TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นางเนาวรัตน์ บุญวรรณโณ ธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมโครงการ"เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ณ ชุมชนมอปลาย่างใหม่ จ.นครราชสีมา (3 ธันวาคม 2562)
นางกนิษฐา ทะมา ธนารักษ์พื้นที่ลำปาง ได้ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง เพื่อจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (3 ธันวาคม 2562)
เชิญชวนทุกท่านร่วมงาน “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ณ บริเวณที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลข ปจ. 613 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์ จ.ปราจีนบุรี (3 ธันวาคม 2562)
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" กลุ่มคลัสเตอร์ที่ 15 ณ จังหวัดลำปาง (2 ธันวาคม 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ รองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุ เป็นประธานเปิดโครงการ"เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" (2 ธันวาคม 2562)
การจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาททสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำพุทธศักราช 2562 จังหวัดระยอง (2 ธันวาคม 2562)
เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นายอาดุลย์ จูเมฆา ธนารักษ์พื้นที่กระบี่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ จัดประชุมเดือนพฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 1/2563 (2 ธันวาคม 2562)
นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี เข้าร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน ณ คลองภักดีรำไพ จังหวัดจันทบุรี (2 ธันวาคม 2562)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมงานวันที่ระลึกการสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ 26 ปี ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (2 ธันวาคม 2562)
จังหวัดลำปาง เปิดโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ณ ชุมชนบ้านสันหลวง ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง (2 ธันวาคม 2562)
เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (2 ธันวาคม 2562)
เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดจันทบุรี (คบจ.) ดำเนินการโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" (2 ธันวาคม 2562)
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 นางเพชราภรณ์ เทพพรมวงค์ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ เข้าร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเปิดงาน "เกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562 (2 ธันวาคม 2562)
วันนี้ 2 ธันวาคม 2562 นายมนัส ใจสอาด ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อมอบหมายคณะผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ ”เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” (2 ธันวาคม 2562)
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายประมาณ เปลี่ยนสมัย ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เป็นประธานขับเคลื่อนโครงการ "จัดทำชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" (2 ธันวาคม 2562)
นายสุรัตน์ นุ้ยป้อม ธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี (2 ธันวาคม 2562)
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายปั้น เปล่งผิว ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ ได้เดินทางไปมอบบริจาครถยนต์สำนักงานให้แก่ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (2 ธันวาคม 2562)
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านที่ราชพัสดุในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 (29 พฤศจิกายน 2562)
นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ (29 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่เลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเปิดงานโครงการ"เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ณ ตลาดท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย (29 พฤศจิกายน 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903