TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายปั้น เปล่งผิว ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกิจกรรมโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" และประชุมคลัสเตอร์ กลุ่ม 3... (27 พฤศจิกายน 2562)
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (คทช.สุพรรณบุรี) ครั้งที่ 5/2562 (27 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เป็นประธานในการประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ครั้งที่ 8/2562 (27 พฤศจิกายน 2562)
ธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำโครงการตลาดประชารัฐ (27 พฤศจิกายน 2562)
ธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำโครงการตลาดประชารัฐ (27 พฤศจิกายน 2562)
ธนารักษ์พื้นที่ตรัง เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำ จ.ตรัง (คบจ)และนำเสนอข้อมูลการจัดทำโครงการเปลี่ยนชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ (27 พฤศจิกายน 2562)
นางสาวเสาวคนธ์ หนูทอง ธนารักษ์พื้นที่ตรัง และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง ลงพื้นที่ในเขต อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง และเข้าพบนายด่านศุลกากรกันตัง (27 พฤศจิกายน 2562)
27 พ.ย. 62 นางบุษกร ปราบณศักดิ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์เป็นประธานเปิดงานโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ณ ที่ราชพัสดุ นค. 461 ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย (27 พฤศจิกายน 2562)
นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ได้เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุโขทัย (คบจ.สุโขทัย) ครั้งที่ 8/2562 (27 พฤศจิกายน 2562)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคายขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ตลาดสดบ้านเดื่อ ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย (26 พฤศจิกายน 2562)
นายสำเริง งามวงศ์ ธนารักษ์พื้นที่แพร่ ร่วมประชุมคณะกรรมการ พิจารณาการจ่ายเงินค่าชดเชยทรัพย์สินตามมติคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานแขวงทางหลวงแพร่ เวลา 13.30 น. (26 พฤศจิกายน 2562)
ธนารักษ์พื้นที่ตรัง ผู้อำนวยการส่วนจัดการฐานข้อมูล และผู้อำนวยการส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินบริเวณลานจอดรถศาลากลางจังหวัด ซึ่งจะจัดทำโครงการเปลี่ยนชุมชนให้เป็นห้องประชุม (26 พฤศจิกายน 2562)
นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” (26 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท จัดประชุมร่วมกับ คบจ. ชัยนาท ณ วัดจันทนาราม ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท (25 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายมนัส ใจสอาด ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมเคลื่อนที่ ณ ลานอเนกประสงค์วัดเลาเต่า อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม (25 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เข้าประชุมร่วมกับ คบจ ชัยนาท ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท (25 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม ร่วมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จมาเป็นประธานเปิดงาน "อาสาศิลป์ สืบสานพระราชปณิธาน ปิดทองหลังพระ" (25 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์เป็นประธานขับเคลื่อนโครงการ "จัดทำชุมชนให้เป็นที่ประชุมในที่ราชพัสดุ" ณ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร.359 จังหวัดเชียงราย (25 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น.นายสามารถ เมืองเงิน พร้อมเจ้าหน้าที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ได้เข้าพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ห (25 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 นายวชิระ บัวมาศ ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน (25 พฤศจิกายน 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903