่ชร.1259 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว และตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (27 พฤศจิกายน 2562)
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (คทช.สุพรรณบุรี) ครั้งที่ 5/2562 (27 พฤศจิกายน 2562)
กรมธนารักษ์เพิ่มช่องทางการให้บริการติดต่อสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ Call Center 02-059-4999 (อัตโนมัติ 30 คู่สาย) (27 พฤศจิกายน 2562)
27 พ.ย. 62 นางบุษกร ปราบณศักดิ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์เป็นประธานเปิดงานโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ณ ที่ราชพัสดุ นค. 461 ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย (27 พฤศจิกายน 2562)
นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ได้เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุโขทัย (คบจ.สุโขทัย) ครั้งที่ 8/2562 (27 พฤศจิกายน 2562)
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสำรวจ (26 พฤศจิกายน 2562)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคายขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ตลาดสดบ้านเดื่อ ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย (26 พฤศจิกายน 2562)
การประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินของทางราชการ (26 พฤศจิกายน 2562)
นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” (26 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น.นายสามารถ เมืองเงิน พร้อมเจ้าหน้าที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ได้เข้าพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ห (25 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ได้ร่วมโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์รังสรรค์ บ้านสามัคคี ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย (25 พฤศจิกายน 2562)
วันอาทิตย์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 นายไพโรจน์ คุ้มทรง ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมงานตลาดประชารัฐศุลกากรเพื่อชุมชน ณ ด่านศุลกากรช่องเม็ก (25 พฤศจิกายน 2562)
ประชาสัมพันธ์โครงการ"เปลี่ยนชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" (25 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (25 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (25 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ไปร่วมงาน “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน – วิ่งการกุศล” ณ จุดทรายเม็ดแรก ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม (24 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี วาสิทธิ์ นนทสิน ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ. สำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี (22 พฤศจิกายน 2562)
ประชาสัมพันธ์โครงการ"เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" (22 พฤศจิกายน 2562)
ประชาสัมพันธ์โครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" (22 พฤศจิกายน 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903