TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (10 มีนาคม 2560)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ (9 มีนาคม 2560)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (8 มีนาคม 2560)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานเหรียญกษาปณ์ (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา) (7 มีนาคม 2560)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 (24 กุมภาพันธ์ 2560)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (17 กุมภาพันธ์ 2560)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ การประเมินสมรรถนะฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (10 กุมภาพันธ์ 2560)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ฯ ตำแหน่งบรรณารักษ์ นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี วิศวกรควบคุมคุณภาพ นักจัดการงานทั่วไป (3 กุมภาพันธ์ 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (25 มกราคม 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (20 มกราคม 2560)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปกรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (19 มกราคม 2560)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการพัสดุ นว.การเงินและบัญชี วิศวกรควบคุมคุณภาพ นักจัดการงานทั่วไป ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 (16 มกราคม 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (9 มกราคม 2560)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (9 ธันวาคม 2559)
ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ (27 มิถุนายน 2559)
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท) (30 มีนาคม 2559)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำของ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 (28 มีนาคม 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท (25 มีนาคม 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ (16 มีนาคม 2559)
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (11 มีนาคม 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903