TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับ คณะสำนักแผนงานและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (15 กุมภาพันธ์ 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับ คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (15 กุมภาพันธ์ 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะสำนักแผนงานและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 (14 กุมภาพันธ์ 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาการบัญชี สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 (14 กุมภาพันธ์ 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิต (มัธยม) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 (12 กุมภาพันธ์ 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 (11 กุมภาพันธ์ 2562)
คณะครูและนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 (6 กุมภาพันธ์ 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาหลักสูตรนายทหารการเงินชั้นนายร้อย ของกองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 17 เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 (1 กุมภาพันธ์ 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน คณะวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 (30 มกราคม 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนชั้นปวช.ปีที่1 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 (25 มกราคม 2562)
สำนักกษาปณ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนชั้น ปวช.ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 (24 มกราคม 2562)
สำนักกษาปณ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาชั้น ปวช. ปีที่1 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 (23 มกราคม 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 (22 มกราคม 2562)
นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ สำนักกษาปณ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 (14 มกราคม 2562)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้จัดทำหนังสือเหรียญรัชกาลที่ ๙ หนังสือชุดแรกที่รวบรวมเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ ที่ผลิตขึ้นในรัชกาลที่ ๙ (10 มกราคม 2562)
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ร่วมเป็นจิตอาสาทำความสะอาด แนวครองเปรมประชากร (9 มกราคม 2562)
ศาลาธนารักษ์ 2 สงขลา เข้าร่วมงานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร ฯ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 19 – 27 ธันวาคม 2561 (7 มกราคม 2562)
วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ศาลาธนารักษ์ 2 สงขลา ออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ (7 มกราคม 2562)
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 นางสาววณิษา ปัตพิบูลย์ ผู้อำนวยการศาลาธนารักษ์ 2 ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา (7 มกราคม 2562)
คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักกษาปณ์ ร่วมมอบของที่ระลึกและอวยพรปีใหม่ท่านผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 (3 มกราคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903