TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวกรม
การประชุมติดตามผลงานหน่วยงานภายในกรมธนารักษ์
อธิบดีกรมธนารักษ์รับมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีจากอธิบดีกรมสรรพสามิต
การประชุมติดตามผลงานด้านเหรียญกษาปณ์
การประชุมติดตามผลงานสำนักงานเลขานุการกรมและสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
กรมธนารักษ์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนา กรมบัญชีกลาง ครบรอบ 129 ปี
แถลงข่าว โครงการ “ทำชุมชนให้เป็นที่ประชุมในที่ราชพัสดุ” และโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ”
การประชุมคณะทำงานย่อยกฎหมายลำดับรอง พรบ.ประเมิน
การประชุมคณะกรรมการพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ครั้งที่๑/๒๕๖๒
การประชุมระบบคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล
กรมธนารักษ์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครบรอบ 17 ปี กรมโยธาธิการและผังเมืองครบรอบ 17 ปี และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจครบรอบ 17 ปี
พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
อธิบดีกรมธนารักษ์ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมธนารักษ์
การส่งมอบ-รับมอบงาน ในตำแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์ ระหว่าง นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล รองอธิบดี รักษาราชการแทน อธิบดีกรมธนารักษ์ กับ นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์
อธิบดีกรมธนารักษ์ มอบนโยบายการบริหารงานกรมธนารักษ์ และร่วมลงนามในคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์ รายการ เรื่องง่ายใกล้ตัว เกี่ยวกับประเด็น นโยบายเชิงสังคม
อธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง
แถลงข่าวทิศทางการบริหารจัดการและพัฒนากรมธนารักษ์
อธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง
การประชุมการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ ตำแหน่ง อธิบดีกรมธนารักษ์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903