TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
วันพุธที่28สิงหาคม2562 เวลา09.00น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯ ณ ห้องประชุมนครบาล โรงแรมโฆษิต ฮิลล์ อำเภอเมืองฯ (30 สิงหาคม 2562)
ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายนิพนธ์ เลิศล้ำ ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณา จัดตั้งหมู่บ้านใหม่ในพื้นที่ป่า ณ ห้องปฏิบัติการปลัดจังหวัดพิจิตร (30 สิงหาคม 2562)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู จัดประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2562 (30 สิงหาคม 2562)
นางสาวรุ่งรัตน์ คุ้มทรัพย์ ธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี และนางสาวชุติมา ไตรมาศ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ ได้มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลบ.568 .ให้กับผู้แทน ชอนม่วง (30 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ ธนารักษ์พื้นที่ตราด และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลฯ (29 สิงหาคม 2562)
เมื่อ 28 ส.ค. 62 นายไสว สะอาด ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ พัฒนาวัดและพบปะประชาชนในพื้นที่ เพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์งานสำนักงาน โครงการ ร่วมสร้างสรรค์ พัฒนา ประชารักษ์ (29 สิงหาคม 2562)
วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ ธนารักษ์พื้นที่ตราด และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด เข้าร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าพาเข้าวัด” (พบปะประชาชน) ณ วัดลำดวน (29 สิงหาคม 2562)
วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ ธนารักษ์พื้นที่ตราด เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (29 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายไสว สะอาด ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด (29 สิงหาคม 2562)
นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (29 สิงหาคม 2562)
วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ ธนารักษ์พื้นที่ตราด เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดตราด (29 สิงหาคม 2562)
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้ง4/2562 (29 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30 น. นางไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 8/2562 (29 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์สินครั้งที่ 9/2562 (29 สิงหาคม 2562)
ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 (29 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 26 – 29 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ได้ทำการออกเก็บค่าเช่าค้างพร้อมทั่งได้ให้คำแนะนำในการชำระเงินผ่านระบบ e-payment ณ อำเภอบ้านไผ่ อำเภอชุมแพ และอำเภอเมือง (29 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ" หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " จังหวัดชัยนาท ณ วัดโรงช้าง ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท (28 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ชมรมภาษาอังกฤ(English ciub @ TRD) พร้อมตัวแทนกลุ่มคัสเตอร์ที่ 4 นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรม Toastmasters Workshop ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นคร (28 สิงหาคม 2562)
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ ธนารักษ์พื้นที่ตราด และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด ร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ บุคลากรจังหวัดตราด (สภากาแฟ) (28 สิงหาคม 2562)
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท (28 สิงหาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903